7.7 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- LiesselVeel belangstelling voor informatiebijeenkomsten over asielopvang in Liessel

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten over asielopvang in Liessel

In drie bijeenkomsten zijn inwoners van Liessel dinsdag- en woensdagavond in ’t Lijssels Vertier bijgepraat over de opvang van vluchtelingen aan het Zand 17. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft van de gemeente onlangs een vergunning gekregen voor de huisvesting van 30 minderjarige asielzoekers, maar bij de informatieavond op dinsdag bleek dat de hulporganisatie op termijn misschien wil uitbreiden naar 43 vluchtelingen.

Dat was ook het oorspronkelijke plan, maar door het nieuwe lokale beleidskader dat recent door de gemeenteraad is aangenomen, mogen er op de locatie maximaal 30 personen worden ondergebracht. Dit betekent volgens het COA wel dat er niet volledig gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van de locatie.

‘Maximaal 50 capaciteitsplaatsen’
Volgens de vergunningsaanvraag kunnen er in theorie meer mensen worden opgevangen in het pand aan het Zand 17. In de vergunningsaanvraag wordt gesproken over ‘maximaal 50 capaciteitsplaatsen’. Aanleiding voor Joan van Rixtel van Transparant Deurne om hierover vragen te stellen. Hij dacht dat het misschien om een tikfout ging, maar het antwoord van de gemeente luidde: “De locatie Zand 17 heeft een capaciteit van maximaal 50 plaatsen. De omgevingsvergunning is akkoord voor 30 personen.”

In de bijeenkomsten werd door de gemeente en het COA duidelijk gemaakt dat de vergunning is verleend voor 5 jaar. Een eventuele toekomstige uitbreiding van het aantal vluchtelingen dat er verblijft, kan volgens de gemeente niet worden toegekend binnen de huidige afspraken: “Als het COA meer dan 30 personen wil plaatsen, moet er een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend worden. Aangezien meer dan 30 personen op deze locatie niet passend is volgens het Beleidskader, moet die nieuwe aanvraag uiteindelijk door de raad beoordeeld worden.” Verschillende Deurnese politici lieten woensdag al meteen weten niets te voelen voor een groter aantal vluchtelingen op deze plek dan de regels toelaten die voor Deurne zijn afgesproken.

Lokale afspraken
In de lokale afspraken is vastgelegd over hoeveel asielzoekers er maximaal per wijk of kern in de gemeente mogen worden geplaatst. Volgens die nieuwe beleidskaders kunnen op de locatie aan ’t Zand hoogstens 30 vluchtelingen geplaatst worden. Het zullen er als het aan het COA ligt in elk geval niet minder worden. Voor een kleinschalige locatie zoals deze is een aantal van 30 personen voor de organisatie de ondergrens.

Tijdens de informatieavonden werd duidelijk dat het gaat om vluchtelingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Het zijn 7 meisjes en 23 jongens die allemaal onder toezicht van een voogd staan en afkomstig zijn uit verschillende landen. Wanneer één van de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal deze worden overgeplaatst naar een regulier asielzoekerscentrum (AZC) ergens anders in Nederland.

Onderwijs
Het COA geeft verder aan dat de jongeren overdag onderwijs krijgen. Buiten schooltijd en in het weekend zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Met de jongeren worden wel afspraken gemaakt door het COA over tijdig binnen zijn. In de huisregels staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. Uit ervaring bij andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt volgens het COA dat de jongeren vooral op de opvang verblijven.

Verder zijn er volgens de organisatie gekwalificeerde medewerkers op de locatie aanwezig en is er 24 uur per dag beveiliging. Daarnaast wordt volgens het COA volop aandacht besteed aan de Nederlandse normen, waarden, regels en omgangsvormen.

De bedoeling is dat er deze zomer een open huis gaat plaatsvinden, waarbij de Liesselse bevolking kennis kan maken met de locatie en de kinderen. De gemeente en het COA willen ook regelmatig met omwonenden overleggen en er is de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief via dit inschrijfformulier op de website van gemeente Deurne.

Foto: Transparant Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen