28.7 C
Deurne
dinsdag 25 juni 2024
Home- DeurnePolitiek in Deurne wil snel duidelijke beleidskaders voor opvang vluchtelingen

Politiek in Deurne wil snel duidelijke beleidskaders voor opvang vluchtelingen

Politieke partijen Transparant Deurne en Onafhankelijk Groep Deurne (OGD) willen dat er snel duidelijke beleidskaders komen in Deurne waaraan een aanvraag voor opvang of huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders kan worden getoetst.

Naar aanleiding van het voornemen van Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om minderjarige vluchtelingen op te vangen aan ‘t Zand 17 in Liessel, willen de twee partijen dat er kaders worden vastgesteld voor het gemeentelijke beleid hierin. Die afspraken waarin de gemeenteraad zou moeten toezien op het werk van burgemeester en wethouders, ontbreken nu nog. Dat zorgt volgens Transparant Deurne en OGD voor ongewenste situaties zoals met de buurtbewoners in Liessel, die ineens werden geconfronteerd met het nieuws over de plaatsing van 40 tot 45 minderjarige vluchtelingen in hun straat.

Draagvlak
Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne en Frank van Tilburg van Transparant Deurne zeggen dat begrip en steun van inwoners voor opvang enorm belangrijk is: “Door inwoners van Deurne te ‘overvallen’ met besluiten, is het moeilijk draagvlak te creëren.” Benny Munsters zegt dat zijn partij herhaaldelijk heeft geadviseerd aan B&W om de taakstellingen vanuit de rijksoverheid wat betreft vluchtelingen en asielzoekers in een vroeg stadium bekend te maken aan inwoners en uit te leggen wat het precies betekent.

Uitdagingen
De twee politieke partijen constateren dat de gemeente Deurne voor een aantal uitdagingen staat, als het gaat om de opvang of huisvesting van asielzoekers. “De beschermde status van Oekraïense vluchtelingen is verlengd tot 4 maart 2024. Dat betekent dat de gemeente Deurne in ieder geval tot die tijd verantwoordelijk is voor huisvesting, opvang en begeleiding van deze doelgroep”, zeggen Munsters en Van Tilburg. Daarnaast wordt er door het Rijk, de provincie en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) nog altijd een moreel appèl gedaan op gemeenten om in voldoende (langdurige) opvang voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders te voorzien.

‘Menselijke maat’
Hoewel Transparant Deurne en OGD vinden dat er vanuit menselijk oogpunt een bijdrage geleverd dient te worden aan deze opvang, moet er volgens de partijen ook worden gekeken naar de kansen voor andere doelgroepen, zoals starters of spoedzoekers: “We willen streven naar oplossingen die ook voor deze doelgroep mogelijkheden kan bieden.” Hierbij dringen de fracties in hun motie aan op ‘een menselijke maat in de opvang van (jonge) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.’

Wetgeving
Munsters en Van Tilburg zien een kanteling in de vrijwillige basis waarop gemeenten locaties faciliteren voor asielzoekers. “De instroom van vluchtelingen is wereldwijd toegenomen. Er is mogelijk wetgeving in aantocht die gemeenten verplicht tot de huisvesting van asielzoekers”, zeggen Transparant Deurne en Onafhankelijk Groep Deurne. Volgens de fracties reden te meer om inwoners van Deurne op basis van gelijkwaardigheid tijdig te betrekken bij besluitvorming zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Vertrouwelijk
Vorige week werd duidelijk dat het college van Deurne de mogelijke komst van de vluchtelingen in Liessel bewust niet meteen bekend had gemaakt. Over de reden voor het vertrouwelijk houden van de informatie, zei burgemeester Buter: “Om onnodige onrust te voorkomen, was het voornemen om omwonenden direct na ontvangst van de vergunningaanvraag te informeren.” Omdat buurtbewoners geruchten hadden gehoord en vragen stelden aan de gemeente, werd het nieuws alsnog bekendgemaakt in een brief aan de bewoners van ’t Zand in Liessel.

‘Verre van netjes’
“Er is onder andere door Onafhankelijke Groep Deurne herhaaldelijk geadviseerd om vroegtijdig (preventief) richting inwoners een stappenplan bekend te maken voor als een locatie in beeld zou komen zodat ze bekend zouden zijn met hun handelingsperspectief en de kans zouden krijgen om te participeren in de te maken keuzes”, zegt Munsters. Vooral omdat er nog een rechtszaak loopt van de bewoners tegen de gemeente over de mogelijke komst van 50 arbeidsmigranten op exact dezelfde locatie, vindt ook Transparant Deurne dat de buurt eerder had moeten worden geïnformeerd: “In de afgelopen jaren is er zeer onzorgvuldig omgegaan met de bewoners van ‘t Zand. Om nu, op deze manier, met dit besluit te komen is verre van netjes.”

Humaan en proportioneel
De twee politieke partijen verzoeken het college in de motie om voor en met Deurnese inwoners beleidskaders op te stellen, die er voor moeten zorgen dat de opvang van verschillende doelgroepen humaan en proportioneel gebeurt. Onderwijs en (psychische) zorg zijn daarbij belangrijk volgens Transparant Deurne en OGD. Ook moet er aandacht zijn voor de kostendekking en capaciteit voor ambtelijke ondersteuning. Daarnaast moet bewaakt worden dat de huisvesting van reguliere woningzoekenden niet in het gedrang komt. De fracties benadrukken dat de participatie van inwoners en maatschappelijke partners en een goede doorlopende (preventieve) communicatie essentieel zijn.

De motie die door de partijen van Munsters en Van Tilburg ‘raadsbreed’ is ingediend, wordt dinsdag 9 mei behandeld in de gemeenteraadsvergadering in Deurne.

Lees ook:

Foto: gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen