20.9 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
Home- DeurneGeen behoefte aan bewaakte fietsenstalling volgens onderzoek; KBO Deurne kritisch over rapport

Geen behoefte aan bewaakte fietsenstalling volgens onderzoek; KBO Deurne kritisch over rapport

In de vergadering van de Raadscommissie Omgeving wordt komende dinsdagavond gesproken over de haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling in Deurne. Hiervoor is een onderzoek gedaan in het centrum bij winkeliers, belangenpartijen en een aantal inwoners waaruit zou blijken dat een bewaakte fietsenstalling overbodig is. De ouderenvereniging heeft bedenkingen over de uitkomst van het rapport en heeft de gemeente gevraagd om kritisch naar de bevindingen en de daarop gebaseerde advisering te kijken.

KBO kring Deurne wijst op een artikel van DMG van vorig jaar waarin wordt gemeld dat Deurne op de vierde plaats staat in de lijst van gemeenten met meeste diefstallen van e-bikes. Uit gegevens van de politie en Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) bleek dat alleen in de gemeenten Zandvoort, Valkenburg aan de Geul en Nijmegen per 10.000 inwoners jaarlijks meer e-bikes worden gestolen dan in Deurne. “Wij denken dat dat om een bedrag van (ongeveer 100 x gemiddeld tussen de 2000 en 4000 euro per e-bike) meer dan een kwart miljoen euro aan schade dat jaar gaat”, meldt KBO Deurne.

‘Geen directe nood’
Toch is er volgens het onderzoek dat bureau Grenspaal 12 heeft uitgevoerd geen noodzaak voor een fietsenstalling en zouden fietsers in Deurne niet of zeer weinig willen betalen voor een bewaakte fietsenstalling. In het rapport valt te lezen: ‘Concluderend kan worden gesteld dat het aantal aanwezige fietsenstallingen voldoende is voor het centrumgebied. Op basis van de objectieve inventarisatie blijkt geen directe nood aanwezig te zijn voor de installatie van een bewaakte/betalende centrale fietsenstalling in het centrum van de gemeente Deurne’.

E-bikediefstallen
Dat er geen noodzaak uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt, komt volgens de KBO-afdeling doordat in het rapport het grote aantal e-bikediefstallen in Deurne te weinig wordt belicht: “Binnen dit onderzoek is de aanleiding van ons KBO-verzoek (diefstallen e-bike) grotendeels uit het oog verloren en wordt niet of nauwelijks nog genoemd.”

Haaks op ander onderzoek
Ook wordt volgens de ouderenvereniging in het rapport een conclusie getrokken die niet strookt met andere onderzoeken. In het document valt te lezen: ‘Bovendien is het niet bewezen dat een bewaakte fietsenstalling bijdraagt tot minder fietsendiefstallen’. Deze conclusie staat volgens KBO Deurne haaks op hetgeen wordt geadviseerd in het landelijke onderzoek ‘Fietsendiefstal in NL, van fenomeen naar aanpak’, van bureau Beke uit 2020. “Daarin wordt als aandeel voor het terugdringen van fietsendiefstal aan gemeenten geadviseerd over te gaan tot het instellen van bewaakte fietsenstallingen”, meldt de KBO-afdeling.

HogeNood app
Daarnaast vindt de ouderenvereniging de oplossing die in het rapport wordt aangedragen voor de behoefte aan meer openbare toiletten in het centrum geen serieuze oplossing. In het onderzoek valt te lezen: ‘…maar er is wel behoefte aan extra toiletvoorzieningen’. De oplossing is volgens de onderzoekers het gebruik van een app: ‘de HogeNood app zou daarvoor een oplossing kunnen zijn’. Dat is volgens KBO Deurne geen echte oplossing omdat met het gebruik van de app er niet een toiletvoorziening bijkomt. Met de applicatie voor mobiele telefoons kun je alleen het dichtstbijzijnde al bestaande openbare of semi-openbare toilet vinden.

Het fietsparkeren staat als laatste punt op de agenda voor de Raadscommissie Omgeving die het onderwerp behandelt op dinsdag 14 maart van 20.00 tot 21.30 uur in het Cultuurcentrum in Deurne. De publieke tribune is tijdens de vergadering geopend. Digitaal kun je de bijeenkomst van de Raadscommissie volgen via http://bit.ly/420GxUc.

Lees ook:

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen