9.2 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneProvincies en waterschappen ondernemen meer actie tegen verdroging Peelvenen

Provincies en waterschappen ondernemen meer actie tegen verdroging Peelvenen

Om de verdroging van de Peelvenen aan te pakken, moet het waterbeheer verder worden verbeterd. Hiervoor worden vrijwillige maatregelen ingesteld om meer water vast te houden en minder (grond)water te gebruiken. De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

Hierin zijn afspraken gemaakt over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen) en zijn voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan Peelvenen. In de overgangsperiode van twee jaar wordt onderzocht wat nodig is om het natuurgebied verder te beschermen tegen verdroging.

Klimaatverandering
De te ver weg zakkende grondwaterstanden zijn de voornaamste oorzaak van het steeds verder uitdrogen van de Peelvenen. Door de klimaatverandering met steeds meer droge zomers neemt het grondwatergebruik waarschijnlijk nog verder toe de komende jaren.

Grondwater
De afgelopen jaren kon in de bufferzones (beschermingsgebieden) rond de Peelvenen nog zonder Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) grondwater worden onttrokken voor de beregening van open agrarische teelten. In december vorig jaar hebben de provincies het besluit genomen om die vrijstelling te laten vervallen als een van de maatregelen om verdere verdroging te voorkomen.

Natuurdoelen
Maar er is volgens provincies en waterschappen meer nodig om de natuurdoelen in het gebied te halen. De komende twee jaar onderzoeken de beide provincies en de waterschappen wat mogelijk is, in overleg met onder meer de ZLTO, de LLTB en Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd wordt bekeken wat noodzakelijk is om het Natura 2000-beheerplan in 2024 aan te passen.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen