5.8 C
Deurne
maandag 4 maart 2024
Home- DeurneProvincie zoekt 25 veehouders voor proef met realtime emissiemetingen in stallen

Provincie zoekt 25 veehouders voor proef met realtime emissiemetingen in stallen

Net als in de regio Deurne is de uitstoot van emissies door veehouderijen in de rest van Noord-Brabant ook een veelbesproken onderwerp. De provincie wil daarom een proef doen waarbij de emissie in veestallen realtime wordt gemeten en gemonitord. Voor de pilot worden 25 veehouders in Brabant gezocht die willen meewerken aan het project.

Op dit moment is er volgens de provincie onzekerheid over de daadwerkelijke emissies uit stallen van veehouderijbedrijven, zoals onder meer ammoniak en broeikasgassen. Op basis van meerdere onderzoeken is twijfel ontstaan over de effectiviteit van emissiearme huisvestingssystemen. In 2022 bleek bijvoorbeeld in de Zembla-documentaire Stank en Strijd die in Deurne werd opgenomen, dat bepaalde luchtwassers veel minder effectief waren dan voorheen gedacht werd.

25 bedrijven
De provincie wil met dit project meer inzicht verkrijgen in, en ervaring opdoen met het realtime meten en monitoren van emissies van veehouderijen in de praktijk. Bij de pilot wordt er minimaal één jaar gemeten bij 25 bedrijven. De provincie zegt dat de privacy en gegevens van de veehouder worden gewaarborgd, zodat er geen risico’s met betrekking tot de uitkomsten van de emissiemonitoring zijn.

“In samenwerking met de veehouder wordt onderzocht wat het effect is van het huisvestingssysteem en eventuele aanvullende maatregelen op de emissies. Graag komen we in gesprek met geïnteresseerde veehouders om meer te vertellen over het project en de mogelijke samenwerking”, aldus de provincie.

Sensoren
Bij de pilot worden metingen uitgevoerd binnen vijf diercategorieën: melk(rund)vee, varkens, pluimvee, vleeskalveren en melkgeiten. Na aanmelding vindt een selectie plaats van welke bedrijven mee mogen doen aan de proef. Dit gebeurt volgens de provincie omdat niet alle huisvestingssystemen of stallen geschikt zijn om te bemeten: “Zo zijn uitvoering en ligging bijvoorbeeld van belang.”

Met het realtime meten in stallen, ontstaat er volgens de provincie een beter beeld van de daadwerkelijke emissies in de stal. Hiervoor worden sensoren in de stal geïnstalleerd en wordt de verzamelde data beschikbaar via een dashboard. Hierin wordt de ruwe data vertaald naar bruikbare gegevens voor de veehouder. “Voor elke stal die bemeten wordt, wordt een meetplan opgesteld dat voldoet aan de actuele meetprotocollen”, aldus de provincie.

Andere vergunningverlening
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opzetten van een nieuwe manier van vergunningverlening. De provincie zegt dat die dan voortaan gebaseerd is op de echte uitstoot: “Veehouders kunnen zelf een methode kiezen waarmee de uitstoot binnen de vergunde grenzen ligt. We noemen dat ‘vergunningverlening op basis van doelvoorschriften’. Veehouders hebben daardoor meer mogelijkheden in de toekomst.”

Veehouders die interesse hebben, kunnen zich tot en met 31 januari aanmelden voor het project via dit aanmeldforumlier. Uiterlijk eind maart krijgen aangemelde veehouders bericht of ze wel of niet mee kunnen doen aan de pilot. Meer informatie over de proef kun je krijgen, door een email te sturen naar realtimemeten@brabant.nl.

Foto: provincie Noord-Brabant

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen