12.5 C
Deurne
donderdag 23 mei 2024
Home- DeurneToch mogelijkheden voor huisvesting arbeidsmigranten aan Rijntjesdijk Vlierden

Toch mogelijkheden voor huisvesting arbeidsmigranten aan Rijntjesdijk Vlierden

De huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige nertsenfokkerij aan de Rijntjesdijk in Vlierden kan misschien toch doorgaan. Eerder bleek de aansluiting op de nabijgelegen N279 een probleem, maar nu lijken de provincie en gemeenten Deurne en Helmond toch open te staan om de oversteek van de Rijntjesdijk naar Brouwhuis aan te passen en een aansluiting op de rotonde vlakbij mogelijk te maken.

Een jaar geleden heeft KAFRA Housing een omgevingsvergunning bij de gemeente Deurne ingediend voor de huisvesting voor arbeidsmigranten in 65 duurzame mobile homes aan de rand van Vlierden.

Geweigerd
Hoewel het college van burgemeester en wethouders in principe positief stond ten opzichte van het initiatief, heeft het college de omgevingsvergunning in maart 2023 geweigerd. “Er was onvoldoende aangetoond dat het perceel op een goede manier kon worden ontsloten”, aldus B&W van Deurne. Tegen de weigering van de omgevingsvergunning loopt om dit moment nog een beroep dat door KAFRA is ingesteld.

Als het plan wordt uitgevoerd, komt er een aanzienlijke ‘wijk’ bij met 260 inwoners die van en naar de mobile homes zal reizen. Dat is vanaf de locatie alleen mogelijk via een zandpad richting Vlierden of via de ‘koude’ oversteek naar de andere kant van de N279. Bij dat kruispunt mag je alleen de provinciale weg oversteken en niet de N279 op- of afrijden.

Rotonde
Voor het toch mogelijk maken van de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rijntjesdijk in Vlierden is in de omgevingsdialoog en uit de gesprekken van Deurne met de gemeente Helmond en provincie Noord-Brabant naar voren gekomen dat de ontsluiting van de beoogde locatie verbeterd en veiliger dient te worden.

“Daarvoor is een aanpassing van de ‘koude’ oversteek en een aansluiting op de naastgelegen rotonde nodig”, zegt gemeente Deurne. Die zegt bereid te zijn om met een positieve grondhouding en in goed overleg te komen tot concrete afspraken over het planvoornemen en de te realiseren ontsluiting op de rotonde.

Intentieovereenkomst
Ook de provincie Noord-Brabant wil de mogelijkheden voor een aansluiting op de rotonde onderzoeken en de ‘koude’ oversteek veiliger te maken. Hetzelfde geldt voor de gemeente Helmond, die aangeeft er voor open te staan om een ontsluiting via een rotonde met de andere twee partijen te bespreken.

Voor het vervolgtraject hebben de colleges van de gemeente Deurne en Helmond inmiddels besloten een intentieovereenkomst te ondertekenen. Besluitvorming bij de provincie zou binnen afzienbare tijd plaatsvinden. KAFRA heeft mondeling aangegeven te overwegen om het beroep in te trekken na aangaan van de overeenkomsten.

Lees ook:

Foto’s: Kafra Housing

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen