13.7 C
Deurne
donderdag 26 mei 2022
Home- DeurneVergunning in Deurne voor 3750 varkens in leegstaande stallen; ‘bizar’ vindt Stopdestank

Vergunning in Deurne voor 3750 varkens in leegstaande stallen; ‘bizar’ vindt Stopdestank

De gemeente heeft op 2 november een vergunning verleend om op een locatie aan de Donschotseweg in Deurne een varkenshouderij uit te breiden. Vereniging Stopdestank zegt dat hierdoor nu 3750 varkens komen in stallen die voorheen leegstonden. Dit ondanks de zorgen van omwonenden die al vanaf 2015 de terugkomst van een varkenshouderij op die plek proberen tegen te houden.

Na de publicatie van de verleende omgevingsvergunning hebben buurtbewoners op 5 november opnieuw een jurist in de arm genomen om een zienswijze in te dienen. Ook Stopdestank diende een bezwaar in. Daarnaast loopt er nog een procedure van de omwonenden bij de Raad van State.

In de steek gelaten
De vereniging vindt dat het college van de gemeente Deurne, burgers weer in de steek laat. De twee oude varkensstallen aan de Donschotseweg staan al jaren leeg volgens Stopdestank: “De omgevingsvergunning dateert uit 2009. De gemeente heeft de lege vergunning niet ingetrokken. In 2015 blijkt dat de oude stallen verkocht zijn aan een grote varkenshouder uit Heusden. Die wil er in 2022 nieuwe stallen bouwen voor 3750 mestvarkens.”

‘Bizar’
Ook zou het college met hun berekeningen over ammoniakuitstoot en andere overlast omwonenden willens en wetens voor de gek houden, vindt Stopdestank. “Op papier neemt de uitstoot af. In werkelijkheid is er sprake van forse toename van stank, ammoniak en fijnstof. Bizar! Er is nu geen sprake van uitstoot. De oude stallen staan al jaren leeg. Alleen B&W vergelijkt de aangevraagde vergunning met de vergunning uit 2009 toen er nog wel varkens werden gehouden. Daaruit concludeert het college dat met het verlenen van de nieuwe vergunning de uitstoot en de gezondheidsrisico’s afnemen.”

Lege vergunningen
Volgens Stopdestank is de situatie aan de Donschotseweg en de vergunning die nu is verleend, niet een op zich staand probleem maar een groter en wijder verspreid fenomeen waaraan de gemeente volgens hen te weinig doet. “Verleende omgevingsvergunningen en bouwvergunningen die drie jaar niet worden gebruikt, mag het gemeentebestuur intrekken. De gemeente Deurne laat veel lege vergunningen in stand. Dat betekent dat vergunde rechten voor bijvoorbeeld het houden van dieren en het uitstoten van ammoniak en fijn stof geldig blijven, ook als daarvan in de praktijk geen gebruik wordt gemaakt. Daarmee zet de gemeente de deur waagwijd open voor de groei van de veestapel.”

Overlast
Aan de Donschotseweg in Deurne zijn de leegstaande varkensstallen ook op een gegeven moment opgekocht, terwijl de gemeente voldoende tijd heeft gehad om de vergunning voor dat perceel in te trekken, zegt Stopdestank. “Lege vergunningen kunnen worden verkocht. Dat levert de verkoper geld op en de koper de mogelijkheid voor nieuwbouw of uitbreiding. De koper kan de veestapel fors uitbreiden als hij nieuwe technieken toepast. De uitstoot wordt gerelateerd aan de oude vergunning. Het gevolg: de veestapel groeit, het mestoverschot ook en de buren worden opgescheept met stank, grote stallen, zwaar verkeer en geluidsoverlast.”

Duurzame landbouw
Het in stand houden van lege vergunningen staat volgens de organisatie haaks op alle woorden van zorg voor gezondheid en leefbaarheid van de burgers en haaks op het streven naar transitie en duurzame landbouw. Stopdestank vindt dat de gemeente zich verschuilt achter de redenering dat ze gezien de geldende wet- en regelgeving verplicht is de vergunning te verlenen. “De gemeente doet alsof ze niks te zeggen heeft. Maar het gemeentebestuur kan lege vergunningen intrekken, bestemmingsplannen vaststellen en wijzigen. En geurnormen strenger maken. Gemeentebesturen hebben een zorgplicht jegens hun inwoners. Het gemeentebestuur van Deurne schiet hierin schromelijk tekort”, laat Stopdestank weten in hun nieuwsbrief van december.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen