AuteurRedactie

Gemeenteraadsvergadering over vermeende schending integriteit door wethouder

De gemeenteraad van Deurne vergadert dinsdag 7 juli weer in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere de uitkomst van het integriteitsonderzoek tegen wethouder Helm Verhees.

Op 24 mei 2019 werd door een inwoner van Liessel bij de politie tegen wethouder Verhees aangifte gedaan. In de aangifte beschuldigde de inwoner hem van fraude en valsheid in geschrifte bij het aanvragen van diverse bouw- en milieuvergunningen in de periode 2005-2010. In die periode was Verhees namelijk eigenaar van een agrarisch bedrijf (varkenshouderij) in Neerkant en tevens raadslid van de gemeente Deurne. Ook heeft Verhees volgens de aangever een strafbaar feit gepleegd door na te laten dat de gepensioneerde boer in de voormalige bedrijfswoning bleef wonen en dit zou in strijd met het bestemmingsplan zijn .

De aangifte is voor de burgemeester aanleiding geweest om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. De aangifte was ook aanleiding om de Commissaris van de Koning voorafgaand aan het onderzoek te betrekken. En verder heeft de burgemeester, vanwege de strafrechtelijke aangifte bij de politie, contact gelegd met het Openbaar Ministerie.

Op 27 februari 2020 is het onderzoeksrapport aan de burgemeester aangeboden. Uit de rapportage blijkt dat de beschuldigingen inhoudelijk gezien onterecht zijn en dat de heer Verhees geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Van schending van integriteit is dan ook geen sprake, aldus de onderzoekers. De uitkomst van het onderzoek wordt morgenavond aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Lees meer

Tóch nog een schoolmusical voor groep 8 van D’n Heiakker

Het leek er lange tijd op dat de traditionele schoolmusical van basisschool D’n Heiakker in het water zou vallen. Maar vanwege de versoepelde coronamaatregelen was het donderdag alsnog mogelijk. Groep 8 speelde drie uitvoeringen in de grote zaal van het Cultuurcentrum in Deurne.

“We zijn de enige school in Deurne die de musical in deze zaal opvoert. Het is allemaal extra bijzonder, omdat de kinderen alles in korte tijd hebben aangeleerd”, zegt leerkracht Manon Megens. De leerlingen van groep 8 van D’n Heiakker speelden de musical Niet Te Filmen! van Rep en Roer Musicals. Het verhaal gaat over Bioscoop Appelstroop, waar een internationaal filmfestival plaatsvindt. Maar dan blijkt ineens dat de hoofdfilm niet meegenomen is uit de filmstudio. “Helemaal trots op onze groep 8. Wat hebben we genoten”, schrijft basisschool D’n Heiakker op Facebook.

DMG-fotograaf Harold van der Burgt was erbij om een foto-impressie te maken.

Foto’s: Harold van der Burgt

Lees meer

Ondernemerscafé Deurne sluit seizoen online af

Het Ondernemerscafé Deurne sluit op dinsdag 7 juli om 21.00 traditioneel, voor de zomerstop, af. Vanwege het succes van de vorige live uitzending heeft de organisatie besloten om opnieuw een online editie te organiseren vanuit De Brouwer. Maar er is ook beperkte ruimte voor bezoekers om deze editie live mee te maken (binnen de anderhalve meter richtlijnen).

Met alle Corona-maatregelen nog vers in het geheugen wordt nog een keer teruggekeken op deze bewogen periode. Niels Crooijmans presenteert samen met Jan van den Heuvel deze tweede online editie en ontvangt de ondernemers Huub Kuijpers (nertsenhouder), Martin Damen (Opvallers), Nicole Schreurs (Dwarz Kidz) en Mark van den Heuvel  (Roma ICT & Cloud diensten).

Dennis van der Meijden zoekt onder andere burgemeester Mak op en gaat met de camera bij Lixero op bezoek. Ook Frans Fransen gaat met de camera op pad. Het ondernemerscafé is live te volgen via haar website www.ondernemerscafedeurne.nl.

Ondernemerscafé Deurne heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom. Een avond waar op informele wijze van gedachte gewisseld wordt over tal van zaken die ondernemend Deurne – van grote bedrijven tot de detailhandel – bezighoudt. Het verslag van de avonden is al de dag erna te lezen op de site van het ondernemerscafé. Daarop is ook meer informatie over het ondernemerscafé te vinden.

Lees meer

Uitgestelde uitreiking Koninklijke onderscheidingen nu op vrijdag 3 juli

Zoals bekend konden de uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen, in het kader van Koningsdag 2020, dit jaar niet doorgaan. Dat wordt nu ingehaald op vrijdag 3 juli in het gemeentehuis.

De negen gedecoreerden, Wies Daniels-Krekels uit Helenaveen, Cor Slaats en Martien Slaats uit Liessel, Mart Wijnands uit Zeilberg en Emmie Berkers, Jos van den Berkmortel, Henry van den Berkmortel, Wim van Goch en Arjan Ahout uit Deurne,  krijgen dan hun lintje uitgereikt en opgespeld, rekening houdend met de huidige regels omtrent het coronavirus.  Er worden daarvoor drie bijeenkomsten gehouden, ieder met drie gedecoreerden. Per gedecoreerde is het gezin aanwezig en een afgevaardigde van de aanvragende vereniging. Daarmee blijft iedere bijeenkomst binnen de norm van dertig personen. Dit aantal mensen kan verantwoord in de hal van het gemeentehuis worden ontvangen.

Handeling

De burgemeester overhandigt de onderscheiding, door die voor de gedecoreerde op tafel te leggen. De partner kan dan de onderscheiding opspelden.

Lees meer

Computerwerkplekken en leestafels bibliotheek weer open vanaf 1 juli

Vanaf woensdag 1 juli worden in de bibliotheek van Deurne de leestafels met de kranten en tijdschriften heropend. Ook mogen de computerwerkplekken opnieuw gebruikt worden; er kan dus weer geprint en gekopieerd worden in de Bibliotheek. 

De aangepaste openingstijden blijven gelden tot het einde van de zomervakantie; van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en tot en met 8 juli op woensdagmiddag tot 16.00 uur. In de zomervakantie vervalt de woensdagmiddag openstelling.

Verrassingspakketten

De bibliotheek gaat nog door met het samenstellen van verrassingspakketten boeken via de AfhaalBieb. Het afhalen van deze boekenpakketten kan tijdens de openingstijden van de Bibliotheek. Bij de AfhaalBieb kunnen boeken besteld worden in diverse genres, zowel voor volwassenen als voor de jeugd.

In de zomervakantie worden weer tal van activiteiten voor de jeugd georganiseerd. En samen met andere Brabantse Bibliotheken wordt de mogelijkheid geboden om online webinars te volgen. De eerstvolgende gaat over ‘Je pensioen op orde’. Je kunt een webinar vanaf thuis volgen op je computer, tablet of telefoon, nadat je jezelf aangemeld hebt.

Lees meer

Gemeente Deurne maakt planning voor spoortunnel Binderendreef bekend

De gemeente Deurne heeft haar planning voor de spoortunnel Binderendreef bekend gemaakt. Naar verwachting moeten alle werkzaamheden in 2023 zijn afgerond en de tunnel in gebruik worden genomen.

Voor de aanleg van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Het spoor moet immers opgebroken worden om het brugdek van de onderdoorgang op zijn plek te brengen. Door ProRail is medegedeeld dat de treinvrije periode valt in oktober 2022. Naar verwachting start de aanleg van de tunnel in het eerste kwartaal 2022, wordt dus in oktober 2022 het brugdek op zijn plek gebracht en kan de onderdoorgang in het voorjaar 2023 in gebruik worden genomen. Voordat de aanleg start, gaan er nog veel voorbereidingen aan vooraf.

ProRail
De gemeente heeft ProRail gevraagd of het mogelijk is om eerder te kunnen starten met de aanleg van de spooronderdoorgang, gezien het belang van dit project voor Deurne. ProRail heeft daarop aangegeven dat de planning afhankelijk is van de treinvrije periode en dat het verkrijgen van een treinvrije periode een proces is dat wettelijk is vastgelegd. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden.

Bestemmingsplan

In de maanden april en mei heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen binnen gekomen van met name bewoners uit de directe omgeving van de Binderendreef. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief bestemmingsplan dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij dit proces wordt met de ingediende zienswijzen rekening gehouden. Ook de zienswijzen worden aan de raad voorgelegd.

Online platform

In verband met het coronavirus is er een online platform ontwikkeld, waar inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden informatie en impressies kunnen vinden van de onderdoorgang, een 3D-filmpje en de planning. Ook kunnen er via het platform vragen gesteld worden en opmerkingen geplaatst worden. Het online platform is hier te bezoeken. Het is de bedoeling om op een later moment wel een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Naar verwachting gebeurt dit op het moment dat de aannemer bekend is en deze aannemer meer kan vertellen over de aanpak en werkwijze. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van coronamaatregelen, dan houdt de gemeente daar rekening mee.

Lees meer

Wethouder Marnix Schlösser in ‘Deurne Draait Door’ over duurzaamheid, financiën en coronamaatregelen

Wethouder Marnix Schlösser is zaterdag 27 juni te gast in het programma “Deurne Draait Door” met presentator Ivan van Oosterhout. De wethouder komt je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone. Ook worden de jaarrekening 2019 en de financiële situatie bij de gemeente toegelicht. En gaat hij in over de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, specifiek bij verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking.

Telefonisch

Omdat de wethouder zoveel mogelijk thuis werkt, vindt het interview telefonisch plaats. Het gesprek begint om 10.30 uur en is te beluisteren via 106.2 FM en via 94.4 kabel. Maar ook online en via onze app.

Lees meer

Burgemeesters regio Zuid-Oost Brabant luiden noodklok over financiën

21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant luiden de noodklok over de omvang van het Gemeentefonds. De leefbaarheid en vitaliteit van die gemeenten staat onder druk.

Voor het overgrote deel zijn gemeenten voor hun inkomsten afhankelijk van de landelijke overheid, die  daarvoor steeds minder geld beschikbaar stelt. De burgemeesters van de 21 gemeenten in de regio  Zuidoost-Brabant hebben hierover maandag 22 juni een brandbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Gemeentefonds

De Rijksoverheid stopt jaarlijks een deel van de belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld daaruit om hun taken uit te voeren. De afgelopen jaren zien gemeenten een groei in de structurele verantwoordelijkheden, zonder een stijging in de algemene uitkering in het Gemeentefonds. Daarom roepen gemeenten op te kijken naar hoe het gemeentefonds structureel in balans gebracht kan worden bij het complexe en uitdagende takenpakket van gemeenten.

Brandbrief

Momenteel wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de ministers gesproken over een nieuwe wijze van verdeling van het Gemeentefonds. Via het Gemeentefonds wordt de totale pot met geld voor gemeenten over alle 355 gemeenten in Nederland verdeeld. In een gezamenlijke brief roepen de 21 burgemeesters de ministers op om niet alleen naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag in het Gemeentefonds: “Veel voorzieningen in onze gemeenten staan zwaar onder druk, denk daarbij aan bibliotheken, theaters, musea en zwembaden. En dan hebben wij het nog niet eens over de uitgestelde noodzakelijke investeringen in de openbare ruimten of de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed”, aldus de oproep in de brandbrief. Het vlees is inmiddels echt van onze botten. We teren in op onze reserveposities, hebben de lokale lasten verhoogd en hebben oog voor een efficiënte en effectieve inzet van onze middelen.”

Vitaliteit en leefbaarheid

De oproep van de burgemeesters komt voort uit zorgen over de vitaliteit en leefbaarheid in hun gemeenten wanneer voorzieningen wegvallen. Daarnaast pakt ook de nu voorgestelde herverdeling van het Gemeentefonds behoorlijk in het nadeel uit van kleinere en middelgrote gemeenten. Afgelopen jaren zijn veel extra taken richting gemeenten gegaan, echter zonder bijbehorende financiële middelen. De financiële rek bij gemeenten is er dan ook echt uit.

 

Lees meer

Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth in Vlierden geopend

Na jaren van voorbereiding in en om het bos zijn op Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth de poorten geopend voor bezoekers. Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk kennis te komen maken met de natuur in het dal van de Aa.

De eerder geplande feestelijke opening is vanwege Corona tot nader bericht verschoven. De eerste begravingen hebben echter al plaatsgevonden en de afgelopen weken hebben verschillende mensen de nieuwe natuurbegraafplaats al voor een wandeling bezocht. De natuurbegraafplaats is in totaal 20 hectare groot.

Van familiebegraafplaats naar natuurbegraafplaats

De plek waar de familie Swinkels geboren en getogen is was in 2000 aanleiding voor het plan om een familiebegraafplaats op te richten. Na veertien jaar was deze familiebegraafplaats een feit en kon vader Swinkels herbegraven worden. Toen op 14 juli 2014 moeder Swinkels overleed gaven veel genodigden na de begraving aan onder de indruk te zijn van deze plek in het dal van de Aa en zelf ook interesse te hebben in een laatste rustplaats in de natuur. Het idee voor het oprichten van de natuurbegraafplaats grenzend aan de familiebegraafplaats was geboren.

Een rijke historie

De historie van Hoeve Ruth gaat vele honderden jaren terug. De hoeve en ook de watermolen Ruth, die hier heel vroeger in de Aa stond, zijn zelfs nog voor 1252 gebouwd. Op deze historische plek wilden de initiatiefnemers de geschiedenis met de huidige tijd, maar ook de dood en het leven met elkaar verbinden. Een plek voor een waardig afscheid van geliefden. Waar rust wordt geboden aan overledenen en nabestaanden, waardoor Landgoed Hoeve Ruth als natuurgebied kan voortbestaan.

De oudste en meest natuurlijke manier van begraven

Op Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth staat de natuur centraal. Bij het natuurbegraven gaat het graf helemaal op in de natuur en maakt zo deel uit van de eeuwige kringloop van het bestaan. Alleen een gegraveerde boomschijf markeert de plek van het graf. Een graf in de natuur van Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth is voor altijd. Deze eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige natuur. Zo wordt over de dood heen voor de natuur gezorgd en dat maakt een natuurgraf een groene en duurzame keuze. Het natuurbegraven leert bovendien een natuurlijk omgaan met het afscheid.

Afscheid in tijd van Corona

Afscheid nemen van een geliefde is in deze tijd heel anders dan voorheen. Juist nu kan het natuurbegraven bijzonder veel mogelijkheden bieden. Op de Bosheuvel, de ceremonieplek aan het ven, kam op een stijl- en sfeervolle manier samen  afscheid worden genomen. Het samenzijn in de buitenlucht, midden in de natuur brengt troost en is bovendien veilig. Een begraving in de natuur van Hoeve Ruth biedt zo letterlijk de ruimte voor een persoonlijke en passende invulling. Bovendien krijgt elk afscheid alle tijd.

Bezoek

Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth is gelegen aan de Hazeldonkseweg 24, tussen Vlierden en Liessel, en vrij toegankelijk. Informatiecentrum ’t Veldhuys is elke middag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak telefonisch of via mail een afspraak voor een persoonlijke rondleiding. De paden op Hoeve Ruth zijn breed genoeg . Zowel voor een wandeling als een begraving worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Foto: Natuurbegraafplaats Wikipedia

Lees meer

Politie houdt verkeerscontroles Sint Jozefparochie na klachten wijkbewoners

De politie van Deurne heeft op dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni verkeerscontroles gehouden op het Knoflookpad in Deurne. Er werd gecontroleerd op snelheid en andere verkeersovertredingen ter hoogte van de kruising met de Beukenstraat.

Tijdens de controle op dinsdag 16 juni werden diverse verkeersovertredingen geconstateerd, zoals het afdraaien vanaf de Beukenstraat het Knoflookpad op, tijdens het rijden gebruik maken van de mobiele telefoon en te hard rijden. Er werden snelheidsovertredingen vastgesteld van 23 en 32 kilometer te hard, waar ter plaatse nog steeds een snelheidsbeperking geldt van 50 kilometer per uur.

Tijdens de controle op woensdag 17 juni werd vier keer te hard gereden, twee keer 69 en twee keer 80 kilometer per uur. Ook nu hield een bestuurder zich niet aan de verplichte rijrichting. De controles zijn gehouden naar aanleiding van meldingen van inwoners over bestuurder van voertuigen, die hard rijden ter hoogte van dit kruispunt.

Lees meer

Ondernemerscafé Deurne verzet naar 7 juli

Het ondernemerscafé Deurne staat normaal gesproken in juni in het teken van de buiteneditie. Door het grote animo van de vorige online editie is besloten om opnieuw een online editie te organiseren, samen met Ondernemend Deurne. Deze vindt nu plaats op dinsdag 7 juli en begint om 21.00 uur.

Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans presenteren de avond, waarbij ze in gesprek gaan met verschillende Deurnese ondernemers over de impact van het coronavirus. Ondernemerscafé Deurne heeft een open karakter, dus ook niet-ondernemers zijn welkom. Het wordt een avond waar op informele wijze van gedachten gewisseld wordt over tal van zaken die ondernemend Deurne – van grote bedrijven tot de detailhandel – bezighoudt. Het verslag van de avonden is al de dag erna te lezen op de site van het ondernemerscafé.  Daarop is ook meer informatie over het ondernemerscafé te vinden.

De buiteneditie van 2020 is te zien zijn op www.ondernemerscafedeurne.nl.

Lees meer

Wieger en Cultuurcentrum slaan handen ineen met museumcafé

Het Cultuurcentrum Martien van Doorne en museum De Wieger hebben de handen ineen geslagen. Nu ze allebei weer open zijn, komen zij met een combinatie van museumbezoek en een lunch, of kopje koffie op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag.

Beide locaties zijn in het centrum van Deurne gelegen en slechts 450 meter van elkaar. Het cultuurcentrum is iedere dag open vanaf 11.00 uur, De Wieger van woensdag tot en met zondag, van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Vooraf reserveren verplicht
Ga hiervoor naar de website van het cultuurcentrum en selecteer je gewenste dag, tijdstip en een van de bovenstaande arrangementen.

Picknicktuin

Daarnaast opent De Wieger haar tuin voor iedereen die een paar uur lekker wil eten en drinken in de buitenlucht. De museumtuin aan de Oude Liesselseweg 29 is Deurne is omgeven door fraaie hoge bomen en groot genoeg om anderhalve meter afstand te houden. Je moet wel je eigen gevulde picknickmandje en deken meenemen. Er zijn enkele tafeltjes en stoelen beschikbaar. Je kan vooraf een tuinticket reserveren door te e-mailen naar info@dewieger.nl, of te bellen naar 0493 322930. Voor een bezichtiging van de exposities is het mogelijk om op dezelfde manier een toegangsbewijs voor het museum te reserveren.

Foto: Facebookpagina De Wieger

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.