AuteurRedactie

Dodenherdenking in Zeilberg

Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking in Nederland. Ook in Zeilberg worden de slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht.

De herdenking vindt gedeeltelijk plaats in gemeenschapshuis Den Draai, maar ook bij het oorlogsmonument, gelegen op de hoek Hanenbergweg/Kranenmortelweg. Er zullen bijdragen zijn van pastoor Paul Janssen, leerlingen van Basisschool Zeilberg, raadslid Nick Thijssen namens de gemeente Deurne, harmonie Excelsior, koor Animato / Vela Monte en van familieleden van Frans van de Mortel.

Dit jaar zal een krans gelegd worden door de nabestaanden van Franciscus (Frans) van de Mortel, die op 29 september 1944 getroffen werd door een granaatscherf nabij zijn huis in de Kulertseweg. In eerste instantie leken zijn verwondingen mee te vallen en werd hij thuis verpleegd. Toen zijn toestand verslechterde, werd dokter Hendrik Wiegersma opgeroepen. Die stuurde de inmiddels verzwakte Frans naar het St. Antoniusziekenhuis in Helmond. Daar overleed Frans precies een week na de granaatinslag aan zijn verwondingen op 6 oktober 1944. Frans werd slechts 59 jaar en was het zoveelste slachtoffer, na de bevrijding van ons dorp.

Het volledige verhaal over Frans van de Mortel is terug te vinden in het boekje ‘In stilte herdenken’, geschreven door Jan en Miranda van de Mortel. Het verhaal achter de naam van Frans van de Mortel zal door kleinzoon Hennie van de Mortel worden voorgelezen bij het oorlogsmonument in Zeilberg.

Een aantal leerlingen van Basisschool Zeilberg zal een bijdrage leveren aan de herdenking, door o.a. eigen gedachten uit te spreken.

De herdenking begint om 19.00 uur met een samenkomst in gemeenschapshuis Den Draai, waar pastoor Paul Janssen een groot deel van die samenkomst voor zijn rekening zal nemen. Om circa 19.20 uur zullen de deelnemers in stoet naar het oorlogsmonument gaan, waar de herdenking wordt voortgezet. Na afloop is er gelegenheid om in Den Draai een kop koffie met cake te gebruiken en om na te praten

In verband met de herdenking zullen de wegen rondom het monument voor korte tijd gestremd zijn voor gemotoriseerd verkeer. De organisatie zou het gepast vinden als aanwonenden van de Zeilbergsestraat, waarlangs de tocht van Den Draai naar het monument loopt, zoveel als mogelijk de Nederlandse Driekleur halfstok hangen.

Lees meer

Afscheid Tiny Hohmann – Van Doorne

Vele genodigden en belangstellenden namen zaterdagochtend op een waardige wijze afscheid van Tiny Hohmann – Van Doorne. De rouwwagen werd door diverse gildenleden en voorganger mgr. Antoon Hurkmans op de Visser opgewacht en naar de Sint Willibrorduskerk begeleid.

Lees meer

Deurne kleurt oranje tijdens Koningsdag 2018

Onder ideale weersomstandigheden hebben vele bezoekers kunnen genieten van de festiviteiten rondom Koningsdag 2018. Het centrum was een mengeling van kraampjes, activiteiten, optredens en de terrassen waren weer goed bezet.

De organisatie, Oranjevereniging Deurne, kan opnieuw terugzien op een geslaagd evenement. DMG radio zond vanaf het Martinetplein de hele middag live uit, en er waren speciale optredens van, onder andere, Daniel Stosic.

Lees meer

Paul Janssen Ridder Orde van Oranje Nassau

Paul Janssen, Deurne, 54 jaar, zet zich al vanaf 1996 in als pastoor van achtereenvolgens Goirle en de Parochie Heilige Willibrord in Deurne. Hij is een vernieuwer van de liturgie die vele mensen aanspreekt. Daarnaast is hij een verbinder die mensen van allerlei gezindten samen brengt.

Zowel tijdens zijn pastoorschap in Goirle als daarna in Deurne heeft pastoor Janssen het moeilijke proces van het samenvoegen van parochies en het sluiten van kerken met succes uitgevoerd. Dit moeilijke proces van bezuinigingen, fusies en sluitingen van kerkgebouwen heeft pastoor Janssen met een open instelling geleid. Hij propageerde dat de dialoog met parochianen steeds voorop zou staan. Iedereen werd op dezelfde manier geïnformeerd. De parochianen werden betrokken bij de problematiek en werden om meedenken gevraagd.

Pastoor Janssen heeft in een open dialoog met alle parochianen zijn visie op een bloeiende parochie, onderbouwd met argumenten en cijfers, uitgedragen en uiteindelijk de mensen weten te overtuigen. Het is uniek dat in een tijdsbestek van tien jaar zeven kerkelijke parochies zijn samengevoegd tot één Parochie voor de hele gemeente Deurne.

Door zijn inspanningen tussen 1996 en 2005 is de Parochie De Goede Herder in Goirle een bloeiende geloofsgemeenschap. Ook de Heilige Willibrord Parochie in Deurne is ondanks de ontkerkelijking een bloeiende parochie en de kerk is midden in het centrum van Deurne een bruisende ontmoetingsplaats voor jong en oud waar vele activiteiten worden georganiseerd.

Pastoor Janssen heeft een luisterend oor voor alle mensen, met wat voor geloofsovertuiging dan ook. Hij stelt zijn kerken open voor tal van activiteiten zoals concerten, bloemschikwedstrijden, tentoonstellingen, lezingen en nog veel meer. Elke keer wanneer er in Deurne iets wordt georganiseerd sluit hij hierbij aan met vaak zeer verrassende activiteiten.

Pastoor Janssen is een bruggenbouwer. Hij ziet de noden van anderen en handelt daar ook naar. Hij brengt mensen bij elkaar en probeert het onrecht aan te pakken en het goede te laten zegevieren. Hij is wars van uiterlijk vertoon en status. In alle eenvoud staat hij altijd klaar voor zijn medemens. Hij zoekt naar niet voor de hand liggende oplossingen voor mensen die een beroep op hem doen.

Lees meer

Bert Augustus Ridder Orde van Oranje Nassau

Bert Augustus, Deurne, 65 jaar, zet zich vanaf 1989 tot op de dag van vandaag in voor de campanologie en muziek, in het bijzonder kerkorgels en carillons. Bert Augustus trad in 1989 in dienst bij Eijsbouts als campanoloog en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een alom gewaardeerde autoriteit op het gebied van klokken en beiaarden.

Hij heeft een zeer wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbreding en verdieping van de campanologie als wetenschap. Vanaf 1991 is Bert Augustus als vrijwilliger actief bij het Museum Klok en Peel. Zijn bijzondere expertise als campanoloog is van grote betekenis voor de inhoudelijke kwaliteit van het museum. Met zijn enorme kennis over klokken, zijn muzikaliteit en zijn enorme wereldwijde netwerk draagt hij voor een heel groot deel bij aan het succes van Museum Klok en Peel. Ook in de rest van zijn vrije tijd zet hij zich in voor klokken, orgels en carillons. Vanaf 2002 is hij organist van het Smitsorgel in de St. Martinuskerk van Sint Oedenrode.

Daarnaast is hij beheerder van het historische orgel en carillon van de kerk. Datzelfde doet hij vanaf 2011 in de Willibrorduskerk in Deurne. Daarnaast is hij als lid van de werkgroep Concertcyclus Willibrorduskerk Deurne medeorganisator van de maandelijkse concerten die in de Willibrorduskerk plaatsvinden. Vanaf 2014 maakt hij deel uit van het bestuur van De Nederlandse Gregoriusvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de rooms-katholieke kerkmusici (koorzangers, dirigenten en organisten) in het bisdom Den Bosch. Hij is met zijn enorme kennis over orgels en klokken van onschatbare waarde voor de vereniging en in het verlengde daarvan voor alle kerkbesturen en organisten in het Bisdom Den Bosch.

Lees meer

Zus Gerrits-Tuijnman lid Orde van Oranje Nassau

Zus Gerrits-Tuijnman, Deurne, 80 jaar, is als vrijwilligster al 40 jaar actief bij het Elkerliek ziekenhuis op de afdeling geestelijke Verzorging en Ethiek, voorheen Pastorale Dienst. Vanaf 1977, toen nog in het Willibrordus ziekenhuis in Deurne, is zij wekelijks actief als lector en gastvrouw van de ziekenhuiskapel van het Elkerliek ziekenhuis.  

Tussen 1983 en 1996 was ze bestuurslid van Stichting Het Rijtven. Deze stichting was de voorloper van de huidige Stichting ORO. Zus Gerrits vertegenwoordigde in dit bestuur de gemeenschap van Deurne en vormde het bruggenhoofd en het klankbord voor de bewoners en de gemeenschap van Deurne bij Stichting Het Rijtven.   Daarnaast was ze lid van de Veraert Stichting. Deze stichting beheerde de kinderboerderij van woongemeenschap Het Rijtven.  Vanaf 2001 tot op de dag van vandaag zet Zus Gerrits zich met hart en ziel in voor de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Deurne. Zij was 10 jaar lang algemeen bestuurslid en was verantwoordelijk voor de diverse jaarvieringen, organisatie van uitstapjes en was lid van de werkgroep Zorg- en Hulpdienst. In 2011 stopte ze als algemeen bestuurslid, maar tot op de dag van vandaag is zij nog steeds verantwoordelijk voor de diverse jaarvieringen en uitstapjes en excursies. Naast bovenstaande activiteiten heeft Zus Tuijnman zich ook nog gedurende 30 jaar ingezet voor het (Jeugd)Rode Kruis afdeling Deurne.

Lees meer

Corry van der Singel lid Orde van Oranje Nassau

Corry van der Singel, Deurne, 73 jaar, zet zich het grootste deel van haar leven, al 45 jaar lang, in voor vooral de zwakkeren in de samenleving. Bij Corry van der Singel is altijd iedereen welkom die behoefte heeft aan aandacht en hulp.

Vanaf de tijd dat haar eigen kinderen opgroeiden was het altijd een zoete inval. Vrienden van haar kinderen waren er altijd welkom, net zoals vrienden van vrienden. Ze had voor iedereen een luisterend oor. Iedereen is gelijk voor haar en ze staat altijd voor iedereen klaar, ongeacht iemands huidskleur, religie, positie op de maatschappelijke ladder, leeftijd, rang of stand. Haar hart gaat uit naar de zwakkeren in onze samenleving.  Behalve dat vooral jongeren altijd bij haar welkom waren, heeft Corry van der Singel zich ook al die jaren, tot de dag van vandaag, ingezet voor vluchtelingen. Zij heeft bij Vluchtelingenwerk jarenlang veel werk verzet in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die zich in Deurne vestigden. Naast het wegwijs maken in de Deurnese samenleving was zij de steun en toeverlaat van vele individuele personen.

Haar vrijwilligerswerk beperkte zich niet alleen tot vluchtelingen, maar ook tot andere migranten in Deurne. Zo is zij actief geweest bij het organiseren van zwemlessen voor migrantenvrouwen als ook het opzetten van een vrouwen ontmoetingsgroep voor zowel vluchtelingen, migranten als Deurnese bewoners. Vanaf 2010 is zij ook nog actief bij de stichting Cratosvrienden. Vanuit haar werk met vluchtelingen wist ze dat er grote behoefte was aan goedkope kleding. Daarom richtte zij al meteen onder de vleugels van de Cratosvrienden een kledingbank op. De kledingbank van de Cratosstichting is een groot succes en voldoet aan de enorme behoefte die er bij een groot deel van de bevolking is. Dat is met name te danken aan de enorme gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van Corry van der Singel.  Behalve bovenstaande activiteiten is zij in het verleden ook erg actief geweest voor Veilig Verkeer Nederland afdeling Deurne en KWF kankerfonds.

Lees meer

Tiny Laukens lid Orde van Oranje Nassau

Tiny Laukens, Deune, 77 jaar, zet zich vanaf 1986 tot op de dag van vandaag in voor de gemeenschap. Voetbal speelt al vanaf zijn jeugd een grote rol in zijn leven als vrijwilliger.

Tussen 1986 en 2010 was hij achtereenvolgens als rapporteur scheidsrechter en praktijkbegeleider scheidsrechters in opleiding actief bij de KNVB.

Vanaf 2007 tot op de dag van vandaag zet hij zich als vrijwilliger met veel enthousiasme in voor SV Deurne. Al die jaren is hij leider van een jeugdteam, traint hij elke week de keepers van de jeugdteams en is hij de trainer en begeleider van de allerkleinsten: de mini’s. Ook wordt er bijna wekelijks een beroep op hem gedaan om een wedstrijd te fluiten. Daarnaast is hij actief als scout ter ondersteuning van de indeling van de jeugdteams.

Naast zijn activiteiten voor de voetbalsport zet Tiny Laukens zich al meer dan 30 jaar in voor speeltuin “De Speuldries” en vijf jaar lang voor “Stichting leven voor Leven”.

Lees meer

Harrie van Otterdijk lid Orde van Oranje Nassau

Harrie van Otterdijk, Vlierden, 84 jaar, is vanaf 1947 actief lid van Fanfare Wilhelmina.  Met zijn 84 jaar is hij het oudste lid van de vereniging.

Behalve als musicerend lid heeft hij 30 jaar deel uitgemaakt van het bestuur met als belangrijke taak de organisatie van de jeugdopleiding. Ook was hij één van de oprichters, muzikant en dirigent van Die Vlierlander Muzikanten. Vanaf 1996 tot op de dag van vandaag is hij verantwoordelijk voor het muziekarchief. Zijn belangrijkste doelstelling is om over twee jaar het gehele archief te hebben gedigitaliseerd.

Sinds 1996 is Harrie van Otterdijk organist van het herenkoor van de parochie Willibrordus Vlierden en verzorgt hij mede de uitvaartdiensten en huwelijksmissen in Vlierden. Naast zijn functie als organist is hij al vele jaren als collectant in de kerk tijdens de zondagsdienst actief en onderhoudt hij al vele jaren de beplanting en de omliggende hagen van het kruisbeeld dat midden in Vlierden staat.

Lees meer

Michiel Penninx lid Orde van Oranje Nassau

Michiel Penninx, Helenaveen, 57 jaar, zet zich vanaf 1996 tot op de dag van vandaag in voor de gemeenschap. Vanaf 1996 tot 2012 maakte hij deel uit van het bestuur van de NCB, dat vanaf 1999 overging in ZLTO.

Hij vertegenwoordigde in dit bestuur de tuinbouwsector. Hij nam het dan ook altijd op voor zijn eigen sector maar nam zeker ook zijn verantwoordelijkheid als bestuurder voor alle sectoren van de landbouw. Als bestuurslid van de NCB, later ZLTO, heeft hij zich voor de volle 100 procent meer dan 15 jaar ingezet voor de belangen van de landbouwsector in Deurne.

Vanaf 2000 tot de dag van vandaag is Michiel Penninx lid van de dorpsraad van Helenaveen. Hij maakte deel uit van de organisatie die leidde tot de titel Groenste Dorp van Nederland en was medeverantwoordelijk voor het Integraal Dorps Ontwikkelings Programma van Helenaveen.

Vanaf de oprichting in 2001 is Michiel voorzitter en grote kartrekker van dorpsservicecentrum De Peelbascule in Helenaveen.

Daarnaast is hij actief in het organiseren van carnavalsactiviteiten in Helenaveen en is hij vanaf 2007 bestuurslid bij voetbalvereniging SV Helenaveen. De eerste jaren als penningmeester en vanaf 2011 als voorzitter. Hij was de grote kartrekker van de fusie tussen de voetbalclubs van Griendtsveen en Helenaveen die in 2017 een feit werd.

Lees meer

Kanselarij levert zeven medailles met lintjes

Deze morgen heeft burgemeester Hilko Mak een zevental Deurnenaren mogen verrassen met een lintje in de Orde van Oranje Nassau. De navolgende gedecoreerden mogen zich voortaan lid, of ridder, in de Orde van Oranje Nassau noemen:

Michiel Penninx, Harrie van Otterdijk, Tiny Laukens, Corry van der Singel, Zus Gerrits-Tuijnman (lid); Bert Augustus en Paul Janssen (ridder).

Lees meer daarover in de volgende artikelen met achtergrondinformatie over de gedecoreerden. DMG wenst hen van harte proficiat!

 

Lees meer

Feestelijke Truckrun doorkruist Peelland

Afgelopen zondag trok de 30ste Truckrun door Deurne en omliggende dorpen. De organisatie kan terugzien op een geslaagd evenement.

Onder ideale omstandigheden en een grote belangstelling langs de wegen reden de vele trucks met speciale gasten door de straten van Peelland.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.