9.1 C
Deurne
zondag 25 september 2022
Home- DeurneOmgeving Lagekerk en bedrijventerrein Kranenmortel minst mooi aan Deurne

Omgeving Lagekerk en bedrijventerrein Kranenmortel minst mooi aan Deurne

De inwoners van Deurne vinden het verwilderde terrein aan de Lagekerk en bedrijventerrein Kranenmortel de minst mooie plekken van Deurne. De natuurgebieden worden als mooiste plaatsen genoemd. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente begin dit jaar hield om input te verzamelen voor een omgevingsvisie die één van de onderdelen is van de nieuwe Omgevingswet.

Iedere gemeente in Nederland stelt zo’n visie op om te bekijken hoe de omgeving er in de toekomst uit komt te zien en waar bijvoorbeeld ruimte is voor natuur en waar nieuwe wegen kunnen worden aangelegd. Inwoners konden in de enquête aangeven wat zij bijvoorbeeld de mooiste plek en de minst mooie plek in de gemeente Deurne vinden. En waar wel en juist geen woningen gebouwd kunnen worden. En hoe het buitengebied er in de toekomst uit moet gaan zien.

Minst mooie plekken
Uit de resultaten van de enquête kwam onder meer naar voren dat de meeste mensen de natuurgebieden de mooiste plekken van de gemeente vinden, maar de dorpen blijken een goede tweede te zijn. De omgeving Lagekerk en het bedrijventerrein Kranenmortel werden tot minst mooie plekken van Deurne bestempeld. Verder bleek dat het spoor en met name de overgangen op de Binderendreef en Toon Kortoomslaan – Liesselseweg belangrijke knelpunten zijn waar inwoners van Deurne last van ondervinden.

Wonen en natuur
Van de deelnemers aan de enquête vindt 56% dat de twee belangrijkste aandachtspunten voor de omgevingsvisie wonen en natuur zijn. In nieuwe woongebieden moeten groen, bereikbaarheid en woningen voor starters en senioren belangrijke aandachtspunten zijn. De enquête wijst uit dat mogelijkheden voor woningbouw zowel in de kernen als aan de randen van de kernen moeten liggen. In de natuurgebieden, maar ook in het Kasteelpark zou vooral niet gebouwd moeten worden.

Buitengebied
De meningen over het toekomstscenario voor het buitengebied lopen uiteen. Variërend van een buitengebied met (veel) minder landbouw (29%), naar een buitengebied met meer menging van functies (35%) tot een buitengebied dat een productiegebied voor voedsel en andere agrarische productie blijft (24%).

Boerderijen
Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat wonen moet worden toegestaan in bestaande boerderijen die geen agrarische functie meer hebben. De meningen over de bedrijfsgebouwen verschillen wel sterk. De hoofdlijnen zijn slopen of andere functies, maar dan wel met voorwaarden, zoals bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering en kleinschaligheid.

Gezondheid
Een nieuw thema in de omgevingsvisie is gezondheid. Hiervoor worden door degenen die de enquête hebben ingevuld vooral kansen gezien in de aanleg van extra groen voor spelen, bewegen en recreatie (71%), het onderhoud om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden (66%), de aanleg van wandel- en fietspaden (63%) en strengere (milieu)regels tegen luchtvervuiling, geur- of geluidsoverlast (59%).

Inwoners die in de enquête hebben aangegeven verder te willen praten over de omgevingsvisie, hebben een uitnodiging ontvangen voor de (digitale) vervolgbijeenkomsten op 30 juni 2021 over ‘de dorpen’ en op 8 juli 2021 over ‘het landelijk gebied’. Ook zijn ongeveer vijftig organisaties die in Deurne actief zijn, uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, waaronder de dorps- en wijkraden.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen