17.1 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
Home- DeurneUitdaging voor Deurnsche Peel; balans tussen bescherming en beleving

Uitdaging voor Deurnsche Peel; balans tussen bescherming en beleving

Geïnteresseerden konden vrijdagmiddag in het Huis voor de Samenleving alvast een kijkje nemen in de plannen die gemeente Deurne, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas hebben om de juiste balans te vinden tussen bescherming en beleving van de Deurnsche Peel.

“We zijn met z’n allen in Deurne trots op onze Deurnsche Peel. Daarom willen we de Peel goed beschermen. Tegelijkertijd willen we ook als bezoeker van de Peel kunnen genieten. Dat betekent dat we keuzes moeten maken”, zegt de gemeente.

Rust
In juli van dit jaar werden bijvoorbeeld drie doodlopende paden afgesloten om rust in de kern van de kwetsbare hoogveennatuur te behouden. “Eerder is al afgesproken om paden niet meer te onderhouden en een brug over het kanaal van Deurne weg te halen. Dit allemaal ten behoeve van rust in de kern van het natuurgebied”, legt boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer uit.

In ruil daarvoor zijn er onder andere nieuwe wandelroutes aangelegd in het noorden van de Deurnsche Peel vanaf de Halte en wordt er onderzocht of er nieuwe mogelijkheden zijn om de Peel te beleven, aan de rand van het gebied.

Zwaar onder druk
De eerder dit jaar uitgevoerde Natuurdoelanalyses bevestigden het beeld dat al eerder door de provincie en Staatsbosbeheer geschetst werd: de natuur in de Peel staat zwaar onder druk. Ten behoeve van natuurbehoud en -herstel zijn volgens de Staatsbosbheer verschillende maatregelen nodig, zoals verder vernatten.

Recreatie verplaatsen naar de rand van de natuurgebieden is ook één van de maatregelen. “Daarom is eerder ook een recreatiezonering opgesteld voor de Peelvenen. Door zonering toe te passen, waarbij recreatie in het kerngebied geminimaliseerd wordt, vinden dieren jaarrond rust en bescherming. In de recreatiezonering voor de Peelvenen is de kern van de Deurnsche Peel als rustgebied aangeven. Hier staat de natuur voorop”, vertelt Verhoeven. Ze wijst ook op het onderzoek ‘Verstoring van vogels door recreatie’ van Sovon, waaruit blijkt dat die recreatie bijna altijd een verstorend effect heeft.

Nieuwe recreatiemogelijkheden
Naast beschermen van de Deurnsche Peel is het volgens de drie samenwerkende partijen ook belangrijk dat de natuur in onze omgeving kan worden beleefd. “Velen voelen zich erg verbonden met de Peel, en om die verbondenheid te koesteren moet de natuur beleefbaar zijn. Beschermen en beleven gaat echter vaak niet goed samen. Daarom wordt ook gekeken waar nieuwe recreatiemogelijkheden ontwikkeld kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van natuurherstel”, aldus boswachter Lieke Verhoeven.

Tijdens de inloopmiddag in het gemeentehuis in Deurne konden bezoekers vrijdag kennisnemen van de eerste versie van de gezamenlijke visie die gemeente Deurne, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas hebben opgesteld en hierover in gesprek gaan met de drie organisaties.

Foto’s: Harold van der Burgt

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen