20.9 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
Home- DeurneUWV verwacht voor 2024 stagnering van banengroei in regio Helmond-De Peel

UWV verwacht voor 2024 stagnering van banengroei in regio Helmond-De Peel

Volgens een prognose van UWV Helmond-De Peel valt de banengroei in de regio in 2024 bijna helemaal stil. In het rapport Regio in Beeld meldt het UWV dat dit komt door onder andere de toenemende vergrijzing en een mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden.

In de financiële dienstverlening, bouw en industrie zal het aantal banen in 2024 krimpen, terwijl het aantal banen in de ICT en zorg & welzijn nog wel groeit.

Afkoeling
Tussen 2020 en 2022 nam het aantal banen in de regio Helmond-De Peel nog toe met 5.600, maar dit jaar koelde de arbeidsmarkt al langzaam af en volgend jaar zal de banengroei volgens de verwachtingen van het UWV vrijwel stilvallen. Na de eerste helft van 2023 stonden er nog 5.400 vacatures open. Evenveel als in 2022 en veel meer dan voor de coronacrisis.

De spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Toch blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden. Tegelijkertijd is het volgens het UWV voor mensen soms niet mogelijk om aan het werk te komen of om meer uren te werken, terwijl zij dat wel willen.

Vergrijzing
Eén van de redenen voor de verwachte stagnering in de banengroei is de vergrijzing van de bevolking in de regio Helmond-De Peel. De grote groep inwoners van 50 tot 65 jaar (57.600) schuift de komende jaren door naar de groep 65-plus. De meesten van hen verlaten hiermee ook de arbeidsmarkt. Deze groep is aanzienlijk groter dan het aantal personen in de jongere leeftijdsgroepen. “Door deze vergrijzing houdt de krapte in Helmond-De Peel voorlopig dan ook aan. Vooral in transport & logistiek, openbaar bestuur en zorg & welzijn werken nu al relatief veel 60-plussers”, meldt het UWV.

Daarnaast blijven veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. “Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan’, concludeert het UWV in het rapport. “Zo kiezen studenten soms voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.”

Parttimers
In Helmond-De Peel wonen 14.000 mensen die (meer uren) willen werken. Binnen dit zogenoemde onbenut arbeidspotentieel bevinden zich 7.000 onderbenutte deeltijders, die al parttime werken maar meer uren willen en kunnen werken. Verder zijn er in de regio 4.000 werklozen, die geen betaald werk hebben maar wel op zoek zijn en direct beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er nog 3.000 semi-werklozen, die bijvoorbeeld tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid, een opleiding of andere redenen niet beschikbaar zijn of niet naar werk zoeken. In juni 2023 waren er in Helmond-De Peel 13.800 personen geregistreerd als werkzoekend bij UWV.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vindt niet iedereen even makkelijk werk. Hiervoor zijn volgens het rapport diverse redenen te noemen, zoals mensen die door een aandoening, ziekte of handicap moeilijker geschikt werk vinden. “Ook beschikken werkzoekenden niet altijd over de basisvaardigheden waar werkgevers om vragen. Zij hebben moeite met lezen en/of schrijven, of missen belangrijke digitale vaardigheden. Ook zijn sommige mensen terughoudend om (meer) te gaan werken. Door verlies van toeslagen of andere inkomensondersteuning verwachten zij er financieel niet of weinig op vooruit te gaan”, aldus het UWV.

Foto’s: Pexels/UWV

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen