8.5 C
Deurne
zondag 29 mei 2022
Home- DeurneZorgen bij DeurneNU over werkzaamheden in Deurnsche- en Mariapeel

Zorgen bij DeurneNU over werkzaamheden in Deurnsche- en Mariapeel

Op dit moment worden er in de Deurnsche- en Mariapeel verschillende werkzaamheden uitgevoerd in het gebied van de Eikenlaan tot aan de Soemeersingel. De fractie van DeurneNU maakt zich zorgen om de manier waarop bepaalde zaken worden aangepakt.

Janke van Dijk van de politieke partij heeft daarom een aantal vragen gesteld aan burgemeester Buter en wethouder Biemans over onder meer de uitvoering van het project Leegveld waarbij uiteindelijk het waterpeil omhoog wordt gebracht zodat het gebied nat genoeg wordt voor de groei van hoogveen.

Berkenbomen
Verder wil DeurneNU weten van het college wat zij er van vinden dat op dit moment verschillende gaten worden opgevuld met resten van gekapte berkenbomen en de risico’s die daarmee genomen worden gezien de adviezen over de brandveiligheid. Uit het onderzoeksrapport, uitgevoerd naar aanleiding van de Peelbrand in 2020, is gebleken dat de grote hoeveelheid brandbare vegetatie een grote rol heeft gespeeld in het verspreiden van het vuur.

Waterpeil
Burgemeester en wethouders geven aan dat Staatsbosbeheer zegt dat de gekapte berken omwille van de belasting op het natuurgebied zo min mogelijk worden getransporteerd. De gekapte berken worden ingebracht in diepere watergangen op een manier dat de bovenkant ervan onder het waterpeil komt te liggen en zo geen gevaar vormen voor de brandveiligheid. Het lijkt nu alsof de berken losliggend hout worden maar nadat de verhoging van het waterpeil heeft plaatsgevonden, komen deze resten van de berken onder water te liggen geeft het college aan.

Broedseizoen
Ook de situatie waarin het gebied niet toegankelijk is voor bewoners tijdens het broedseizoen zit de fractie van DeurneNU niet lekker: “Wat vindt het college van het gegeven dat er (vernielende) werkzaamheden worden uitgevoerd, maar het gebied niet toegankelijk is voor haar eigen bewoners?” Burgemeester en wethouders leggen de verantwoordelijkheid bij Staatsbosbeheer: “Zij zijn de beherende organisatie van de Deurnsche- en Mariapeel. Als terrein-beherende organisatie is het, vanuit Natura2000-doelstellingen, haar verantwoordelijkheid om het gebied te beheren en de bijbehorende maatregelen of werkzaamheden in het gebied uit te voeren.

Kanaal van Deurne
Als het gaat om de toegankelijkheid van het gebied, vraagt DeurneNU zich ook af of de brug die er nu ligt ter hoogte van de Eikenlaan over het kanaal van Deurne, er blijft liggen na het afronden van de werkzaamheden. Het college geeft aan dat er meerdere partijen zijn betrokken als het gaat om de toegankelijkheid van het gebied maar het onderschrijft het belang van een goede verbinding tussen de kernen en het buitengebied, waaronder die met de natuur: “Daarom brengen wij het belang van toegankelijkheid en recreatie nadrukkelijk naar voren. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden met alle partijen.” Dit zijn naast de gemeente Deurne, de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen