12.7 C
Deurne
zondag 1 oktober 2023
Home- DeurnePolitieke partijen willen dat gemeente Deurne zich uitspreekt tegen gedwongen onteigening boeren

Politieke partijen willen dat gemeente Deurne zich uitspreekt tegen gedwongen onteigening boeren

De politieke partijen Transparant Deurne, Onafhankelijke Groep Deurne en 50Plus willen dat de gemeente zich uitspreekt tegen de gedwongen onteigening van agrarische bedrijven in het stikstofdossier. Naar aanleiding van recente Twitter-berichten van D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot, hebben de Deurnese partijen dinsdag een motie ingediend waarin ze de gemeente vragen om hier niet aan mee te werken. Het voorstel werd verworpen door de overige partijen; wethouder Marinus Biemans noemde het onderwerp ‘iets dat aan Den Haag is’.

Frank van Tilburg, Benny Munsters en Edmond van Ooijen gaven namens de drie partijen aan dat de politiek in Deurne zich eerder heeft voorgenomen een constructieve houding voor te staan en niet te willen polariseren. Op basis daarvan verzochten ze het college om zich uit te spreken dat de gemeente Deurne niet wil meewerken aan gedwongen onteigening van boeren en om hier ook naar te handelen. Een meerderheid van de partijen in Deurne zag de motie niet zitten waarmee deze werd verworpen.

Onteigening voorkomen
Wethouder Biemans geeft aan dat iedereen voelt dat er in Nederland iets staat te gebeuren de komende periode en dat daarbij ook zeker in Deurne veel gaat plaats vinden. Hij legt uit dat de gemeente op verschillende vlakken wil samenwerken om juist de situatie te voorkomen dat er gedwongen onteigend wordt.

Laatste instrument
De gebiedsgerichte aanpak wordt door Biemans aangehaald als een manier waarmee door verschillende partijen samen wordt bekeken hoe de opgave in het buitengebied kan worden aangepakt: “Daarbij willen we samen, naast de boer en naast de natuurbelangenbehartiger, samen bekijken hoe we die opgave die op ons afkomt vorm willen geven. We willen uiteindelijk wegblijven van wat er in deze motie staat, want dat is ‘by far’ het laatste instrument dat je in wilt zetten.”

Traag proces
Frank van Tilburg van Transparant Deurne heeft weinig hoop dat het plan dat Biemans beschrijft, iets gaat opleveren: “Lokaal zet hij daarom (enkel) in op een bestuurlijk traject met gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, provincies, Rijk en belangenbehartigers. Alsof uit zo’n traag complex bestuurlijk proces iets gaat komen dat afwijkt van het kabinetsbeleid?”

‘Is aan Den Haag’
Biemans bevestigt dat er over het onderwerp op dit moment heel veel discussie is in Den Haag en dat hetgeen daar uitkomt grote gevolgen heeft voor wat er in Deurne gaat gebeuren maar dat deze materie een Haagse kwestie is. “Sec is dit iets dat aan Den Haag, het is dus geen lokale discussie op dit moment. Ik denk dat we het daar moeten laten, daar waar het hoort.”

Democratie
Daar is de fractie van Transparant Deurne het niet mee eens: “Steevast wordt vlug gezegd dat het niet aan ons is: ‘Dat we er niet over gaan’. We gaan naar een situatie toe dat de gemeente er niets over te zeggen wil hebben. De provincie er niets over mag zeggen. Het Rijk aan een leiband loopt en alleen technocratisch Brussel aan zet is. En nog altijd noemen we dat democratie. Inwoners van Deurne hoeven niet te verwachten dat het gemeentebestuur een eigen visie heeft en echt opkomt voor hun belangen”, geeft Burgerpartij Transparant Deurne aan.

‘Dan wordt het onteigenen’
In de Tweets die aanleiding waren voor de motie van de drie Deurnese partijen, meldt Tjeerd de Groot: “De natuur staat op 1. Stikstofuitstoters kunnen vanaf april vrijwillig stoppen. Maar hebben tot november te weinig veehouderijen zich gemeld? Dan wordt het onteigenen. Ingrijpend, maar nodig. Nederland wordt al te lang geplaagd door deze crisis.”

Doorpakken
Ook geeft de D66-politicus op Twitter aan dat er volgens hem te veel dieren zijn in een klein land als Nederland: “De natuur sterft af en de bouw valt stil. Boeren zijn onzeker over hun toekomst. Dat kan zo niet langer. Het vraagt om een enorme omslag in de veehouderij, de industrie en het verkeer. We moeten niet dralen, maar doorpakken!”

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen