17.7 C
Deurne
zaterdag 22 juni 2024
Home- DeurneWaterschap Aa en Maas gaat in regio Deurne van start met maaiwerkzaamheden

Waterschap Aa en Maas gaat in regio Deurne van start met maaiwerkzaamheden

Vanaf komende maand start waterschap Aa en Maas met het maaien van een groot deel van de sloten en beken in haar werkgebied, waaronder de regio Deurne. Incidenteel is er al vanaf half april een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen, maar de eerste grote maaironde begint pas op 1 juni en loopt tot 15 juli, de tweede maaironde vindt plaats van 1 september tot 15 november.

“Met het jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien. Tussen deze twee maairondes door maaien we extra waar het nodig is”, meldt het waterschap.

Biodiversiteit
De reden om het maaien op te delen in twee rondes is omdat dit volgens Aa en Maas beter is vanuit ecologisch oogpunt: “Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, komt er meer variatie in planten en stroomsnelheid. Dat is beter voor de biodiversiteit. Daarom maaien we op plekken waar het kan nog maar driekwart van de bodem en één talud. Het overige deel blijft staan als schuilplek of nestruimte voor dieren.”

Voor de uitvoering van het werk schakelt het waterschap acht aannemers in. Deze moeten hiervoor in bepaalde gebieden ook over gronden van particulieren rijden. Die moeten ervoor zorgen dat de werknemers met de machines het maaiwerk goed en veilig kunnen uitvoeren. “Daarvoor hanteren we een onderhoudsstrook. Dat is een beschermde zone naast een sloot of beek die we gebruiken om met een machine de sloot te maaien, het maaisel neer te leggen en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. De breedte van de onderhoudsstrook is afhankelijk van de locatie en is maximaal vijf meter. Er mogen geen obstakels op staan die het onderhoud hinderen”, aldus waterschap Aa en Maas.

Spoelsleuven
Ook wordt de oproep aan boeren gedaan om eventuele spoelsleuven dicht te maken. “Dit zijn sleuven die vanuit de agrarische percelen door de werkpaden van het waterschap naar de sloot gegraven zijn om het overtollige water van het land af te krijgen. Het graven van deze sleuven is verboden, omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren en slecht is voor het functioneren van de beek en de waterkwaliteit. We vragen dan ook met klem om de spoelsleuven dicht te maken”, zegt het waterschap. “Zorg er ook voor dat eventuele veedrinkvoorzieningen en watertappunten in het veld gemarkeerd en goed zichtbaar zijn voor onze aannemers. Dit om te voorkomen dat ze schade oplopen tijdens het maaien.”

Foto: waterschap Aa en Maas

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen