-1.8 C
Deurne
zaterdag 10 december 2022
Home- DeurneInnovatiepark De Vlier krijgt 3,1 miljoen voor systeem dat ammoniakuitstoot vermindert

Innovatiepark De Vlier krijgt 3,1 miljoen voor systeem dat ammoniakuitstoot vermindert

Dankzij een nieuw systeem van Innovatiepark De Vlier, kan de ammoniakemissie bij varkensbedrijven naar verwachting met 85 procent worden gereduceerd en mogelijk in de toekomst naar nul worden gebracht. Hiervoor krijgt de samenwerking van de vijf bedrijven een landelijke subsidie van 2,8 miljoen euro die bestemd is voor initiatieven die zorgen voor minder uitstoot. Daarnaast krijgen de samenwerkende ondernemers als proeftuin van Vitaal Platteland nog eens 300.000 euro subsidie.

Bij één varkensbedrijf dat deel uitmaakt van Innovatiepark De Vlier, geeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ook meer experimenteerruimte omdat het systeem afwijkend is van eerdere traditionele technieken. De bedoeling is dat in de toekomst ook bij de andere bedrijven binnen de samenwerking, dezelfde ruimte wordt gegeven door de provincie voor verdere ontwikkeling.

Afwijken
Iwan Gijsbers van Innovatiepark De Vlier legt uit: “Ons systeem van totaalaanpak past niet in de bestaande lijstjes van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij en ook niet in regeling voor proefstalstatus. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd te mogen afwijken van de bestaande regels.”

Geuroverlast
Het systeem van de Deurnese ondernemers zorgt niet alleen voor een vermindering in ammoniakuitstoot maar levert daarnaast een reductie op in de emissie van methaan, fijnstof en stikstof. Hiermee wordt de geuroverlast ook sterk verminderd vertelt Gijsbers: “Wat omwonenden op dit moment nog regelmatig ruiken, is niet alleen te wijten aan de ammoniak maar vooral ook aan de fijnstof. Hier hechten zich de geurdeeltjes aan die zich dan in de lucht verspreiden.”

Aanpak bij de bron
In tegenstelling tot de zogenoemde luchtwassers, wordt bij het concept van Innovatiepark De Vlier gewerkt met een aanpak bij de bron. Dit heeft voordelen voor dier, boer en omgeving: “Onze opzet is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze noemen een ‘end-of-pipe’-oplossing waarbij pas zuivering plaatsvindt als de stoffen de stal uitkomen. Bij ons systeem worden de vrijgekomen stoffen meteen bij de bron aangepakt. Dus in de stal is de lucht meteen al zuiverder waardoor dieren en medewerkers op een boerderij er ook profijt van hebben. Doordat het systeem ook zorgt dat de stoffen waar de geur zich aan hecht minder of niet in de lucht komen, wordt ook de geur sterk verminderd”, legt Gijsbers uit.

Monitoring
Uiteindelijk moeten alle vijf bedrijven binnen De Vlier met dit systeem gaan werken, dat gaat in totaal ongeveer vijf miljoen euro kosten waar de subsidie onder meer voor wordt gebruikt. Maar ook een deel ervan gaat naar de Universiteit van Wageningen om onderzoek te doen en naar een monitoringsysteem: “Uniek aan het systeem is dat alles real-time in de gaten wordt gehouden met sensoren. Dus je kunt meteen zien wanneer en hoeveel er van een bepaalde stof wordt uitgestoten. Alles wordt direct transparant publiekelijk gemaakt, dat geeft zowel de boer als de omgeving duidelijkheid en zekerheid”, vertelt Iwan Gijsbers.

Samenwerken
Gijsbers is één van de zes Deurnenaren die samenwerken in Innovatiepark De Vlier. Hierbij horen de vijf varkensbedrijven van Iwan Gijsbers, Twan Koppens, Angelo en Marco Swinkels, Ron Koppens en Mario van den Berg. Samen hebben de bedrijven ongeveer 2.500 zeugen en 7.500 vleesvarkens. De ondernemers werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij en hebben zes ambities waaronder nul-emissie naar de omgeving, energieneutraal produceren, het sluiten van de mineralenkringloop, bevorderen van een gezonde bodem, minimalisatie van de CO2-footprint en het realiseren van maximale transparantie.

Lees ook:

Deurnese varkenshouders richten ‘Innovatiepark de Vlier’ op

Bron: Varkens.nl

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen