9.9 C
Deurne
vrijdag 3 februari 2023
Home- DeurneVernieuwde woonafspraken Peelgemeenten geven meer ruimte voor extra woningbouw

Vernieuwde woonafspraken Peelgemeenten geven meer ruimte voor extra woningbouw

De Peelgemeenten Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en Helmond hebben vorige week de geactualiseerde Woonafspraken De Peel ondertekend. Daarmee kan er in deze gemeenten beter gebruik worden gemaakt van de ruimte voor extra woningbouw die de provincie heeft toegestaan.

De vernieuwde samenwerking is een vervolg op de afspraken die twee jaar geleden werden vastgelegd. “In de gemaakte afspraken uit 2020 was vastgelegd dat de peelgemeenten niet meer woningen mochten bouwen dan de woningbehoefte zoals berekend door de provincie. Hierbij ging het zowel om bouwen binnen bestaand stedelijk gebied als om uitbreidingslocaties. De provincie biedt nu echter meer ruimte voor goede woningbouwplannen binnen bestaand stedelijk gebied”, vertelt wethouder Helm Verhees, die namens de gemeente Deurne voorzitter is van het bestuurlijk overleg Wonen De Peel.

Regionale afstemming
De afspraken binnen de Peelgemeenten geven een juridisch basis voor woningbouwprojecten waarvoor volgens de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, regionale afstemming voor nodig is.

Onduidelijkheden
Dit bleek in de praktijk tot onduidelijkheden te leiden, legt wethouder Verhees uit:  “Mag extra bouwen binnen bestaand stedelijk gebied nu wel of niet? Om deze onduidelijkheden op te lossen, hebben we als samenwerkende peelgemeenten de ‘oude’ woonafspraken geactualiseerd. Ieder van de samenwerkende Peelgemeenten hebben de wens om aan te sluiten bij de lokale behoeften aan woningbouw en daarbij ook de gebondenheid en vitaliteit van de kernen lokaal te blijven versterken. Met de geactualiseerde afspraken kunnen we als individuele peelgemeenten beter inspelen op deze ambitie.”

In de gemaakte Woonafspraken De Peel is vastgelegd dat de Peelgemeenten samenwerken als regionale woningmarkt, waarbij wel vanuit de lokale behoeften wordt gestart. De individuele gemeenten besluiten daarbij zelf over de eigen plannen. Programmatische en planningsafspraken worden op Peelniveau alleen in hoofdlijnen gemaakt.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen