15.9 C
Deurne
vrijdag 21 juni 2024
Home- DeurneKap van duizenden bomen gestart na akkoord over extra bomenaanplant langs N270...

Kap van duizenden bomen gestart na akkoord over extra bomenaanplant langs N270 Deurne

De kettingzagen lagen in december al klaar voor de kap van 220 bomen langs de Langstraat (N270) in Deurne en 1,3 hectare van het Walsbergse bos, maar Stichting Boombelijd wist dat toen tegen te houden. Na aanvullende afspraken tussen de provincie Noord-Brabant en de natuurbelangenclub kon afgelopen zaterdag alsnog worden begonnen met de kap van duizenden bomen in Deurne.

In de afspraken die Stichting Boombelijd heeft gemaakt, is afgesproken dat er 1-op-1 herplant wordt toegepast. Dat komt neer op het kappen van 210 bomen en aanplanten van 210 bomen. Ook spant de provincie zich in om 1,3 hectare extra bos aan te planten op een locatie in het Zandbos als extra compensatie voor het Walsbergs Bos. Vanwege de aanvullende afspraken heeft de Stichting Boombelijd geen bezwaar meer tegen de kapvergunning en trekt ze de voorlopige voorziening die is aangevraagd bij de rechter in.

Reconstructieplan
Voor de provincie is het belangrijk om de weg zo snel mogelijk veilig te maken voor automobilisten, overstekende fietsers en wandelaars en om de doorstroming te behouden door langzaam verkeer te scheiden met hulp van parallelwegen. Daarvoor is een reconstructieplan gemaakt dat in 2021 onherroepelijk is geworden. 220 laanbomen moesten worden gekapt en 148 herplant en het verlies van 1,3 hectare Walsbergse Bos zou worden gecompenseerd door een storting van ruim 217.000 euro in het Groenfond. Hiermee zou elders in de provincie het Natuurnetwerk Brabant kunnen worden versterkt.

Gevaarlijke weg
Stichting Boombelijd geeft aan dat zij staat voor bomen, natuur en klimaat en streeft ernaar dat iedere gekapte boom in Deurne ook in Deurne wordt herplant. De Stichting onderschrijft dat de N270 een gevaarlijke weg is en dat die zo snel mogelijk wordt aangepast. De voorwaarden die in de kapvergunning stonden waren volgens de Stichting te summier en niet in het belang van een gezond leefklimaat in Deurne, dat zij zich genoodzaakt voelde om bezwaar te maken tegen de vergunning.

Aanpassing
Provincie, Stichting en gemeente Deurne zijn gezamenlijk tot een aanpassing van het plan overeen gekomen. Er worden 10 bomen minder gekapt en 62 bomen extra aangeplant. 188 bomen kunnen worden herplant langs de provinciale weg en 22 bomen langs aanliggende gemeentelijke wegen. De bomen worden zoveel mogelijk in de buurt van waar ze stonden aangeplant. Daarnaast wordt gestreefd bomen met een voldoende stamdikte (aanvangsmaat 20-25 cm per boom) aan te planten als dat mogelijk en verstandig is en de beheerder (provincie) daarmee akkoord gaat. Waar een kleinere aanvangsmaat beter aanslaat, zal die worden toegepast.

Walsbergse Bos
Om de compensatie voor het Walsbergse Bos te regelen wordt de subsidieregeling ‘Boscompensatie buiten NNB’ toegepast. De gemeente Deurne vraagt de subsidie aan en past het bestemmingsplan aan voor die plek. Onderhoud en beheer van dit bos wordt afgekocht door provincie en wordt uitgevoerd door gemeente Deurne. Afgesproken is dat de bosaanplant binnen 3 jaar is afgerond.

Extra compensatie
Dit is een extra compensatie meldt de gemeente: “De provincie had het Walsbergse Bos al financieel gecompenseerd door de storting in het provinciaal Groenfonds. Ook is afgesproken dat de Stichting Boombelijd actief wordt betrokken bij de planvorming van de reconstructie van het vervolgtraject tussen Deurne en Helmond.” Provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne, Stichting Boombelijd en aannemer Strukton laten weten tevreden te zijn met het resultaat en zien ernaar uit dat N270 een veiligere weg wordt en Deurne een groene gemeente blijft.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen