AuteurRedactie

Activiteiten Ossenbeemd komend weekend

Op zaterdag 3 maart, van 13:30 tot 16:00 uur,  kan de tuinliefhebber voor een snoeiadvies en instructie terecht op ‘de Ossenbeemd’, aan het Haageind in Deurne. En op zondag 4 maart is er weer open dag bij de bijenvereniging Sint Ambrosius; dan tussen 13.00 en 16.00 uur.

Plaats van handeling is het Haageind.

Lees meer

Korte brand op Jeugdinternaat Vreekwijk

Zaterdagavond heeft een brandje gewoed op het Bijzonder Jeugdinternaat Vreekwijk. Uit onderzoek is gebleken dat een van de bewoonsters de brand heeft aangestoken.

Politie, brandweer en zelfs een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bewoonster is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Binnen de hulpverleningsinstanties wordt overleg gevoerd wat er met haar gaat gebeuren.

Lees meer

Werkzaamheden Soemeersingel anders gepland vanwege vorst

Op maandag 19 februari is aannemer BLM Wegenbouw begonnen met het herstel van het wegdek van de Soemeersingel in Helenaveen. De aannemer is gestart met fase een.

Dit betreft het gedeelte tussen de grens met Limburg en de Willem III Hoeve (Soemeersingel 127). Hier is het oude, versleten asfalt verwijderd en is een nieuwe funderingslaag aangebracht. Volgens planning zou de aannemer vervolgens het nieuwe asfalt aanbrengen. Deze planning is echter gewijzigd vanwege het weer.

Voor de komende week is er vorst voorspeld. Bij vorst is het niet mogelijk om goed asfalt te maken. Daarom heeft de aannemer, in overleg met de gemeente, ervoor gekozen om het werk anders te plannen. In plaats van komende week fase 1 te asfalteren, wordt nu eerst in fase 2 de weg opgebroken. Ook op dat gedeelte wordt een funderingslaag aangebracht. Als de vorst voorbij is, worden achtereenvolgens fase 1 en fase 2 geasfalteerd.

De vorst leidt vooralsnog niet tot vertraging in het werk. Door de planning aan te passen, kan het werk door blijven gaan. De planning is op dit moment nog steeds dat de Soemeersingel in juni klaar is. Na de bouwvakvakantie gaat de aannemer verder met de aanpak van de Koolweg. De direct omwonenden van fase 1 en 2 zijn geïnformeerd over de gewijzigde planning.

Lees meer

Lezing ansichtkaarten uit Helenaveen

Liefhebbers van oude ansichtkaarten uit Helenaveen kunnen maandag 26 februari terecht in De Peelbascule in Helenaveen. Aanvang 20.00 uur.

 
Presentator Cees Hoogendoorn heeft een grote verzameling ansichtkaarten uit Helenaveen. Aan de hand van deze bijzondere en uitgebreide verzameling wordt met hem een reis gemaakt door het verleden van “d’n oude Peel.”

Foto www.postcardsfrom.nl

Lees meer

Openbare fractievergadering CDA Deurne

De fractie van het CDA Deurne vergadert woensdag 28 februari aanstaande, om 20.00 uur, in Cultuur Centrum Deurne. Op de agenda staan de laatste raads- en commissievergaderingen van deze collegeperiode.

Aandacht zal worden besteed aan de visie centrumring, de herziening structuurvisie, diverse kleine bestemmingsplannen, en activiteiten gericht op ouderen. Eenieder is van harte welkom om samen de inbreng van de fractie te bespreken

Lees meer

Juffen De Ratelaar in zonnetje gezet

Donderdag 1 februari werd het team van Jenaplanschool de Ratelaar in het zonnetje gezet. Shirley de Groot zag haar wens in vervulling gaan mede dankzij de Welkoop.

Eind december vorig jaar kon men bij de Welkoop een wens in de daarvoor bestemde wensboom hangen.” Ik wilde graag mijn waardering naar het team toe onderstrepen door een aardigheidje voor hen aan te vragen in de vorm van een  verrassingspakket”, vertelt mevrouw De Groot. “Mensen die dag in, dag uit klaar staan voor alle kinderen van onze school wilde ik graag eens een keer vanuit een andere hoek bedanken. Uit alle inzendingen kwam ik als een van de gelukkigen uit de bus. Omringd door alle kinderen en ouders werd onder luid gejuich, het pakket door een van de medewerkers van de Welkoop persoonlijk overhandigd.

Lees meer

Kerstpakketten geschonken aan Super Sociaal

Wat doe je met niet opgehaalde kerstpakketten? Je schenkt ze aan het goede doel.

Eigenaar Mario Wijnen van Variant Schoonmaak heeft deze kerstpakketten geschonken aan Stichting Super Sociaal. Voorzitter Jurgen Feuerriegel van de stichting ontving deze pakketten gisteren ten behoeve van zijn organisatie. Hiermee kunnen zij veel cliënten van Super Sociaal verrassen.

Super Sociaal is de vernieuwde versie van de Voedselbank in Helmond. Het is een supermarkt voor huishoudens die tijdelijk in financiële problemen verkeren. Deze huishoudens krijgen, na een intake, een winkelpas op naam.

 

Lees meer

Ontwerpprijsvraag Brood en Spelen aangekondigd

Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen, die vandaag wordt aangekondigd.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman roepen grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, die nu vragen om voorbereiding en actie. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.

Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. De prijsvraag biedt grondeigenaren een prachtige kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

Lees meer

Excursie natuuromvorming Mariapeel

Midden in de Peel ligt een voormalig landbouwperceel; in de volksmond ook wel ‘Het Land van Van Bommel’ genoemd. Op dit perceel krijgt de natuur weer de kans om tot ontwikkeling te komen.

Wil je weten wat er de afgelopen jaren bereikt is? Ga mee op excursie met de boswachter op zondag 25 februari. De start is tussen 10.00 en 11.30 uur. Trek stevig schoeisel aan, het terrein is ruig en mogelijk nat.

Verzamelpunt is het werkdepot aan de Kanaalweg in Griendtsveen. Kruising Lavendellaan/Kanaalweg, na 250 meter zandpad ligt het werkdepot aan de rechterzijde.

Aanmelden kan via email: mariapeel@staatsbosbeheer.nl.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.