Vanwege het coronavirus is de traditionele lintjes..." />
18.8 C
Deurne
zondag 28 mei 2023
Home- DeurneLintjesregen in Deurne

Lintjesregen in Deurne

Vanwege het coronavirus is de traditionele lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Deurnenaren die dit jaar een koninklijke onderscheiding krijgen, zijn maandagochtend aan hun voordeur verrast door burgemeester Greet Buter.

 

In Deurne ontvangen de volgende personen dit jaar een lintje tijdens de de traditionele lintjesregen:

Leo Cuijpers (53) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Leo Cuijpers zet zich al 26 jaar lang in voor de gemeenschap van Deurne.

Vanaf 1994 tot op de dag van vandaag is hij in diverse functies actief voor het CDA afdeling Deurne. Hij was 5 jaar secretaris, 5 jaar burgercommissielid en 9 jaar voorzitter. Vanaf 2007 is hij raadslid en vanaf 2010 tot heden fractievoorzitter. Door zijn verschillende rollen die hij binnen de partij heeft vervuld is hij al jaren mede verantwoordelijk en sturend voor de koers van de politieke partij CDA afdeling Deurne.

Naast zijn raadslidmaatschap is hij op diverse fronten actief binnen de gemeenschap. Hij was medeoprichter van de Heilight Parade in 2007 en vanaf dat moment tot op de dag van vandaag voorzitter. Hij is vanaf 2012 voorzitter van gymnastiek en turnvereniging KDO en als verlengde van dit voorzitterschap sinds 2016 lid van de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Het hoogste bestuursorgaan van deze bond.

Ook was hij jarenlang lid van de Medezeggenschapsraad van basisschool D’n Bogerd, actief bij Mixed Hockey Club Deurne en bestuurslid van 100 jaar Sint Jozef.

Henk Damen (86) uit Deurne, Lid in de orde van Oranje Nassau

Henk Damen zet zich al 60 jaar lang in voor de Protestantse Gemeente Deurne. Hij is al die jaren niet alleen een actief kerkganger, maar zet zich op allerlei fronten in voor de Protestantse gemeente.

Hij heeft een grote inbreng gehad in de realisatie van het gemeenschapshuis van de Protestantse parochie in 1970 en de uitbreiding en verbouwing in 1990. Als voorzitter van de Stichting Reddingiushuis en beheerder van het huis was hij jarenlang degene die ervoor zorgde dat het huis zijn functie kon blijven behouden. 

Daarnaast was hij jarenlang de organisator van het ophalen van oud papier en was wekelijks actief bij de kienavond. Hij maakte als diaken jaren deel uit van de Kerkenraad, was oprichter en jarenlang voorzitter van het regionaal Protestants Kerkkoor en vanaf 2007 is hij een van de kosters van de parochie. Daarnaast is hij al die jaren als klusjesman bijna dagelijks in de weer om ervoor te zorgen dat alles in en om de Protestantse kerk en het Reddingiushuis in orde is.

Michiel Dankers (58) uit Deurne, Ridder in De Orde van Oranje Nassau

Michiel Dankers zet zich al 26 jaar lang in voor de gemeenschap van Deurne en vanaf 2000 voor diverse brancheverenigingen in de bouwsector.

Hij maakt vanaf 1994 tot heden onafgebroken deel uit van de gemeenteraad van Deurne. Vanaf 2002 is hij fractievoorzitter van politieke partij DOE!. Hij is gedurende vele jaren voorzitter geweest van de Raadscommissie Bestuur en de Rekencommissie en drie keer lid geweest van de Vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Naast zijn raadslidmaatschap is hij 45 jaar lid van de Koninklijke Harmonie Deurne en initiatiefnemer en grote stimulator van de commissarissenkring van deze harmonie. Vanaf de oprichting in 1997 tot heden is hij lid van de Stichting Behoud Willibrorduskerk en sinds 2015 beschermheer van het Sint Antonius Abt Gilde.

Michiel Dankers vervult naast zijn directeurschap van N.V. Niba een aantal onbezoldigde nevenfuncties. Hij was jarenlang bestuurslid van de Vereniging van Landelijke Industriezand- en Grindproducenten en daarna vicevoorzitter en voorzitter van Cascade, de branchevereniging voor Nederlandse producenten van oppervlaktedelfstoffen. Sinds 2006 is hij penningmeester en van 2011 tot en met 2017 voorzitter van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie geweest.

Ook is hij uit hoofde van het voorzitterschap van Cascade lid geweest van het Algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en is hij vanaf 2020 bestuurslid van de Betonvereniging.

Sjaak Eijsbouts (77) uit Vlierden, Lid in De Orde van Oranje Nassau

Sjaak Eijsbouts is vanaf 1955 tot op de dag van vandaag actief in de handboogsport. 

Hij was als bestuurslid bij handboogvereniging Rozenjacht in Vlierden actief als secretaris en penningmeester. Daarnaast was hij als bestuurslid mede organisator van de viering van het 75-jarig bestaan, de viering van het 90-jarig jubileum, het 100-jarig jubileum en het 125-jarig jubileum. Ook was hij de grote kartrekker van de realisatie van een nieuw handboogcomplex in 1990.

Handboog is de grote passie van Sjaak Eijsbouts. Niet alleen het sportieve aspect. Hij heeft een enorme interesse in de geschiedenis van de sport. Elk vrij uurtje wordt besteed aan onderzoek, vastlegging en zoektochten naar oud historisch materiaal om dit toe te voegen aan zijn archief dat hij helemaal heeft gedigitaliseerd. Zijn archief is een belangrijk informatieloket voor iedereen die iets over de geschiedenis van de handboogsport wil weten. Hij is dé archivaris van de handboogsport en uitgegroeid tot hét historisch geweten van de Nederlandse handboogbond.

Sjaak Eijsbouts was in 1995 één van de oprichters van Dorpsraad Vlierden. Hij heeft 10 jaar lang als bestuurslid en penningmeester van de dorpsraad een grote bijdrage geleverd in de leefbaarheid en saamhorigheid in Vlierden.

Behalve deze activiteiten is hij al jarenlang voorzitter en grote kartrekker van volleybalclub RSVV, is hij verantwoordelijk voor het behoud en het digitaliseren van het archief van de parochie Willibrordus Vlierden, draagt hij als lid van Gilde St. Willibrordus Vlierden zijn steentje bij in het behoud van de geschiedenis van dit gilde en ondersteunt hij als executeur testamentair families bij het overlijden van een familielid. 

De laatste jaren is hij dagelijks in de weer als mantelzorger voor zijn vrouw. Vanaf het moment dat zij werd opgenomen in kleinschalig wonen Zeilberg ondersteunt hij niet alleen zijn eigen vrouw, maar zet hij zich ook in als lid van de familieraad.

Noud Kuijpers (71) uit Liessel, Lid in De Orde van Oranje Nassau

Noud Kuijpers zet zich al ruim 30 jaar lang in voor de gemeenschap van Liessel. Hij was in 1987 één van de oprichters van het Wieler Comité Liessel. Hij is vanaf het begin lid geweest van het bestuur en vanaf 1996 voorzitter. Ook is hij vanaf de oprichting in 2013 een erg actieve vrijwilliger bij Mountain Bike Club Bike Fun. Hij was hij betrokken bij de realisatie van het Bikefunpark en is hij samen met een aantal vrijwilligers verantwoordelijk voor het onderhoud van het park. 

Vanaf 2008 is Noud bestuurslid van Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Deurne. Samen met zijn medebestuursleden is hij verantwoordelijk voor de gehele organisatie en de aansturing van de 90 vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de 200 gasten die zich hebben aangesloten bij deze afdeling. Daarnaast is hij als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën. Naast zijn penningmeesterschap is hij al die jaren de kartrekker van de activiteitenwerkgroep die maandelijks zorgt voor een activiteit voor de gasten van de Zonnebloem en is hij al jarenlang de organisator en begeleider van de Zonnebloemvakanties.

Naast bovenstaande activiteiten zet Noud Kuijpers zich vanaf 1995 als collectant en vanaf 2006 als koster in voor de parochie Willibrordus Liessel en is hij wekelijks actief in ontmoetingsruimte Ons Plekske in Liessel. Ook is hij als koster aanwezig in Ons Plekske wanneer de pastoor daar een Heilig Mis opdraagt.

Marie-José Maas-Vermeulen (62) uit Vlierden, Lid in De Orde van Oranje Nassau

Marie-José Maas zich op diverse manieren in voor de parochie Willibrord Vlierden. Als lid van de werkgroep gezinsvieringen is zij al vanaf 1993 verantwoordelijk voor de muzikale omlijsting van de gezinsvieringen die wekelijks worden gehouden. Ook is ze al die jaren lid van de liturgiegroep en is ze betrokken bij de voorbereidingen voor de communie en het vormsel. Daarnaast luistert zij samen met haar man en vier kinderen regelmatig in diverse bezettingen speciale eucharistievieringen op met hun muzikale klanken.

Vanaf 2005 is zij secretaris van Dorpsraad Vlierden. Als secretaris was ze de spil van de dorpsraad. Toen de dorpsraad na een zeer intensieve periode in zwaar weer terecht kwam nam zij het voortouw om een dorpsraad nieuwe stijl op te richten. Dit werd het platform Samen Vlierden. Ook hierbij is zij als secretaris samen met de voorzitter een van de dragende en stimulerende krachten.

Behalve bovenstaande activiteiten zet zij zich vanaf 2016 in bij fanfare Wilhelmina om vooral de jeugd enthousiast te krijgen voor musiceren, is ze bestuurslid en penningmeester van vrouwenorganisatie Zij Actief en is ze vanaf 2018 vrijwilligster bij de Oranjevereniging Deurne.

Cor Mooren (84) uit Helenaveen, Lid in De Orde van Oranje Nassau

Cor Mooren zet zich al 50 jaar lang in voor de gemeenschap van Helenaveen.

Hij is tussen 1970 en 2006 actief geweest bij fanfare Wilona. Hij vervulde tijdens zijn 36-jarig bestuurslidmaatschap diverse functies. De eerste 15 jaar was hij met name verantwoordelijk voor de opleiding van de jeugd. Hij was een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse Wilona Muziekfeesten die tussen 1970 en 1992 een belangrijke inkomstenbron waren voor de fanfare. Tussen 1999 en 2001 was hij vicevoorzitter en vanaf 2002 tot 2006 voorzitter.

Naast zijn activiteiten voor de fanfare is Cor Mooren al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij de dorpsraad. Hij zit niet in het bestuur, maar werkt op alle fronten mee als de handen uit de mouwen gestoken moeten worden of als er nagedacht moet worden over weer een nieuw plan. Zo was hij erg actief bij het Integraal Dorpsontwikkelings programma en de Entente Florale. Ook drukt hij al 25 jaar lang wekelijks het Helenaveense weekbericht en is hij de initiatiefnemer van de feestverlichting op het kerkplein in de wintermaanden.

Vanaf 2010 is hij ook actief voor de Parochie Heilige Willibrord. Hij is acoliet, collectant, koster, chauffeur van de pastoor en hij verzorgt drukwerk voor de parochie.

Martien van Rijt (60) uit Deurne, Lid in De Orde van Oranje Nassau 

Martien van Rijt begon zijn vrijwilligerswerk in 1985, hij was toen nog maar 24 jaar oud, bij Jongerensociëteit Den Uitloat. Hij was jarenlang medeorganisator van de wekelijkse soosavond. Daarnaast is hij lange tijd secretaris geweest van de jongerensociëteit en samen met de voorzitter de grote kartrekker van de festiviteiten ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de jongerensociëteit in 1987 en ook het zilveren bestaansfeest 5 jaar later.

Vanaf 1985 tot op de dag van vandaag is hij achter de schermen een zeer gewaardeerde medewerker van Carnavalsstichting De Pottenbakkers. Al die jaren houdt hij zich vooral bezig met het schrijven en aanpassen van teksten.

Hij schrijft alle artikelen die elk jaar tijdens carnavalstijd in het dorpsblad en de regionale pers worden geplaatst. Ook is hij al die jaren een van de grote kartrekkers van de jaarlijkse carnavalskrant De Pottekiejker. Daarnaast was hij de schrijver van de boeken uitgegeven ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan in 1996 en 44-jarig bestaan in 2007 van de Pottenbakkers.

Hij is al ruim 30 jaar vrijwilliger en de drijvende kracht bij wijkblad Kontakt. Hij is niet alleen voorzitter maar hij is ook als eindredacteur verantwoordelijk voor de inhoud van het wijkblad dat in Zeilberg 10 keer per jaar verschijnt. Daarnaast is hij één van de redactieleden die zelf artikelen in het wijkblad schrijft en is hij verantwoordelijk voor de jaaroverzichten en onderhoudt hij de contacten met de drukker en sponsors. De laatste jaren is hij ook heel actief op de social media. Hierdoor zorgt hij ervoor dat Zeilbergenaren goed op de hoogte zijn van de actualiteit.

Behalve bovenstaande activiteiten is hij al 20 jaar lang de correspondent van voetbalclub ZSV, maakt hij Sinds 2007 deel uit van de Werkgroep Dodenherdenking Zeilberg en is hij medeoprichter en de beheerder van de Stichting Zeilberg Doet ‘t!

Toos Verberne-Joosten (74) uit Liessel, Lid in De Orde van Oranje Nassau 

Toos Verberne zet zich al vanaf 1983 in voor de Liesselse gemeenschap. Zij was tussen 1983 en 2009 verantwoordelijk voor de Welfare activiteiten van de bewoners van bejaardenhuis De Nieuwe Erve. Van 1995 tot 2009 was zij in dit bejaardenhuis de grote initiator van de maaltijdbereiding door en voor ouderen.

Vanaf 2010 heeft zij samen met drie andere dames zich ingezet voor de totstandkoming van een ontmoetingsruimte in de Gasterij in Liessel. Deze ontmoetingsruimte, Ons Plekske genoemd, wordt vanaf 2012 door vrijwilligers gerund. Toos Verberne is lid van de werkgroep en stuurt de vrijwilligers(92!) aan. 

Ze is als kok ook actief en mede daardoor kunnen ouderen vier keer per week genieten van een uitstekende warme maaltijd.

Vanuit gemeentelijk perspectief is Ons Plekske en de Gasterij een van de mooiste resultaten van het beleid op het sociaal domein. De glans die daaraan gegeven wordt is de verdienste van de mensen in Liessel zelf waarin zeker een grote rol door

Toos Verberne wordt ingevuld. Ook de totstandkoming van een dagbesteding is een van haar verdiensten. Het betreft een dagbesteding die uitsluitend gerund wordt door vrijwilligers. Er is hiervoor geen indicatie nodig voor de W.M.O., dus voor de gemeenschap kostenbesparend.

Toos Verberne zet zich naast bovenstaande activiteiten ook nog vanaf 2009 in voor de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Liessel. Zij heeft mede in 2009 aan de wieg gestaan van het jaarlijks informatieblad, bezoekt regelmatig ouderen die eenzaam zijn en zij heeft De Lijsselse Toffel opgericht. Mensen kunnen een keer in de twee weken aanschuiven voor een heerlijke maaltijd.

Mieke Vrijnsen-van Dam (71) uit Deurne, Lid in De Orde van Oranje Nassau 

Mieke Vrijnsen is vanaf 1983 een trouwe vrijwilligster bij de Atletiek Vereniging Lopers Groep Deurne. Zij is al die jaren, 37 jaar lang, als vrijwilligster elk jaar actief geweest bij alle sportwedstrijden en wandeltochten die de vereniging organiseert. Van 2010 tot 2013 is zij bestuurslid van de lopersgroep geweest. Mede door haar inspanningen is de wandelgroep een vaste waarde binnen de atletiekvereniging geworden.

Mieke Vrijnsen zet zich als mantelzorgster en vrijwilligster al vanaf 1996 dagelijks in voor haar hulpbehoevende medemens. Dat begon met de zorg voor haar hulpbehoevende ouders, daarna voor haar broer en vanaf 2005 voor haar man.

Mieke Vrijnsen is een fijn mens met een erg groot sociaal hart. Ze is erg begaan met de hulpbehoevenden van onze maatschappij en altijd bereid om anderen te helpen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zij behalve bovenstaande mantelzorgtaken de afgelopen 10 jaren nog meerdere eenzame oudere hulpbehoevende mensen heeft begeleid in hun laatste levensjaren. Zij deed dit vaak op persoonlijk initiatief, maar ook als vrijwilligster in het kader van Vrijwillige Thuiszorg LEV-groep Deurne. 

Naast al deze mantelzorgtaken is zij vanaf 2016 gastvrouw van Zonnebloem Deurne.

Zij begeleidt de gasten bij activiteiten van de Zonnebloem en bezoekt wekelijks ouderen voor een praatje, het maken van een wandeling of het doen van een boodschap.

Foto: Ramon van Hoek

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen