18.9 C
Deurne
zaterdag 22 juni 2024
Home- DeurneZorgen, begrip en vooral veel vragen in Liessel over opvang vluchtelingen

Zorgen, begrip en vooral veel vragen in Liessel over opvang vluchtelingen

Dat de komst van 40 tot 45 minderjarige vluchtelingen in Liessel veel vragen oproept bij inwoners, bleek maandagavond bij een informatiebijeenkomst die was georganiseerd door politieke partij Transparant Deurne. Rond 20.00 uur waren alle 350 plaatsen in de zaal van ’t Lijssels Vertier bezet en bleek dat er naast de vele zorgen en vragen ook begrip is voor de situatie en dat Liessel als dorp een oplossing moet vinden om zo goed mogelijk om te gaan met de komst van vluchtelingen.

Dat was ook de insteek van de leden van Transparant Deurne die van te voren benadrukten dat de avond niet als protest bedoeld is, maar juist als een startpunt. “Met de bijeenkomst willen we het initiatief niet tegenhouden en ook niet vragen om minder vluchtelingen of een andere doelgroep”, legt Joan van Rixtel van Transparant Deurne uit.

Informatie verzamelen
De partij wilde met de avond informatie geven aan de inwoners, maar vooral ook informatie verzamelen voor B&W en de gemeenteraad die vanavond bijeenkomen. Alle vragen die maandagavond in Liessel werden gesteld, worden gebundeld en aan burgemeester en wethouders aangeboden.

Tekort opvanglocaties
Dat de huisvesting van vluchtelingen door het grote tekort aan opvanglocaties ook zal plaats gaan vinden op meerdere plekken in de gemeente Deurne waaronder ’t Zand 17 in Liessel, was voor de meeste bezoekers van de bijeenkomst maandag wel duidelijk. “Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) moet in de Peel zo’n 800 tot 900 asielzoekers gaan opvangen”, verduidelijkt van Rixtel. In het pand aan ’t Zand wil het COA maximaal 45 vluchtelingen huisvesten in de leeftijd van 15 tot 18 jaar.

Tegenhouden
Een enkeling stelt toch de vraag of de komst van vluchtelingen in Liessel nog tegen te houden is. Van Rixtel legt de inwoner uit dat er voor de huisvesting een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en daar natuurlijk bezwaar tegen gemaakt kan worden. “Daarna is zelfs een gang naar de rechtbank mogelijk, maar of je dat nou moet willen. Door de hoge nood gaan er toch vluchtelingen komen, als het niet nu is op ’t Zand dan misschien straks wel op ’t Loon”, zegt van Rixtel.

Verantwoordelijk
Bij veel van de vragen van de inwoners is er de berusting dat er hoe dan ook vluchtelingen in Liessel worden gehuisvest, maar zijn er wel zorgen over mogelijke incidenten en overlast. Zo wil een inwoner weten wie er verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij de opvanglocatie. De gemeente heeft laten weten in overleg met het COA in Liessel 24 uur per dag de opvang en begeleiding te regelen. Vanaf de opening van de locatie is het COA ook 24 uur per dag bereikbaar voor vragen en meldingen. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren door het COA en Stichting Nidos en is er een mentor van het COA op de locatie aanwezig.

Boodschappen
Eén van de bewoners vraagt zich af of er regels komen over hoe laat de vluchtelingen binnen moeten zijn en of dat bijvoorbeeld om 22.00 uur zou kunnen zijn. Van Rixtel legt uit dat de jongeren in principe vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, maar dat dit een goede vraag is voor B&W en het COA. Een andere inwoner vindt het goed dat er uitgebreide begeleiding is voor de vluchtelingen, maar wil weten tot hoever die ondersteuning reikt: “Gaat er straks ook bijvoorbeeld een begeleider mee als ze boodschappen willen doen bij de Jan Linders? Gaat die persoon ze dan ook helpen in de omgang met andere mensen?”

Tolk
Dat contact tussen de vluchtelingen en hun omgeving is ook een punt van aandacht voor een andere bezoeker van de informatiebijeenkomst: “Ik heb begrepen dat ze naar de Internationale School gaan in Helmond. Krijgen ze daar dan ook een soort van inburgeringscursus waarbij ze bijvoorbeeld ook Engels leren spreken? Of zijn ze in hun communicatie beperkt tot hun moedertaal? Is er dan ook een tolk aanwezig?”

Opkloppen
Tijdens de avond worden zowel in positieve als negatieve zin vergelijkingen gemaakt met opvanglocaties in de regio zoals Sevenum, Budel en Maarheeze en komen zorgen over mogelijke incidenten op tafel. Eén van de inwoners roept op om een niet te negatieve opstelling aan te nemen en verwijt kranten dat ze verhalen vaak opkloppen. Een andere bezoeker benadrukt dat de verantwoordelijkheid ook niet alleen bij de gemeente of het COA moet liggen, maar dat heel Liessel samen ervoor moet zorgen dat deze jongeren die zich in een verschrikkelijke situatie bevinden, goed worden opgevangen.

‘Bed, bad, brood en bandbreedte’
Om de verveling tegen te gaan, wordt het vormen van een voetbalteam geopperd en wordt gevraagd of er mogelijkheden zijn om te zorgen dat er werk is voor de vluchtelingen. Alleen concluderen enkele inwoners wel dat de wisselende samenstelling van de groep daarbij niet gaat helpen. Waarom het niet één vaste groep blijft die zich daardoor beter zou kunnen hechten in het dorp, is een vraag die ook Van Rixtel van Transparant Deurne niet kan beantwoorden: “Dat is iets denk ik, dat alleen het COA kan beantwoorden. We weten alleen uit de praktijk van andere locaties dat de jonge vluchtelingen in hun vrije tijd veel op hun telefoon bezig zijn. Het COA heeft het zelfs vaak over dat ze niet alleen ‘bed, bad en brood’ moeten krijgen, maar ‘bed, bad, brood en bandbreedte’.”

Twee nationaliteiten
Ook op de vraag waarom de groep in Liessel gaat bestaan uit vluchtelingen van twee nationaliteiten, kon maandag geen antwoord worden gegeven. Het COA wil aan ’t Zand voor een periode van vijf jaar minderjarige asielzoekers plaatsen, die afkomstig zijn uit Syrië en Eritrea. “De Syrische vluchtelingen zijn Islamitisch en de Eritreeërs zijn Christelijk-Orthodox”, licht Van Rixtel toe. Of dat intern mogelijk voor problemen zorgt, kan hij niet inschatten. Wel snapt hij dat de inwoners het logischer hadden gevonden dat de vluchtelingen in de groep een gezamenlijke achtergrond of religie zouden delen.

‘Niet uitzichtloos’
Als toevoeging legt Van Rixtel aan de bewoners uit dat de jongeren die in Liessel komen, een grote kans maken op een verblijfsvergunning en gezinshereniging met hun ouders. “In Liessel komt aan ’t Zand een zogenoemde pol-locatie. Dat wil zeggen dat hier vluchtelingen worden gehuisvest, die heel kansrijk zijn in de zin van een verblijfsvergunning en een toekomst. Hun situatie is niet uitzichtloos.”

Duidelijkheid
Donderdag 11 mei houdt de gemeente ook een informatiebijeenkomst voor de omwonenden van de beoogde opvanglocatie aan ’t Zand 17 in Liessel. Daarbij willen burgemeester en wethouders in Huis voor de Samenleving uitleg geven en vragen persoonlijk beantwoorden. Ook het COA zal bij de bespreking aanwezig zijn om hun plannen toe te lichten. Mogelijk krijgen inwoners van Liessel dan ook duidelijkheid over de vragen die maandag niet of maar gedeeltelijk konden worden beantwoord.

Lees ook:

Foto: Transparant Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen