AuteurRedactie

Begravingen onder heuvels vanaf Neandertalers tot vroege middeleeuwen.

De werkgroep lezingen en excursies Heemkundekring H.N.Ouwerling Deurne houdt op woensdag 20 maart 2019 om 20.00 uur een lezing in het cultuurcentrum Martien van Doorne, met als titel ‘Zichtbare voorouders’. Zoals gebruikelijk in de kleine zaal, aan het Martinetplein 1 in Deurne. Spreker is Drs. Johan Hendriks.

Neandertalers

Neandertalers zijn de eerste mensen waarvan we weten dat ze hun overledenen begroeven. Ongeveer 60.000 jaar geleden gaven ze hen zelfs bloemen mee in het graf. Dat is sowieso uitzonderlijk want zolang mensen nog rondzwierven als jagers en verzamelaars, waren er nog geen vaste plekken voor hun dierbaren. We weten meer over begrafenispraktijken vanaf het moment dat de jagers overgingen op landbouw en veeteelt. In West-Europa is dat ongeveer 7500 jaar geleden.

Wat als eerste opvalt is dat men de overledenen niet “kwijt” wilde, maar dicht in de buurt wilde houden. En ten tweede dat de plekken waar zij waren bijgezet echte markeringen in het landschap waren. Zo werden er heuvels op de begravingen opgeworpen. De constructie van het graf varieerde naar gelang de tijd, regio en voorhanden materialen. In Noord-Nederland waren dat grote zwerfkeien, in Bretagne, Groot-Brittannië en Ierland. Door het opwerpen van tienduizenden stenen en elders door het opwerpen van zand-of kleilichamen. In de bronstijd werden de graven weer wat kleiner, omdat crematies in zwang kwamen. In de ijzertijd komen rijke graven voor. De Romeinen zetten hun crematies vaak bij, onder grafheuvels. Maar zij kenden ook andere vormen zoals grafpijlers en sarcofagen. In de vijfde eeuw kwamen hier de lijkbegravingen weer terug onder grafheuvels. Met het begraven in kerken en kerkhoven, verdwenen niet alleen de grafgiften, maar ook de grafheuvels. De nieuwe christelijke tijd was aangebroken. En daarmee een heel ander omgaan met de voorouders.

Drs. Hendriks

Drs. Johan Hendriks (1954), studeerde MO-Geschiedenis (Tilburg) en Archeologie (Amsterdam). Was werkzaam aan de lerarenopleiding in Tilburg. Als gemeentelijk archeoloog van Dordrecht en hoofd van het culturele erfgoed in de gemeente Breda. Hij publiceerde over archeologie en geschiedenis, was voorzitter van de Monumentenfederatie Noord-Brabant en de Monumentenprijs Noord-Brabant. Tegenwoordig verzorgt hij o.a. cursussen bij Hovo in Tilburg en Nijmegen en reizen naar archeologische locaties in binnen en buitenland.

Lees meer

Ondernemerscafé gaat grens over

Het Ondernemerscafé Deurne staat dinsdag 19 maart in het teken van ondernemen over de grens. De aanvang is 21.00 uur, de eindtijd 22.00 uur, en de locatie zoals gebruikelijk De Brouwer aan de Markt in Deurne.

Presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans zijn de gastheren deze avond. Dennis van der Meijden verzorgt het nieuwsblok en Frans Franssen tekent voor het praatje aan de bar. Het is de 167ste aflevering van het Ondernemerscafé.

Hans Weijers van Sleve Technology uit Deurne en Ruud Berkers uit Liessel. Hans verkoopt internationaal machines die in Deurne worden gefabriceerd en Ruud werkt bij Marel (voorheen Stork) en gaat namens dit bedrijf naar Latijns Amerika als commercieel directeur. Vragen als: wat zijn de beren op de weg en is het zoveel ingewikkelder wanneer je buiten de Europese Gemeenschap exporteert zullen aan de orde komen.

Ondernemerscafé Deurne is (in de regel) iedere derde dinsdag van de maand in de periode van september tot juni. Inloop vanaf 20.30 uur, aanvang stipt om 21.00 uur, eindtijd 22.00 uur; de entree is gratis. De avond in café De Brouwer aan de Markt in Deurne heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom. Een avond waar op informele wijze van gedachte gewisseld wordt over tal van zaken die ondernemend Deurne – van grote bedrijven tot de detailhandel – bezighoudt. Het verslag van de avonden is al de dag erna te lezen op de site van het ondernemerscafé:  Daarop is ook meer en uitgebreide informatie over het ondernemerscafé te vinden.

Lees meer

Concertcyclus Sint Willibrorduskerk Deurne

Het Helmond Kamerkoor treedt zondag 17 maart, om 16:00 uur, op in de Sint Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne. Het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Peter- Paul van Beekum, sinds 2017 de dirigent.

De titel van het concert is ‘Die sieben letzte Worte’, heel toepasselijk in deze Vastentijd. Het koor wordt begeleid door het Strijkkwartet Dames Vier, dat twee violen, een altviool en een cello bespeelt. Het koor, in 1948 opgericht,bestaat uit zo’n twintig enthousiaste en ervaren zangers en zangeressen, die een breed repertoire  van oude muziek, barok, romantische  en religieuze werken beheersen, nu dus een werk van Joseph Haydn.

Peter-Paul van Beekom behaalde zijn bachelor koordirectie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Als zanger is hij verbonden aan het professioneel kamerkoor Studium  Chorale Bachkoor Holland en Amsterdam Baroque Chor.

De toegang tot het concert is vrij. Wel wordt na afloop gecollecteerd om de concertcyclus mogelijk te blijven maken. Het afwisselende jaarprogramma vindt u op de website van de kerk, onder concerten.

Lees meer

Opening expositie over toekomst van molens in Peelland

In het gemeentehuis van Deurne vindt komende vrijdag de opening plaats van de foto-expositie “Mens en Molen” . Foto’s van de vrijwilligers van Holten’s Molen gemaakt door Harrie Jegerings uit Vlierden. Voorafgaande aan de opening gaan drie sprekers in op de toekomst van de molens in Peelland. 

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Harrie Jegerings bij gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de Stichting Holten’s Molen. Het bestuur vindt het van belang om ook te kijken naar de toekomst van de molens in Peelland. Drie sprekers zullen voorafgaande aan de opening ingaan op de vraag:

“Wat is er voor nodig om te bereiken dat de molens in Peelland over tien jaar nog de plek innemen die ze als cultureel erfgoed verdienen”

Deze sprekers zijn Nicole Bakker, directeur van de vereniging De Hollandsche Molen, Marc van Deursen, voorzitter Peellandse Molenstichting en Marinus Biemans, wethouder cultuur, gemeente Deurne

De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis van Deurne op 15 maart 2019 en begint om 14.30 uur.  Belangstellenden zijn van harte welkom

Lees meer

Code oranje vanwege storm

Vanwege de storm die momenteel woedt, heeft het KNMI code oranje afgegeven voor Zuid-Nederland. Er is kans op windstoten tot 120 kilometer per uur.

Ten gevolgen van de eerste storm van dit jaar regent het schademeldingen. De brandweer is druk in de weer om de ontstane problemen op te lossen.

Langstraat afgesloten 
De Langstraat in Deurne werd geblokkeerd door een enorme afgewaaide tak. De weg werd volledig afgesloten zodat het hout in stukken gezaagd kon worden en is inmiddels weer open voor verkeer

Boom verspert voordeur
Een voortuin in de Maasssingel raakte zwaar beschadigd nadat een tak van tien meter in de tuin viel. De bewoners kunnen hun woning niet meer binnen aan de voorkant. De schade aan het huis bleef beperkt tot enkele dakpannen.

Een huis in de Beukenstraat kwam er minder goed vanaf, daar landde een complete boom op het dak.

Ook op andere plekken in de regio was het goed raak. Zo vertrokken er vanwege de harde wind de hele middag geen vluchten vanaf Eindhoven Airport.

Later vanmiddag en vanavond neemt de wind af. De Veiligheidsregio roept op om alleen het alarmnummer te bellen wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Foto’s van de storm kun je mailen naar redactie@dmgdeurne.nl.

Lees meer

Water Natuurlijk luidt noodklok vanwege droogte

Je zou het in deze periode niet zeggen, maar Water Natuurlijk Aa en Maas luidt de noodklok wat betreft de voortdurende droogte in Oost-Brabant. Met name op de hogere zandgronden lijkt de problematiek erger dan 1976.

De helft van de putten staat nog steeds in het rood. “We moeten de sponswerking van het landschap van de Peelhorst zo spoedig mogelijk herstellen”, aldus woordvoerder Klaas van der Laan. “En misschien moeten we het gebruik van grote hoeveelheden grondwater beprijzen.”

Klaas van der Laan is heel stellig. “Ten eerste moeten we, vanwege de extremere droogten, het hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden. Verder is het zaak om de wateraanvoer vooral als aanvulling te benutten en niet als basis. Tenslotte moeten we de waterpeilen niet omlaag zetten op 16 februari als boeren mest uit mogen rijden, maar eind maart als de bodem weer tot leven komt en de grondbewerking voor gewassen nodig is.”

Herstel sponswerking Maashorst

“Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot heeft op de Maashorst laten zien dat je de sponswerking van dit deel van de Peelhorst daadwerkelijk deels kunt herstellen. Al het water wat je in de kern vasthoudt voor bos en natuur komt enkele weken later op de flanken de landbouw ten goede. Omdat we de omgeving van enkele voormalige vennen niet direct kunnen vernatten, hebben we de waterhuishouding nu helaas nog maar voor de helft hersteld. De landbouw in de putjes van het landschap laten met hun diepe ontwatering de collega’s eromheen nu verdrogen.”

Lees meer

Debat waterschapsverkiezingen in Liessel

De gezamenlijke dorpsraden van Liessel en Helenaven houden komende woensdag, 13 maart, een debatavond in gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel. Inzet is de waterschapsverkiezing, welke op woensdag 20 maart plaatsvindt.

Vanwege de uitvoeringsplannen in het Leegveld is de behoefte opgekomen om te horen hoe de verschillende partijen staan ten opzichte van zaken die het waterschap aan het doen is. Het debat gaat over Leegveld, werk aan de kanalen in de Peel en de werkzaamheden rondom de Astense Aa, ze maken daar een verbindingszone voor het Natuurnetwerk Nederland.

De avond begint om 20.00 uur en iedereen is van harte welkom. De Kastanje is gevestigd aan de Hoofdstaar 62 in Liessel.

Lees meer

Marij Manders Kneuterboer 2019 Heikneuters

Ieder jaar wordt er iemand gekozen door het bestuur van Carnavalsvereniging de Heikneuters die de titel Kneuterboer mag dragen. Deze onderscheiding ingesteld door Prins Tinus den Uurste in 1994, gaat naar een persoon of personen die veelal achter de schermen ontzettend veel werk verzetten voor Carnaval in het algemeen inde eigen Sint – Jozefparochie.

Marij Manders verzorgt al jaren de cape voor de hoogheden. Al bijna elf jaar is zij degene die zorg draagt voor de uitstraling van de Prinsen der Heikneuters. Deze zijn dan ook met recht trots om deze onderscheiding aan haar te hebben mogen uitreiken. Marij wordt van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding.

Lees meer

Nieuw erelid en lid van verdienste Heikneuters

Tijdens de opening van Carnaval op zaterdag in de tweede residentie café – bar “’t Turfke” is Marwil Claassen onderscheiden met de titel Erelid van C.V. de Heikneuters. Marwil is al lid sinds 1999 en al achttien jaar hun trouwe adjudant. 
Marwil draagt er ieder jaar zorg voor dat de hoogheden er altijd keurig bij staan. Sinds vijf jaar is hij bestuurslid en bewaakt onder andere de vele tradities die de Heikneuterclub rijk is. Zijn vele, goede inzet heeft hij mede ook te danken aan zijn vrouw Angelique die hem hierin ondersteunt.
Lid van verdienste
Verder is Henk van den Berkmortel onderscheiden met de titel Lid van Verdienste van C.V. de Heikneuters. Henk is al lid sinds het jaar 2000 toen zijn zwager Kees Bouwmans werd benoemd tot millennium Prins. Zijn vele hand – en spandiensten, met name achter de schermen, zijn van grote waarde voor de vereniging. Bonte Avonden, wagenbouwcommissie en organisatie ouderenmiddag.
Lees meer

John en Anne-Marie Janssen Ereklumpkes 2019 van Heikneuters

Ieder jaar wordt er iemand gekozen door het bestuur van Carnavalsvereniging de Heikneuters die de titel Ereklumpke mag dragen. Deze verkiezing geschiedt op basis van desbetreffende persoon voor de jeugd in het Heikneuterrijk. Iemand die veelal achter maar ook voor de schermen bergen werk verzet om het de jeugd zo aangenaam mogelijk te maken door diverse activiteiten of andere bezigheden te ondersteunen.

Dit jaar viel de eer te beurt aan John en Anne-Marie Janssen. Anne-Marie betekent veel voor de kerk: zij zat in het kerkbestuur van de Sint Jozefparochie van 1999 tot 2006, het kerkbestuur van de Parochie Heilige Willibrord Deurne, is nog steeds lid van de contactgroep Sint Jozef van de grote Deurnese Parochie en maakt deel uit van de werkgroep Gezinsmis. Vooral voor de gezinsmissen in de Sint Jozefkerk heeft ze bijvoorbeeld op d´n Bogerd altijd lezers gevraagd en is betrokken bij de kleuterkerk.

D’n Bogerd

Voor de basisschool d´n Bogerd in de Sint Jozefparochie zat zij vanaf 2008 in de oudervereniging, totdat ze in de Medezeggenschapsraad ging. Als onderdeel van de oudervereniging heeft ze onder andere de avondvierdaagse begeleid en verder is zij ook een helpende hand in de bibliotheek.

Speuldries

Zij heeft ook veel betekend voor de Speuldries. Zij zit daar in het bestuur vanaf 2012. Hierbij had ze de portefeuille organisatie vrijwilligers voor de weekenddiensten. Voor die tijd was zij al een jaar of acht vrijwilliger voor een aantal weekenddiensten.

Overige activiteiten:

Verder heeft ze in het bestuur Stichting Welzijn Deurne gezeten, is mede-oprichtster van Stichting hulpdiensten Deurne en ook al enkele jaren jurylid voor de Heilight parade.

John

Haar man  John is jaren betrokken in verschillende functies van buurtvereniging ’t centrum. Verder is hij al bijna vijf jaar wedstrijdsecretaris van het jeugdbestuur bij SJVV, hij traint de meisjes onder 17 jaar vol overgave en hij is vooral puntje precies. Hij is betrokken binnen diverse activiteiten bij SJVV, jarenlang “vos” geweest en ondersteunend bij de jeugdprofdag

Lees meer

Pastoor Janssen heeft bucketlist en deelt lakens uit

In een goed gevulde Sint Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne werd vanmorgen de jaarlijkse Carnavalsmis gehouden. Van het begin tot aan het einde wist pastoor Paul Janssen de aanwezigen te binden met spitsvondige teksten en veel humor.

Deken

Tijdens de intocht had hij een flinke rol wit textiel op zijn schouder; aanwezige kerkgangers vroegen hem of hij misschien zijn preek bij zich had. Niet was minder waar: de pastoor deelde de lakens uit. In een humoristische inleiding vertelde hij over zijn bucketlist ‘check’!, niet te verwarren met goede voornemens ‘want die komen toch nooit uit’. Vele items heeft hij daarvan al mogen afstrepen, waaronder deken worden. Wat dát precies betekent, wist hij op hilarische wijze te delen, en vervolgens deelde hij ook letterlijk de lakens uit.

Carnavalsverenigingen

De dienst werd ook bijgewoond door vier carnavalsverenigingen, te weten de Hellevègers, de Heikneuters, de Pottenbakkers en de Peelstrekels. De Heikneuters waren er dit jaar voor het eerst bij. Bij het dankwoord nodigde voorzitter Rowan Bouwmans van die vereniging iedereen uit voor de mis in 2020 in de Sint Jozefkerk. En voorzitter Rob van Rijssel van de Peelstrekels constateerde dat de pastoor al veel van zijn bucketlist had afgestreept, behalve een Peestrekelsjaal, welke hem spontaan werd omgehangen.

Maria

Zelfs de Heilig maagd Maria was voor deze carnavalsgelegenheid stijlvol gekleed. De stof die daarvoor is gebruikt, is eerder opgehaald naar aanleiding van een verzoek in een vorige carnavalsmis. De nog ontbrekende kleuren werden op passende wijze met de aanwezigen gedeeld. Er was zelfs een kerkganger, die meende ‘Kien!” te hebben Al met al was dit weer een mooi voorbeeld, én een uitstekende manier, om mensen met elkaar te verbinden.

Huisconcert De Wieger met Izak Boom en Bart Soeters

Instrumentalist Izak Boom brengt samen met bassist Bart Soeters een theatrale muziekvoorstelling, waarin Izak’s achtergrond centraal staat. Izak vertelt en beschouwt: hoe was het om als evangelisch christen op te groeien, met beide ouders als kunstenaar en een vader als voorganger.

De mannen brengen veel nieuw eigen materiaal, dat afwisselend diepgaand en luchtig van aard is en onlangs is uitgebracht op CD. Ze gebruiken hun complete instrumentarium; het snaren- en toetsenarsenaal van Izak en een selectie van Bart’s bassen.

Het huisconcert vindt vrijdag 8 maart plaats in het theater van De Wieger aan de Oude Liesselseweg 29 te Deurne en begint om 20.00 uur.

Kijk en luister:   

Zie ook:               https://www.izakboom.nl/nieuwe-voorstelling-oneindig-laagland/

Reserveren:        https://www.dewieger.nl/podium/agenda/de-wieger-huisconcert-izak-boom/

 

 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.