7.7 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneGemeente Deurne uit zorgen naar Defensie over plannen voor heropening vliegbasis De...

Gemeente Deurne uit zorgen naar Defensie over plannen voor heropening vliegbasis De Peel

Naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin Defensie mogelijke locaties beschrijft om haar activiteiten uit te breiden, heeft gemeente Deurne een zienswijze ingediend. Hierin worden naar Defensie ernstige zorgen geuit over de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel en de gevolgen hiervan voor de omgeving en inwoners. Deurne is één van de dertien gemeenten in de regio die elk een eigen zienswijze indient tegen de plannen.

Vooral de door Defensie aangegeven extra ruimte die ze nodig heeft voor 2.300 keer opstijgen en landen van F35’s zorgt voor ongerustheid bij de gemeente, omdat ook de basis in Vredepeel hiervoor wordt beoogd. “Dit is een uitbreiding van het eerder benodigde aantal van 1.800 sorties. Ook laat Defensie de eerder benoemde periode van vliegen gedurende maximaal drie keer zes weken per jaar los. Zij onderzoeken nu de ruimte om gedurende het hele jaar te kunnen vliegen”, zegt burgemeester Greet Buter in een Raadsinformatiebrief over de ingediende zienswijze.

Uitbreiding laagvlieggebied
Ook de uitbreiding van laagvlieggebieden voor helikopters in de regio Deurne, baart de gemeente zorgen: “Defensie wil onderzoeken of het bestaande laagvlieggebied voor helikopters, zuid van Venray, kan worden uitgebreid richting gemeenten Asten en Someren tot aan Eindhoven.”

Daarnaast is vliegbasis De Peel in beeld als alternatieve locatie voor de aanleg van een zogeheten ‘Dirtstrip’. Dit is een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van het Hercules-transportvliegtuig C-130, dat vanaf 2026 wordt vervangen door de C-390M. Hoewel Defensie voor deze functionaliteit in eerste instantie vliegveld Deelen op de Veluwe op het oog heeft, is Vredepeel volgens de krijgsmacht een goed alternatief.

Meer overlast
Naast gemeente Deurne heeft ook de provincie Noord-Brabant vorige week een zienswijze ingediend tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. “Defensie heeft een hoge prioriteit, helemaal met de oorlog aan de rand van Europa”, aldus gedeputeerde Ruimte, Wilma Dirken. “Verder genereert defensie werkgelegenheid en stimuleert innovaties. De andere kant van de medaille is dat defensieactiviteiten nu al op sommige plekken overlast geven en dat dat met deze mogelijke plannen nog verder toeneemt.”

Gedeputeerde Dirken benadrukt er in Brabant al stevige ambities zijn die gedeeltelijk voortkomen uit nationaal beleid en die veel ruimte vergen: “Denk hierbij aan woningbouw, water, energieproductie, extensieve landbouw en natuurherstel. Defensie komt hier nog eens bovenop. Ik zal eerlijk zijn: niet alles gaat passen. Dat vergt duidelijke keuzes, ook met het oog op het nationale ruimtelijk beleid. Het zoet en het zuur moeten eerlijk verdeeld worden!”

Enorme impact
Ook de gemeente meldt in haar zienswijze de behoefte en noodzaak te begrijpen om de krijgsmacht te versterken en paraat te hebben voor het bewaken van de nationale en internationale veiligheid. “Wel maken wij ons zorgen over de concentratie van ruimteclaims in onze regio. Zowel vanuit Defensie als ook vanuit andere ministeries”, aldus gemeente Deurne. Die vreest dat de impact van de plannen voor de kwetsbare Peelregio enorm zal zijn omdat onze regio volgens de gemeente nu al onevenredig zwaar wordt belast door de activiteiten van Defensie.

Deurne mist daarnaast in het plan voldoende onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Defensieplannen, waarbij wordt onderstreept dat rekening moet worden gehouden met de specifieke geluidskarakteristieke kenmerken van de F-35 ten opzichte van de F-16. “Wij missen ook diepgang in de voorgestelde onderzoeksaanpak naar de mogelijke gevolgen voor de zeer actieve agrarische sector, de recreatie- en toerismebranche, de natuur (waaronder Nationale Parken en Natura 2000-gebieden) en de regionaal sterk in ontwikkeling zijnde hippische branche”, aldus de gemeente.

Andere gebieden
Defensie moet als het aan Deurne ligt breder zoeken naar alternatieve plaaten, zoals locaties die niet al eigendom zijn van de krijgsmacht. Volgens de gemeente zijn er potentiele gebieden met een veel lagere bevolkingsdichtheid dan de Peelregio, een lagere belasting voor flora en fauna en een goede logistieke toegankelijkheid: “Dit maakt dat die locaties daardoor beter geschikt kunnen zijn voor de vestiging van vliegbases voor jachtvliegtuigen. Ook kan dit leiden tot een evenwichtigere verdeling van lasten en hinder over Nederland.”

De gemeente is verder van mening dat De Peel in verband met de nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet als een bestaande maar als een nieuwe locatie behoort te worden beschouwd. “Op een afstand van minder dan een kilometer ligt natuurgebied ‘De Bult’ en in de directe nabijheid ook natuurgebied Deurnsche Peel & Mariapeel. Deze gebieden zijn op basis van de Vogelrichtlijn op 10 juni 1994 aanwezen als Natura 2000-gebied. Omdat voor de locatie vliegbasis De Peel niet eerder een natuurtoestemming is verleend, geldt deze datum als de referentiesituatie”, zegt de gemeente.

Tot en met afgelopen maandag konden belanghebbenden een zienswijze indienen tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na het ontvangen van de zienswijzen gaat Defensie aan de slag met een Nota van Antwoord die in april wordt gepubliceerd. “Wij verwachten hierin terug te zien wat zij met onze ingediende zienswijze doen”, aldus gemeente Deurne. Na het uitvoeren van de onderzoeken uit de NRD (planMER) bepaalt Defensie haar voorkeurslocaties. Deze worden opgenomen in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Lees ook: Nieuwsdossier: Heropening vliegbasis De Peel

Foto’s: Defensie

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen