13.5 C
Deurne
donderdag 8 juni 2023
Home- DeurneWijkraad Koolhof heeft geen vertrouwen in gemeentebeleid met minder wijkwerkers

Wijkraad Koolhof heeft geen vertrouwen in gemeentebeleid met minder wijkwerkers

Voor de wijkraad in de Deurnese wijk Koolhof is het nieuwe beleid van de gemeente waarbij terug wordt gegaan van vier naar drie wijkwerkers, niet te rijmen met de situatie in de wijk. Het gesprek van de wijkraad met de burgemeester heeft de ontevredenheid bij de raad ook niet kunnen wegnemen.

Tijdens een bijeenkomst eind oktober waarbij wijkbewoners hun zorgen konden uiten, bleek ook dat veiligheid en verbinding in de wijk de hete hangijzers zijn. De wijkraad legt in een brief aan de gemeente uit: “De laatste maanden is het geweld in Deurne een aantal keren geëscaleerd tot het niveau dat de politie fors heeft moeten ingrijpen. Politieteams hebben moeten uitrukken om dit geweld de kop in te drukken of met helikopters geweldplegers moeten proberen op te sporen.”

Verschillende nationaliteiten
De landelijke trend is om integratie meer op wijk- en dorpsniveau aan te pakken benadrukt de wijkraad Koolhof: “In de wijk wonen meer dan vijftig verschillende nationaliteiten. Hoewel er in het verleden veel energie gestopt is in integratie mag dit als mislukt beschouwd worden. De eerste stappen op dit gebied zijn het laatste jaar gezet onder begeleiding van wijkwerk in de Koolhof. Dit heeft ertoe geleid dat ook een klein aantal allochtone bewoners naar de wekelijkse open inloop komen. Hier is echter nog veel werk te verzetten. Het wegbezuinigen van de helft van de beschikbare uren van wijkwerk helpt daar uiteraard niet bij.”

Prioriteiten
Volgens de gemeente gaat het niet om bezuinigingen maar om het verschuiven van prioriteiten. Het aantal wijkwerkers gaat wel naar beneden van vier naar drie maar er komt wel meer geld voor jeugdwerk waarmee meer wordt gericht op preventie. De wijkraad ziet dat anders: “De rekening komt dus in de wijk en het dorp te liggen. Ook dat geeft de indruk dat het hier om een kille bezuiniging gaat, terwijl in de krant enthousiaste verhalen vanuit het college te lezen zijn dat Deurne er financieel goed voorstaat.”

Wijkagenten
Voor de Koolhof maar ook voor andere wijken moet volgens de wijkraad juist worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld wijkagenten die op de hoogte zijn van wat er leeft, de hangplekken kennen en daar regelmatig zich laten zien om in contact te komen en blijven met wijkbewoners. Daarnaast hecht de wijkraad veel waarde aan de wijkwerkers die weten welke gezinnen problemen hebben zoals schulden, eenzaamheid, medische en/of psychische problemen of huiselijk geweld. Die wijkwerkers kunnen in een vroegtijdig stadium hulp inroepen om erger te voorkomen en dat is altijd beter dan later te moeten genezen, vindt de wijkraad.

Overlappingen
Wethouder Marnix Schlösser geeft in het ED aan dat er een inventarisatie is gedaan van wie wat doet en waar verantwoordelijk voor is bij Zorg in Deurne en dat er bepaalde overlappingen waren: “Bijvoorbeeld tussen de wijkwerkers en wijkbeheer van de LEVgroep. Ook voerden wijkwerkers taken uit die eigenlijk bij onze gezins- en jongerencoaches horen. Maar daarnaast zagen we ook dat we wat handen tekort komen bij jeugd- en jongerenwerk en de ondersteuning van verstandelijk beperkte inwoners.”

Foto: Martien van Dam

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen