23.9 C
Deurne
maandag 22 juli 2024
Home- DeurnePastoor Paul Janssen krijgt onderscheiding van gemeente Deurne; “Hij geeft zich voor...

Pastoor Paul Janssen krijgt onderscheiding van gemeente Deurne; “Hij geeft zich voor 200 procent”

Voor pastoor Paul Janssen was het zondag een heel bijzondere dag. Op zijn verjaardag ging hij voor de laatste keer voor in de Eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk in Deurne. Tijdens de dienst ontving hij van burgemeester Greet Buter de Legpenning van de gemeente Deurne vanwege zijn bijzondere verdiensten op sociaal, cultureel en intermenselijk gebied.

Het afscheidswoord van pastoor Janssen zelf, kon rekeningen op een warm applaus in de drukbezochte kerk aan de Markt in Deurne. Bij het afscheid waren ook een gelegenheidskoor en de vier Deurnese gilden aanwezig die na de dienst de eed van trouw en de vendelgroet aan de pastoor brachten.

Strakke regie
Bij de feestelijk mis met als thema ‘Gij die mij ruimte geeft’ werd rond 12.00 uur door de burgemeester de Legpenning uitgereikt aan de pastoor die komende week start bij de Heilige Maria parochie in Den Bosch-Rosmalen. “Paul heeft de regie altijd strak in handen tijdens zijn diensten, maar dit is iets waar hij niets van wist en waar ik de regie toch eventjes overneem”, zei burgemeester Buter. “Er zullen veel mensen in Deurne zijn die vinden dat je een lintje hebt verdiend, maar die heeft hij al eentje. Dus daarom willen wij als gemeente Deurne namens alle inwoners jou als dank de Legpenning van de gemeente Deurne uitreiken.” Bij de dienst werd hij ook toegezongen door alle bezoekers als felicitatie voor zijn verjaardag.

Eindverantwoordelijkheid
Burgemeester Greet Buter roemde Janssen om zijn inzet die verder ging dan de standaardtaken: “Vanaf 2005 is Paul Janssen als pastoor van de Parochie Heilige Willibrord in Deurne voorzitter van het kerkbestuur. Als voorzitter van het kerkbestuur en als pastoor draagt hij de eindverantwoordelijkheid over het reilen en zeilen van de parochie en alle daaraan vastzittende commissies. Buiten het standaard ‘curriculum’ van taken zoals diaconie, liturgie en catechese, heeft hij zich enorm ingezet voor Deurne, haar inwoners en de organisaties die zich inzetten op sociaal, cultureel en intermenselijk gebied.”

Tomeloze inzet
De gemeente geeft aan dat pastoor Paul Janssen zijn hart heeft gevolgd en zijn roeping inhoud heeft gegeven om zich met heel zijn wezen in te zetten voor zijn medemens: “Daarbij geeft hij zich voor 200 procent, dag en nacht. Hij heeft met zijn innemendheid, doorzettingsvermogen en visie in Deurne veel meer tot stand gebracht dan hetgeen je van een pastoor mag verwachten. Paul Janssen heeft met zijn tomeloze inzet, zijn wijsheid en vooral zijn vermogen om altijd het goede in de mens te zien en daardoor mensen weten te verbinden een belangrijke bijdrage geleverd aan het sociale en culturele klimaat in de gemeenschap van Deurne.”

Bruggenbouwer
Paul Janssen staat er bekend om dat hij altijd een luisterend oor voor de medemens heeft en een bruggenbouwer is. Burgemeester Greet Buter: “Hij ziet de noden van anderen en handelt daar ook naar. Hij brengt mensen bij elkaar en probeert het onrecht aan te pakken en het goede te laten zegevieren. Hij is wars van uiterlijk vertoon en status. In alle eenvoud staat hij altijd klaar voor zijn medemens.”

Dag en nacht
Hij zoekt daarbij naar niet voor de hand liggende oplossingen voor mensen die een beroep op hem doen. “Paul geeft zich helemaal voor zijn parochianen. Dag en nacht staat hij voor iedereen klaar. Hij wil er helemaal zijn voor zijn parochianen en andere Deurnenaren die bij hem aankloppen voor hulp of ondersteuning op welk vlak dan ook”, vertelt Buter.

‘Conference-vorm’
Ieder jaar bedenkt Janssen een bijzondere expositie en geeft hier mede vorm aan. Hij geeft ruim baan en een podium aan musici door de Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne actief te ondersteunen bij de concerten. Deze zijn altijd vrij toegankelijk voor alle belangstellenden en daardoor laagdrempelig. Hij bracht een aantal Deurnese Carnavalsverenigingen bijeen tijdens de Carnavalsmis waar hij ook de Vetlirre Medaillie voor heeft ontvangen. Daarnaast vervulde hij zelf altijd een hoofdrol door zijn preek in een conference-vorm te gieten en zijn verhaal op originele wijze te ondersteunen. Ook werd de kerk beschikbaar gesteld aan de Deurnese huisartsen voor vaccinaties en in het bijzonder de Covid-inentingen in de afgelopen twee jaren.

Warm hart
Hij heeft een warm hart voor initiatieven die mensen verbinden, zegt burgemeester Buter: “Vooral als het ging om integratie, of dat nou mensen met beperkingen betrof, vluchtelingen die van huis en haard verdreven waren, of mensen aan de rafelranden van de samenleving die in armoede leven, zowel financieel, emotioneel als sociaal.”

Woningmarkt
Pastoor Janssen had ook intensieve contacten met de Gemeente Deurne, waar het herbestemming van gebouwen en grond betrof. Hij legde volgens de gemeente de juiste accenten bij de plannen van het parochiebestuur om ruimte te geven aan mensen die op de woningmarkt niet vooraan staan.

Duizend kaarsjes
Ook bij de Dodenherdenking was hij een verbindende factor door hier vorm aan te geven in de kerk, samen met de Protestantse gemeente, de gemeente Deurne en leerlingen van de basisscholen. Terwijl de Allerheiligen- en Allerzielenviering past in het katholieke curriculum, richtte Paul zich op alle mensen uit de gemeente en ver daarbuiten door All-Hallows te organiseren. Hij zocht daarbij aansluiting bij Halloween. Ook hier werd de kerk betrokken bij andere activiteiten in de gemeente. Vele mensen bewonderen jaarlijks de met meer dan duizend kaarsjes verlichtte Willibrorduskerk.

TEJO-huis
Na afloop van de viering was er een informeel samenzijn met gelegenheid om afscheid te nemen. Pastoor Paul Janssen wilde uitdrukkelijk geen persoonlijke cadeaus ontvangen, maar heeft iedereen gevraagd een bijdrage te storten voor het TEJO-huis in Deurne, een inloophuis voor jongeren. Dit kan via bankrekeningnummer NL03 RABO 0364 6430 80 ten name van Stichting TEJO Deurne.

De mis kun je terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen