17.1 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
Home- DeurneNatuur in Brabant in slechte staat; tijdelijk geen vergunningen voor projecten met...

Natuur in Brabant in slechte staat; tijdelijk geen vergunningen voor projecten met stikstofeffecten

De beslissing van de provincie Noord-Brabant om aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stil te leggen, heeft grote gevolgen voor de lokale infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw en verduurzaming.

Het betekent vertraging voor ruim honderd projecten waar al een natuurvergunning voor was aangevraagd. Daarnaast is er nog een onbekend aantal projecten waar nog geen aanvraag voor is gedaan.

Gevolgen
De provincie erkent dat het besluit vergaande gevolgen heeft: “Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt. Op dit moment brengt de provincie in kaart wat de precieze gevolgen zijn. Ook wordt gekeken naar welke maatregelen zo snel mogelijk genomen kunnen worden om Brabant weer open te krijgen.”

Natuur
Reden om de provincie ‘op slot te gooien’ zijn de resultaten uit de natuurdoelanalyses waaruit blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt. Een diversiteit aan planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden.

Insecten
Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. “Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid”, meldt de provincie. Overigens geldt dit niet alleen voor Noord-Brabant. Een groot aantal provincies kampt met dit probleem.

Verduurzamen
Hoe lang er geen vergunningen worden verleend voor aanvragen met stikstofeffecten is nog niet duidelijk. “Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn”, geeft de provincie aan. Niet alleen voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie en woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan in elk geval tijdelijk geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd.

Versnellen
De provincie was al vroeg actief om de problemen aan te pakken met onder andere de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en de Gebiedsgerichte Aanpak. De Natuurdoelanalyses bevestigen volgens de provincie die noodzaak. “Helaas blijkt dat dit beleid nog niet voldoende is. We moeten onze aanpak uitbreiden en versnellen”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers.

Aanvullende maatregelen
Hierbij zijn volgens hem ook aanvullende maatregelen nodig om aan de Europese doelstellingen te voldoen. “En om de natuur – en daarmee onze leefomgeving – op orde te brengen. Het gaat daarbij zowel om maatregelen in de gebieden zelf als direct eromheen. Maar ook het verlagen van de stikstofdepositie van bronnen buiten het gebied is van belang”, zegt Hagar Roijackers.

Duidelijkheid
De provincie geeft aan dit niet alleen te kunnen: “Vanuit het Rijk is meer duidelijkheid nodig op het gebied van stikstof, vergunningverlening en landbouw. De provincie roept dan ook op om met deze duidelijkheid te komen, zodat de aanpak in zowel Brabant als in de andere provincies kan worden geïntensiveerd.”

Wettelijke taak
In opdracht van het ministerie van LNV maken alle provincies een gebiedsplan als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Op 1 juli 2023 moet het Brabants Programma Landelijk Gebied klaar zijn. Als onderdeel daarvan heeft de provincie de wettelijke taak om Natuurdoelanalyses te maken. In opdracht van de provincie hebben twee gespecialiseerde bureaus deze analyse gemaakt van 15 Natura 2000-gebieden. Voor de gebieden die deels in Brabant liggen, werken ook andere provincies mee.

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen