15.9 C
Deurne
vrijdag 21 juni 2024
Home- DeurnePlannen voor 57 nieuwe woningen in Katoenstraat Deurne

Plannen voor 57 nieuwe woningen in Katoenstraat Deurne

Ter hoogte van de Katoenstraat 6 in Deurne worden op termijn 57 woningen gebouwd, waarvan 37 rijwoningen en 20 duplexwoningen. Van de rijwoningen zijn er 20 bestemd voor de sociale huur. De gemeente Deurne wil in het kader van een transformatieproject de percelen grond aan de Katoenstraat verkopen aan bouwbedrijf Bots Wonen.

Het volledige terrein bestrijkt ruim 4.500 m2. In het kader van het project wordt een gedeelte van een naastgelegen bedrijfscomplex gesloopt en gesaneerd.

Riool
Onder de grond van het toekomstige nieuwbouwgebied loopt een bestaand nutstracé, waar onder andere een stamriool doorheen loopt. “Omleggen van het nutstracé is ruimtelijk bezien niet wenselijk, gezien de gevolgen voor de rest van het tracé”, zegt de gemeente. Daarom is gekozen voor een bestemming die niet wordt belemmerd door de aanwezige kabels en leidingen.

Woningbouwopgave
Voor de verkoop van de gronden heeft de gemeente de eis gesteld dat dit gebeurt aan een partij die over de benodigde financiële draagkracht, technische ervaring en deskundigheid beschikt om het project integraal in één bouwstroom te kunnen realiseren. Ook moet het bedrijf vanwege de woningbouwopgave voor Deurne spoedig kunnen starten met de bouw.

De gemeente Deurne is van mening dat Bots Wonen B.V. als enige aan onder meer deze criteria kan voldoen: “Temeer daar het voor de integrale herontwikkeling van het projectgebied benodigde vastgoed eigendom is van Bots Wonen BV. De integrale ontwikkeling van die gronden samen met de gronden van de gemeente Deurne is wenselijk omwille van doelmatig grondgebruik, omdat hiermee meer woningen gerealiseerd kunnen worden en een efficiëntere inrichting van het projectgebied kan worden bereikt.”

Foto: Google Maps

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen