16.2 C
Deurne
zaterdag 18 mei 2024
Home- DeurneGemeente Deurne en kern Neerkant werken samen aan woningbouw, onderwijs en maatschappelijke...

Gemeente Deurne en kern Neerkant werken samen aan woningbouw, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen

Het aanbod van voldoende woningen in verschillende categorieën, de aanwezigheid van een basisschool en goede maatschappelijke voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van kleine kernen. Dit geldt ook voor de kern van Neerkant.

Leefbaar & Vitaal Neerkant en de gemeente Deurne zetten samen in op woningbouw en goede voorzieningen, voor de toekomst van het dorp. Op donderdag 21 januari vond een digitaal overleg plaats tussen die twee. Dit gebeurde in het kader van het eerder gesloten dorpsakkoord. In het overleg zijn goede afspraken gemaakt over woningbouwinitiatieven, het locatieonderzoek voor nieuwbouw van de basisschool en de nieuwe beweegvoorziening.

Woningbouw
Leefbaar & Vitaal Neerkant en de gemeente Deurne constateren samen dat het voor Neerkant belangrijk is te zetten op het realiseren van woningbouw voor de verschillende doelgroepen in Neerkant. Beide partijen weten dat het belangrijk is om zo snel mogelijk tot haalbare initiatieven te komen om aan de vraag te voldoen. Het gaat dan onder andere om ontwikkelingen in de omgeving Meistraat en in het centrum van Neerkant.

Vervolg
Er wordt nu een gezamenlijke projectgroep geformeerd om de haalbaarheid van woningbouwinitiatieven in het gebied van de Meistraat verder in beeld te brengen. Aan initiatiefnemers wordt gevraagd hierbij aan te sluiten.

Onderwijs en maatschappelijke voorzieningen
In oktober is het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee zijn de financiële kaders door de gemeenteraad vastgesteld. Voor Neerkant staat vanuit de gemeente het realiseren van een beweegvoorziening op de planning. Daarnaast is het nodig om de basisschool te vervangen. Hier is budget voor beschikbaar vanuit onderwijshuisvesting. Verder vindt er een locatieonderzoek plaats, waarbij meerdere scenario’s worden bekeken en waar mogelijk wordt gekeken naar slimme combinaties van voorzieningen, zoals de school in de kerk, een combinatie van meerdere functies in of bij gemeenschapshuis De Moost of nieuwbouw op de huidige locatie.

Vervolg
De gemeente Deurne en Leefbaar & Vitaal Neerkant bespreken de komende tijd samen de scenario’s. Leefbaar & Vitaal Neerkant krijgt hierbij de gelegenheid om input te leveren en reacties te geven voordat de besluitvorming plaatsvindt.

Foto: Pixabay

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen