12.7 C
Deurne
zondag 1 oktober 2023
Home- ZeilbergWerkzaamheden gestart voor twee woningen op plek van voormalige sporthal Mariastraat Deurne

Werkzaamheden gestart voor twee woningen op plek van voormalige sporthal Mariastraat Deurne

Op de plek van de voormalige sporthal aan de Mariastraat 18a in Deurne-Zeilberg is maandag gestart met het bouwrijp maken van het terrein waar twee vrijstaande levensloopbestendige woningen worden gebouwd.

“Dit wil zeggen dat we verharding gaan verwijderen, groen gaan verplaatsen, het grondwerk gaan aanpassen en twee rioolaansluitingen gaan maken”, geeft de gemeente aan. Voor het stuk grond is eerder het bestemmingsplan aangepast en zijn twee kavels voor woningbouw uitgegeven waarna loting voor de kavels heeft plaatsgevonden.

Geluidshinder
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en het Kerkplein bereikbaar. “Mocht het nodig zijn om een deel van de Mariastraat af te sluiten, kan altijd via de Zeilbergsestraat en de Parallelweg de weg vervolgd worden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er in de nabije omgang hinder plaatsvindt in de vorm van werkverkeer of geluid”, meldt de gemeente.

Monumentale eik
Het plan was oorspronkelijk in strijd met de huidige beheersverordening Zeilberg, omdat op grond daarvan op die plek alleen maatschappelijke voorzieningen waren toegestaan. De gemeenteraad heeft in juli van vorig jaar toestemming gegeven om af te wijken van het oorspronkelijke bestemmingsplan. “Met het plan worden twee woningen toegevoegd die aansluiten bij de woningbehoefte in Deurne. De monumentale eik aan de voorzijde van het plangebied blijft behouden en wordt beschermd in de regels van het nieuwe bestemmingsplan” aldus de gemeente.

Sirenemast
Omwonenden zijn al in 2021 per brief geïnformeerd over de woningbouwplannen met bijbehorende procedures, en de plannen voor de openbare ruimte, zoals het behoud van de monumentale eik en het verplaatsen van de sirenemast. Er zijn destijds aan vijftig adressen bewonersbrieven verstuurd.

Overleg
Met de eigenaren van de direct aangrenzende twee woningen is rechtstreeks overleg gevoerd over de aansluiting van het plangebied op de bestaande brandgang naast Mariastraat 10 richting enkele achtertuinen en de verkoop van een grondstrook die als oprit bij de woning aan Mariastraat 20 wordt gebruikt. “De overleggen zijn goed verlopen en naar aanleiding van de brieven en overleggen zijn er geen op- of aanmerkingen uit de buurt ontvangen”, geeft de gemeente aan.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen