-1.8 C
Deurne
zaterdag 10 december 2022
Home- DeurnePlannen voor uitbreiding zorgbegeleidingscentrum in buitengebied Deurne-Zeilberg

Plannen voor uitbreiding zorgbegeleidingscentrum in buitengebied Deurne-Zeilberg

De plannen om het zorgbegeleidingscentrum in het buitengebied in de Zeilberg uit te breiden, kunnen rekenen op steun van het college van Deurne. Voor de realisatie van de nieuwbouw van het centrum dat zich richt op kinderen en jongvolwassenen, moet het bestemmingsplan nog wel worden herzien.

Zorgbegeleiding Uniek dat inmiddels vier jaar bestaat, moet in de toekomst plaats gaan bieden aan ongeveer zestig verschillende cliënten die verspreid over de week aanwezig zijn. Er zullen bij de maatschappelijke voorziening zo’n veertien vrijwilligers dagbesteding gaan bieden voor kinderen en jongeren met een beperking. Andere activiteiten bestaan uit na- en buitenschoolse opvang, individuele-, ambulante- en gezinsbegeleiding. Ook is er ruimte voor een kleinschalige logeeropvang en een speelbos met dierenweide.

Maatschappelijke bestemming
Door het perceel aan het Hoekske in Deurne-Zeilberg een maatschappelijke bestemming te geven, ontstaat er volgens het college “een passend ruimtelijk en planologisch plaatje”. Daarbij blijft de huidige woning aanwezig als bedrijfswoning en mag er een nieuw bijgebouw komen van maximaal 150 m2.

Behoefte
De uitbreiding van het centrum is volgens de gemeente een welkome aanvulling op het Deurnese kleinschalig zorgaanbod. “Er bestaat een grote behoefte aan dergelijke zorgaanbieders. Het gaat hier om kinderen met een beperking waarbij sprake is van de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Functioneel gezien vormt een kleinschalige instelling voor zorgbegeleiding een goede aanvulling op ons buitengebied. De rustige en ruime omgeving leent zich voor dergelijke functies. Beleidsmatig is er voor een dergelijke functie in de gemeente Deurne ruimte binnen de gemengde plattelandseconomie”, geeft het college aan in een raadsinformatiebrief.

De initiatiefnemer zal voorafgaand aan de uitvoering in gesprek gaan met buurtbewoners en omliggende bedrijven om de plannen toe te lichten. Voordat definitieve medewerking kan worden gegeven aan het herzien van het bestemmingsplan, moet het voorstel ook nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Foto: Zorgbegeleiding Uniek

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen