12.7 C
Deurne
donderdag 30 maart 2023
Home- DeurneMaatregelenpakket spoortunnel komt te laat; omwonenden zetten rechtszaak door

Maatregelenpakket spoortunnel komt te laat; omwonenden zetten rechtszaak door

Een half miljoen heeft de gemeente Deurne uitgetrokken om tegemoet te komen aan de bezorgde omwonenden van de toekomstige spoortunnel aan de Binderendreef. Maar de aanpassingen in het plan komen te laat om de rechtszaak te voorkomen, die een aantal wijkbewoners eerder al bij de Raad van State had aangespannen.

In september kwam de gemeente met een pakket maatregelen om de omwonenden gerust te stellen. Wethouder Helm Verhees gaf toen aan in een interview bij DMG Radio: “We hebben opnieuw gekeken of we alles wel goed hebben gedaan. Er is duidelijk een verkeers-issue op die plek en dan moeten we gewoon investeren om dat beter te maken.” Alleen kwamen die maatregelen te laat omdat omwonenden al in juni hadden laten weten dat ze naar de rechter zouden stappen nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Spoortunnel Binderendreef’ had vastgesteld.

Gevoel van de buurt
Bij de behandeling van het maatregelenpakket in de gemeenteraad, gaven verschillende partijen in september al aan het jammer te vinden dat er pas aanpassingen werden gedaan ná klachten van omwonenden. Benny Munsters van het CDA: “We hebben gezien dat de gevolgen van de komst van de tunnel onvoldoende zijn meegenomen voor het gevoel van de buurt.” Ook Frank van Tilburg van Transparant Deurne had destijds de nodige vragen over de communicatie met omwonenden door de gemeente. “Die mensen hebben een heleboel verwacht, die denken dat ze worden meegenomen in het proces. Nee, ze werden uiteindelijk gedwongen om een zienswijze in te dienen.”

Onjuist beeld
De omwonenden die naar de Raad van State zijn gestapt, maken zich zorgen om de toename van het verkeer over de weg die door hun wijk loopt. De berekeningen die de gemeente heeft gemaakt, geven volgens hen een onjuist beeld. Ook zijn er zorgen over bodemvervuiling op de plek waar de metaalfabriek van Te Strake heeft gestaan en wat voor gevolgen de aanleg van de tunnel heeft op verdere verspreiding van de vervuiling.

Sluipverkeer
Er is nu veel al sluipverkeer volgens de bewoners: “Van Venray rijden nu dagelijks grote aantallen auto’s over de N270 via de Binderendreef naar de A67 in beide richtingen. Als er nu al grote zorgen zijn over de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving, dan nemen deze zorgen alleen maar toe met de aanleg van de spoortunnel.”

Toekomstige ontwikkelingen
Uit een verkeersonderzoek van Bureau Goudappel is gebleken dat de komst van een spoortunnel zal zorgen dat de verkeersintensiteit op de Binderendreef kan oplopen tot 17.000 auto’s per dag; de maximale intensiteit ligt op 18.000. Advocaten van de omwonenden stellen dat bij die berekening geen rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen en een nog verdere groei van het verkeer: “Terwijl de bedoeling wel is dat de spoortunnel voor minimaal 100 jaar blijft bestaan.”

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Nieuwbouwwijk
De vrees is dat ook de aanleg van een nieuwbouwwijk met 1800 woningen en de verplaatsing van de Praxis en Welkoop naar het industrieterrein Binderendreef Zuid zullen zorgen voor meer verkeer. Daarnaast zijn volgens de omwonenden de uitbreiding van de ORO en de verbreding van de N270 niet meegenomen in de berekeningen.

Corona
Eind maart 2021 heeft er naar aanleiding van input van wijkbewoners een extra telling plaatsgevonden om de verkeersintensiteit op de Helmondseweg-West te meten maar er is toen geen rekening gehouden met het feit dat er door corona minder verkeersbewegingen hebben plaatsgevonden toen het onderzoek werd uitgevoerd. Advocaten van de omwonenden geven aan dat bij de beoordeling van het plan vooral is gekeken naar het verkeer in het gebied waar de spoortunnel komt, maar onvoldoende naar de omgeving eromheen.

Geluidsoverlast
Ook vrezen de omwonenden dat de geluidsoverlast met de komst van de spoortunnel en de verbreding van de N270 in hun wijk zal toenemen. Door de ontwikkelingsplannen bij NOBIS verwachten zij ook dat er meer vrachtverkeer over de Binderendreef gaat rijden. Het akoestisch onderzoek is volgens de bewoners te veel beperkt gebleven tot het gebied net buiten de Spoortunnel en houdt geen rekening met de geluidseffecten voor de woonwijken aan de Binderendreef.

Vreemde conclusie
Uit de onderzoeken blijkt volgens de gemeente dat er geen verslechtering van de luchtkwaliteit zal plaatsvinden. De advocaat van de omwonenden laat weten dat zij dit een vreemde conclusie vinden nu de verkeersintensiteit en daarmee de uitlaatgassen aanzienlijk toenemen. Ook zouden uitkomsten van verschillende onderzoeken tegengestelde cijfers weergeven; in de ‘notitie luchtkwaliteit’ wordt gesproken over een toename van 457 extra voertuigbewegingen per dag, terwijl in de toelichting van het bestemmingsplan wordt gesproken over een toename van 7.700 naar 13.250 per etmaal.

Over de start van de aanleg van de tunnel gaf wethouder Helm Verhees in september op DMG Radio nog aan: “We zijn voor een heel groot gedeelte afhankelijk van de planning van ProRail. Daar komt echt nog een heleboel bij kijken voor we kunnen starten maar daarna is het wel de bedoeling dat het binnen een jaar klaar is.” Het is nog niet duidelijk hoeveel extra vertraging de rechtszaak bij de Raad van State te weeg brengt voor de aanleg van de spoortunnel.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen