4.3 C
Deurne
dinsdag 27 februari 2024
Home- DeurneSlechte glascontainers en te zware luiercontainers in Deurne zorgen voor problemen bij...

Slechte glascontainers en te zware luiercontainers in Deurne zorgen voor problemen bij inzameling

De huidige boven- en ondergrondse glascontainers in de gemeente Deurne zijn van zeer slechte kwaliteit. Ook met de verzamelcontainers voor luier- en incontinentiemateriaal is wat mis; deze zijn met hun 1.100 liter inhoud te zwaar en te vol en voldoen daarom niet aan de Arbo-regelgeving. “Dit zorgt voor problemen bij de inzameling en een minder goed resultaat voor recycling”, aldus de gemeente.

Bij het winkelcentrum in de Koolhof zijn de gevolgen van de slecht functionerende ondergrondse glascontainers goed zichtbaar. De gaten van de containers zijn afgeplakt met duct tape en naast de ondergrondse inzamelbakken zijn ouderwetse bovengrondse glascontainers bijgeplaatst.

Niet repareren
“De ondergrondse containers aan de Schelde hebben gebreken en gaan we vanwege het kosten-batenperspectief niet meer repareren. Op deze locatie komen twee nieuwe ondergrondse glascontainers”, meldt de gemeente. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2024 geplaatst worden.

Ook bij andere inzamelpunten worden volgens de gemeente waar mogelijk de huidige boven- en ondergrondse glascontainers vervangen door nieuwe ondergrondse containers.: “Het zorgvuldig bepalen van de precieze locaties stemmen we af met supermarkten, dorps- en wijkraden en met onze inwoners. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de glascontainers op dit moment vaker geleegd.”

Te zwaar
Naast de problemen met de glascontainers, blijken de verzamelcontainers voor inzameling van luier- en incontinentiemateriaal niet te voldoen aan de Arbo-regelgeving. De bakken zijn vaak zo vol en zwaar dat de medewerkers van Blink hier hinder van ondervinden.

Daarom wil de gemeente hiervoor ook ondergrondse containers inzetten, waarmee meer inzamelcapaciteit mogelijk is dan met de huidige bovengrondse containers. “Daarnaast is minder inzet nodig van personeel bij afvalophaaldienst Blink voor het ledigen van ondergrondse luiercontainers. We verwachten dat alle ondergrondse glas- en luiercontainers in Q3-2024 geplaatst zijn”, zegt de gemeente.

De kosten voor de nieuwe containers worden opgehoest door afvalverwerker Blink. Vanaf 2024 investeert niet meer de gemeente zelf, maar Blink in de ondergrondse containers binnen hun werkgebied. Daarmee wordt Blink eigenaar van de containers en is het bedrijf ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. “De kapitaallasten, kosten voor beheer en onderhoud worden door Blink aan de gemeente doorbelast. Met deze kosten is in 2024 rekening gehouden in de afvalbegroting”, aldus de gemeente.

Dumplocaties
Die wil ook de zogenoemde ‘bijplaatsing’ van afval bij containers aanpakken, omdat dit voor veel inwoners een doorn in het oog is en het veel geld kost om dit afval te verwijderen. “We hebben bij dumplocaties geanalyseerd wat de oorzaak zou kunnen zijn, ook inwoners hierbij betrokken en een plan van aanpak gemaakt. We gaan begin 2024 hierover communiceren en in de loop van 2024 de locaties aanpakken.

De dumping van spullen, zoals huisraad en zakken restafval staat volgens de gemeente los van de kapotte glascontainers: “Dit afval mag immers niet in de glascontainers. Maar uit ervaring weten we dat een ‘slordige’ omgeving zorgt voor bijplaatsen en het dumpen van afval.”

Foto: DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen