AuteurRedactie

Deurne gaat keuzes maken voor beter centrum

Afgelopen donderdag was de tweede bijeenkomst in verband met de verbeterde centrumvisie in Deurne. Ongeveer evenveel belangstellenden, weliswaar in een ietwat andere samenstelling, bogen zich in het Cultuurcentrum over de uitkomsten van de bijeenkomst van enkele weken eerder.

Na een terugkoppeling door het projectbureau, waarbij de grootste knelpunten van het centrum werden benoemd en toegelicht,  gingen de aanwezigen weer aan diverse tafels om mer elkaar te kijken wat wél, en zeker niet, moet gaan gebeuren om het centrum van Deurne beter te gaan inrichten. Op 4 september volgt de laatste bijeenkomst, waarna de gemeenteraad aan zet is.

Foto’s – DMG (redactie)

Lees meer

Filmopnames Dikke Soep in Neerkant

Deze week waren er in Neerkant filmopnames van de nieuwe Nederlandse film “Dikke Soep” met onder andere Erik Plageman. De film gaat over een dame, die voor de liefde naar Neerkant komt.

De première van de film is in Utrecht, maar de film is daarna zeker ook in Neerkant te zien.

 

Foto’s – DMG (Ramon)

Lees meer

Katjuscha Otte nieuwe directeur Museum De Wieger

Katjuscha Otte wordt per half september aangesteld als directeur van Museum De Wieger in Deurne. Zij zal invulling geven aan de nieuwe koers die het museum wil  varen.      

Katjuscha Otte (1972) is kunsthistoricus en heeft een brede werkervaring in de culturele  sector. Ze werkte jarenlang voor Museum Flehite in Amersfoort, waarna zij in 2010 begon als freelance  entoonstellingsmaker en interim conservator en (project-­‐)manager. Ze verzorgde opdrachten voor onder meer het  Museum Het Valkhof, Stedelijk Museum Zwolle, Mondriaanhuis Amersfoort en het Joods Historisch Museum. Het zwaartepunt ligt op tentoonstellingen met Nederlandse kunst uit de periode 1880-­1940. De  tentoonstelling Nachtlicht, schilders van het nieuwe licht is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast werkte zij veel met hedendaagse kunstenaars. Ze schreef artikelen voor diverse publiekstijdschriften en schreef mee aan tal van publicaties, waaronder enkele uitgaven over Piet Mondriaan.

Als nieuwe directeur van Museum De Wieger staat Katjuscha Otte voor de uitdaging om de ambities van het museum waar te maken. Het bestuur van De Wieger en het gemeentebestuur van Deurne hebben recent ingestemd met een nieuw toekomstperspectief voor De Wieger. Meer dan voorheen zal het museum gaan programmeren rond aansprekende thema’s en grote namen die in de bijzondere kunstcollectie vertegenwoordigd zijn. Ook zal De Wieger inspelen op het concept Deurne, bakermat van creatief talent en podium bieden aan bekende kunstenaars uit de regio en aanstormend talent. In alle programma’s zal de interactie met het publiek worden gezocht. Waar mogelijk zal het museum samenwerking zoeken met geestverwante musea elders in het land en met  musea in de regio.

“Museum De Wieger heeft een prachtige basis: de mooie collectie met als zwaartepunt kunst uit de Interbellum periode, het bijzondere pand en het verhaal van dokter Wiegersma. Door deze   sterke punten duidelijk naar voren te brengen en een aansprekend tentoonstellingsbeleid te voeren, wil ik de positie van De Wieger verstevigen en meer bezoekers trekken” aldus Katjuscha Otte. Op basis van het nieuwe toekomstperspectief voor Museum De Wieger heeft de  gemeente Deurne voor 2019 meer subsidie toegekend. De gemeente is voornemens de toegekende subsidieverruiming met ingang van volgend jaar structureel te maken. Bij Museum De  Wieger zijn ruim 75  vrijwilligers actief. Om de ambitie waar te kunnen maken, zal de organisatie worden versterkt met een kleine professionele kernorganisatie. Het aantrekken van een nieuwe directeur is daartoe een eerste stap.

Foto’s – DMG en Linkedin

Lees meer

Geniet nog even van zonnige en heerlijke kermis Deurne

De afgelopen dagen stond het centrum van Deurne vol met de meest uiteenlopende attracties. Die, maar ook de zon en de overvolle terrassen, zorgden ervoor dat we mochten spreken van een zonnige en heerlijke kermis.

Onze fotograaf Martien van dam begaf zich regelmatig op het kermisterrein en maakte de volgende sfeerimpressie van de vuurwerkshow en volop kermisgenot. Hij nam ook een kijkje bij de tentoonstelling van de miniatuurkermis. Wij hopen dat jullie er ook van kunnen genieten.

 

Lees meer

Fantastisch weekend kermis Deurne

De weergoden zijn de kermis in Deurne dit weekend goed gezind; het is prachtig weer en het wordt nóg beter.

De afgelopen dagen is het goed toeven in het centrum van Deurne. De terrassen zijn overvol, de kermisattracties worden goed bezocht en massa’s mensen bewegen zich door de straten van Deurne centrum. Publiekstrekkers lijken dit jaar de Ulti Mate op de Markt, maar ook de Turbo Polyp stond niet stil. Tot laat op de avond liepen drommen mensen langs de goed gevulde attracties.

Foto’s: Martien van Dam

Lees meer

Peelland Interventie Team controleert twee locaties in Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op dinsdag 18 juni een controle uitgevoerd bij twee locaties in de gemeente Deurne. Door de controles kreeg het team inzicht in het gebruik en de activiteiten op de twee locaties. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Er vindt ook nader onderzoek plaats naar de woonsituatie op één van de locaties.

De controles zijn in alle rust en in goede orde verlopen. De eigenaren hebben goed meegewerkt aan de controles.

Bevindingen eerste locatie

De eerste locatie die het PIT bezocht, betrof een bedrijfslocatie waar diverse ruimtes werden verhuurd en gebruikt. De gemeente doet verder onderzoek naar het gebruik van de ruimtes.

Arbeidsmigranten

Op de tweede locatie werden ook diverse ruimtes verhuurd. De gemeente doet verder onderzoek naar het gebruik van deze ruimtes. Op deze locatie bleek dat er in de aanwezige woning zeven arbeidsmigranten wonen. De gemeente en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost doen verder onderzoek naar deze bewoning en de brandveiligheidseisen. Ook wordt bekeken of de bewoners zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

PIT

Aan deze controle namen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, politie en gemeente Deurne deel. Zij werkten onder regie van het Peelland Interventie Team (PIT). Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. In dit geval ging het er vooral om het gebruik en de activiteiten op de beide locaties in beeld te brengen.

Ook inwoners kunnen iets doen

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team. Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Lees meer

Gemeenteraad geeft opdracht voor een compacter centrum Deurne

Afgelopen donderdag waren zo’n 70 centrumbewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenteambtenaren in het cultuurcentrum bijeen om te brainstormen over een compacter centrum van Deurne. Het advies moet gaan leiden tot besluitvorming door de gemeenteraad later dit jaar.

Na een inleiding door verantwoordelijk wethouder Marinus Biemans namen vertegenwoordigers van een speciaal ingehuurd projectbureau het woord om, voorzien van een presentatie, de aanwezigen mee te nemen in de kansen en bedreigingen voor het centrum. De raadsopdracht liegt er niet om: er moet sprake zijn van behoud van een sterk en levensvatbaar centrum; het kernwinkelgebied moet compacter en detailhandelfuncties geconcentreerd(er). Leegstand moet worden omgezet naar wonen of andere bestemmingen. De (groen)structuur moet worden behouden of zelfs versterkt. En het centrum moet levendig.

Na de presentatie en het behandelen van enkele inhoudelijke vragen of kwesties, gingen de aanwezigen aan een zevental tafels zitten om, met behulp van een centrumfoto de kansen en problematiek, sterke en zwakke punten te benoemen én aan te geven waar men kansen zag om zaken anders te doen, of in te richten. Dit leidde her en der tot flinke discussies, omdat aan iedere tafel zo’n beetje alle geledingen waren vertegenwoordigd.

Na het in kaart brengen bedreigingen, kansen en oplossingen, werden deze plenair gedeeld met de aanwezigen en alle punten verzameld ten behoeve van een gedegen analyse en terugkoppeling. Tot slot bedankte Martinus Biemans alle aanwezigen voor hun inbreng en sprak hij zijn hoop uit de aanwezigen bij de volgende gelegenheid, en deze is al op korte termijn, namelijk donderdag 27 juni, weer terug te zien. De derde bijeenkomst in deze cyclus staat gepland voor woensdag 28 augustus.

Als alles in kaart is gebracht en voorbereid door de ambtenaren, zal de gemeenteraad eind dit jaar besluit vormen.

Foto: redactie DMG

Lees meer

Meiden Mixed Hockey Club kampioen

De meiden van MC3 van hockeyclub MHC Deurne zijn vanmiddag kampioen geworden in hun klasse na een zege op MC5 van Hockey Geldrop. Ze wonnen de thuiswedstrijd met 2-1 van de sterke Geldropse tegenstander.

De Deurnese doelpuntenmaaksters waren Veerle Janssen en Anouk Zijpveld. De dames worden zondag 16 juni om 13.00 uur gehuldigd bij M.H.C. Deurne op Sportpark de Kranenmortel aan de Energiestraat 9 in Deurne. Daarna viert de club de seizoenafsluiting met een strafballencompetitie en een strafcorner clinic met Tim Swaen van het Heren 1 van H.C. Bloemendaal.

Lees meer

Muziekvereniging Excelsior Zeilberg op Caratconcert Helmond

Muziekvereniging Excelsior Zeilberg treedt komende zondag op tijdens de wekelijkse Caratconcerten in de Warande in Helmond. Het optreden begint om 14.00 uur.

De concerten vinden iedere zondag plaats, van begin mei tot eind september. Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedurende deze periode gratis concerten in het Carat paviljoen. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek. De vaste aanvangstijd is 12:00 uur en het programma is nu rond 16:00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.  Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen aanwezig.

Zilveren jubileum

Dit jaar bestaan de Carat-Concerten 25 jaar Het wordt een heel seizoen jubileum. Daarom worden ook alle jubilerende deelnemende muziekgroepen in het zonnetje gezet. De eerste zondag van de maand is dat.

Muziekvereniging Excelsior Zeilberg

Muziekvereniging Excelsior bestaat uit een harmonieorkest, slagwerkgroep, majorettes en muziekkapel de Excelsior Bloazers.

Lees meer

Expositie over 950 jaar kerk Deurne

Aansluitend aan de viering van 10.30 uur in de Sint Willibrorduskerk Deurne wordt zondag 16 juni de expositie “950 jaar Kerk in Deurne” geopend. De expositie is tot en met 20 oktober te bezichtigen elke dag (behalve maandag) tussen 14.00 en 16.00 uur.

Op 6 mei jongstleden was het 950 jaar geleden dat de kerk in Deurne voor het eerst in een document genoemd werd. Maar onder de kerkvloer liggen fundamenten van een tufstenen kerkje, dat zo’n 1000 jaar oud is. Mogelijk heeft er voor die tijd nog een houten kerkje gestaan.

Al die tijd vormde de kerk het hart van Deurne, de ziel van het dorp. Over de geschiedenis van het gebouw in de context van het dorp gaat deze expositie. De organisatie probeert de contouren van het oudste kerkje weer te geven. Architect Hans Flapper maakte reconstructietekeningen van de verschillende bouwfasen door de eeuwen heen. Historicus Ton Spamer leverde, uit de vele bewaarde archiefstukken en sporen van geschiedenis, materialen om een bijzondere inkijk te geven in het leven in en rond de Deurnese kerk, die gezien mag worden als één van de rijkste van Brabant.

Tijdens de expositie zijn ook twee uitgaven van Ton Spamer te koop: “De ziel van een dorp” en “De verboden Maria van Deurne”.

Foto: redactie DMG

Lees meer

Dag van kasteel op Tweede Pinksterdag goed bezocht

De traditionele Dag van het Kasteel, op Tweede Pinksterdag, is in Deurne goed bezocht. Op het terrein van Walhalla en Dinghuis was het lekker druk en lieten de bezoekers zich eten en drinken goed smaken.

Onze fotograaf Harold van de Burgt ging een kijkje nemen en maakte de navolgende reportage.

Foto’s: Harold van der Burgt

 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.