23.1 C
Deurne
donderdag 25 juli 2024
Home- St. JozefparochieBuren niet blij met nieuwe woningen in Sint Jozefstraat, maar ze mogen...

Buren niet blij met nieuwe woningen in Sint Jozefstraat, maar ze mogen er wel komen van Raad van State

Om de bouw van 23 woningen op de plek van Zalen Van Bussel aan de St. Jozefstraat mogelijk te maken, heeft de gemeente Deurne vorig jaar het bestemmingsplan gewijzigd. Dit tot ongenoegen van omwonenden, die eerst verschillende zienswijzen indienden en toen dat niet hielp naar de Raad van State stapten. Die besliste vorig week dat de bouw mag doorgaan en dat de buren in de Ferdinand Bolstraat moeten leren leven de toekomstige woningen.

Nu ligt er aan de zuidzijde van het perceel van de bezwaarmakers nog een braakliggend terrein, maar op termijn moeten daar negen appartementen, vier patiowoningen, zes rijtjeshuizen en twee twee-onder-een-kapwoningen komen te staan. Daarom hadden de buren beroep ingesteld bij de Raad van State.

Inspraak
In de ogen van de omwonenden is er te weinig rekening gehouden met hun belangen en is de omgevingsdialoog veel te laat opgestart. “Bij een deugdelijke invulling van het begrip overleg had het college eerder en met nu gegeven onderbouwing kunnen weten dat er overwegende bezwaren zijn tegen de bouw van de blok van zes woningen achter op het terrein.”

Maar het oordeel van de rechter is dat die dialoog in deze fase niet noodzakelijk was. “Het bieden van inspraak maakt geen deel uit van de daarbij wettelijk gestelde eisen aan deze voorbereidingsprocedure. Niettemin heeft de initiatiefnemer participatie geboden doordat twee informatieavonden zijn georganiseerd voor omwonenden”, aldus de voorzieningenrechter.

Privacy
Verder vrezen de buren voor aantasting van hun privacy door de bouw van de zes rijwoningen tegenover de achterzijde van hun perceel. Maar de Raad van State ziet deze vermindering van privacy als aanvaardbaar: “De afstand van de gevellijn van de beoogde rijwoningen bedraagt ongeveer 8 meter tot aan de perceelsgrens en ruim 25 meter tot aan hun woning.”

Ook wat betreft de angst voor wateroverlast die zou kunnen ontstaan in de achtertuin van de omwonenden, acht de rechter dat de waterafvoer in het plan voldoende is geborgd. Het argument dat het plan niet voldoet aan de Woonvisie gemeente Deurne 2019-2040, acht de Raad van State ongegrond. Volgens de bezwaarmakers zou het plan zich meer moeten richten op de bouw van seniorenwoningen en het vrijmaken van bestaande woningen voor doorstroming van jongere gezinnen.

Toch vindt de voorzieningenrechter dat het plan wel degelijk voldoet aan de eisen: “De woonvisie richt zich namelijk op het stimuleren van woningbouwinitiatieven voor senioren, jonge gezinnen en eenpersoonshuishoudens, waaronder ook (her)starters en kwetsbare groepen. Het plan voorziet in de woonbehoefte van meerdere prioritaire doelgroepen en past daarmee binnen de uitgangspunten van de woonvisie.”

Patiowoningen
Het enige waar de Raad van State wel een streep door zet, is de maximale hoogte van de vier patiowoningen. Die mochten volgens het plan zeven meter hoog worden, dit moet volgens de rechter worden aangepast naar een hoogte van vier meter. Helaas hebben de buren daar weinig aan omdat ze geen inkijk verwachten van die huizen, maar van de zes rijtjeswoningen.

Lees ook:

Foto: Aveco de Bondt

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen