12.9 C
Deurne
zondag 25 september 2022
Home- DeurneVuilnisbelt Leegveld baart boeren zorgen

Vuilnisbelt Leegveld baart boeren zorgen

Boeren aan het Leegveld maken zich ernstige zorgen over de verhoging van het grondwaterpeil in de Peel. Voor hun gevoel staat het water hen aan de lippen, daarom hebben zij collectief juridische bijstand gevraagd. Op maandag 2 september diende bij de Raad van State de eerste zitting in een reeks.

Huis- en bedrijfsafval
In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het huis- en bedrijfsafval van Deurne en omstreken afgevoerd naar een vuilnisbelt aan het Leegveld. Dit heeft geresulteerd in een hoeveelheid afval die twintig meter in de grond zit en vijf meter boven het maaiveld uitsteekt, en dat over een oppervlakte van zeven hectare. Het gebied is nooit gesaneerd dus het laat zich niet moeilijk raden dat de grond ernstig vervuild is. Omwonenden vrezen dat de vuilnisbelt door verhoging van het grondwaterpeil gaat uitspoelen, met alle gevolgen van dien voor hun landerijen. Dit gegeven was uitgangspunt voor de zitting van afgelopen maandag, advocaat Irene van Geel van Goorts en Coppens stond de bewonersgroep bij.

Maatregelen
Het Waterschap heeft verzekerd allerlei maatregelen te treffen om de gevreesde situatie te voorkomen, toch zijn de omwonenden er niet gerust op, zij eisen dat er diepgaander onderzoek plaatsvindt en dat er meer preventieve maatregelen worden getroffen.

Natuur
Reden voor de verhoging van het grondwaterpeil is dat Provincie, Gemeente Deurne en Waterschap AA en Maas weer veenmos willen laten aangroeien, zij stellen dat dit de natuur ten goede komt. Bij de Raad van Staten zijn in totaal 40 beroepen van verschillende aard aangetekend tegen dit voornemen. Het omstreden plan staat omschreven in een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan en wordt uitgevoerd vanuit het Projectplan Water.

Een uitspraak in deze eerste zaak zal nog ten minste zes weken op zich laten wachten.

Foto: Thieu Berkers
- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen