15 C
Deurne
dinsdag 24 mei 2022
Home- DeurneVereniging Stop de Stank bezorgd over vergunning voor 130.000 vleeskuikens in Zeilberg

Vereniging Stop de Stank bezorgd over vergunning voor 130.000 vleeskuikens in Zeilberg

Het verlenen van een vergunning voor de uitbreiding van een bedrijf aan de Hanenbergweg in de Zeilberg is volgens Vereniging Stop de Stank ‘spelen met vuur’. De organisatie heeft ernstige zorgen over de volksgezondheid omdat de gemeente Deurne met het verlenen van de vergunning mogelijk maakt dat er ongeveer 130.000 vleeskuikens gehouden gaan worden bij het bedrijf in Deurne.

Loze woorden, vindt de vereniging de belofte van de gemeente dat volksgezondheid onbetwist de hoogste prioriteit heeft in haar beleid. “U bent doof voor de herhaalde indringende waarschuwingen van de wetenschap. Nergens geeft u blijk van zorg voor de gezondheid van uw inwoners”, zegt Stop de Stank tegen de gemeente. Daarom heeft de organisatie nu een zienswijze ingediend tegen het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het bedrijf in de Zeilberg.

Stankoverlast onaanvaardbaar
De cijfers over de uitstoot van stank en fijnstof die de gemeente hanteert zijn volgens Stop de Stank niet realistisch: “Deze geven de gemiddelde belasting aan. In werkelijkheid is de stankoverlast periodiek onaanvaardbaar hoog. Vleeskuikens worden gehouden in cycli van zes weken. De laatste paar weken van elke cyclus is de stank niet te harden.” Naast de pieken in stankoverlast, is Stop de Stank ook bang dat er meer verkeersbewegingen en nachtelijke activiteiten komen zoals het laden en lossen van de kippen en het jaarlijks afvoeren van 50.000 kilo kadavers.

‘Klaar was de jas’
De gesprekken met de omwonenden zijn volgens de gemeente verlopen volgens de regels die gelden voor een omgevingsdialoog maar Stop de Stank vindt dat er niet echt sprake is geweest van een dialoog en dat het meer ging om een informatiebijeenkomst: “Samen met adviesbureau Bergs Advies presenteerde de ondernemer de kant en klare plannen aan enkele omwonenden. Zij mochten vragen stellen en desgewenst hun zorgen of bezwaren ventileren. Er werd een verslag gemaakt en klaar was de jas.” Daarnaast vindt de vereniging het niet kloppen dat alleen omwonenden waren uitgenodigd die binnen een straal van 500 meter van het bedrijf wonen. “Ook buiten de straal van 500 meter staan volgens de rekenmodellen overbelaste huizen. Wanneer een straal van 750 meter was gehanteerd zou een aanzienlijk deel van de bebouwde kom van Deurne-Zeilberg uitgenodigd zijn voor de bijeenkomst”, zegt Stop de Stank

Buiten spel
Burgemeester en wethouders hebben over deze zaak niet overlegd met de gemeenteraad, zegt Stop de Stank: “Vergunningverlening is destijds door de raad gedelegeerd aan het college. Dat betekent echter niet dat B&W een vrijbrief hebben om de volksvertegenwoordigers buiten spel te zetten bij het nemen van dit soort ingrijpende en risicovolle beslissingen.”

Gevaren
De gevaren voor de volksgezondheid van een bedrijf met 130.000 kuikens zo dichtbij woonwijken is volgens Stop de Stank groot, niet alleen voor omwonenden maar voor alle inwoners van Deurne en ver daar buiten: “De kans op uitbreken van vogelgriep is bij zo’n bedrijf zeker niet denkbeeldig. De laatste drie maanden is op grote schaal vogelgriep uitgebroken op pluimveehouderijen in Nederland.” Op dit moment is er in de regio ook een vervoersverbod vanwege het uitbreken van vogelgriep bij de kalkoenen van bedrijven in Ysselsteyn. Daar moesten 64.000 dieren worden geruimd.

Zorgwekkende verhalen
Stop de Stank waarschuwt dat er dagelijks nieuwe gevallen bijkomen en het einde nog niet in zicht is: “Er komen zorgwekkende verhalen uit China en Laos. Daar raken steeds meer mensen besmet met een variant van het vogelgriep virus dat ook in Europa rondwaart. Wat de gevolgen zijn van muteren van virussen heeft de uitbraak van Covid19 ons pijnlijk duidelijk gemaakt.”

Als de gemeente de vergunning voor het bedrijf aan de Hanenbergweg verleent, zijn volgens Stop de Stank de omwonenden zwaar de klos: “Inhoudelijk en bestuurlijk zijn er voldoende redenen om de vergunning niet te verlenen.”

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen