12.3 C
Deurne
maandag 25 september 2023
Home- DeurneGemeenteraad heeft meer tijd nodig voor behandeling vraagstuk asielopvang in Deurne

Gemeenteraad heeft meer tijd nodig voor behandeling vraagstuk asielopvang in Deurne

De behandeling van het raadsvoorstel voor de opvang van 150 vluchtelingen dat op de agenda stond voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni wordt uitgesteld. Volgens de raad is er meer tijd nodig om verschillende zaken rond het vraagstuk te onderzoeken en bespreken voordat het voorstel van het college kan worden behandeld.

Na de protestactie dinsdagavond in de Zeilberg waarbij 3192 handtekeningen van bezorgde buurtbewoners door B&W in ontvangst werden genomen, bleek het verzet tegen de opvang van asielzoekers in de wijk groot te zijn. Daarop hebben verschillende fracties aangegeven het te vroeg te vinden om komende week al een beslissing te nemen over het raadsvoorstel. Het college zegt dit te begrijpen en respecteert die wens.

Meest geschikt
In het stuk stellen burgemeester en wethouders voor om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mogelijkheden aan te bieden voor de huisvesting van 150 vluchtelingen op een stuk grond op de noordelijke hoek van de Legerweg en Hazenveldweg in de Zeilberg. Volgens het college zou dit terrein het meest geschikt zijn aan de hand van de randvoorwaarden die het COA stelt voor een dergelijke locatie.

Breed onderzoek
B&W van Deurne zegt dat de zoekopdracht voor de huisvesting voor asielzoekers is gestart vanuit die eisen van het COA. Die stellen dat er voor minimaal 150 personen plaats moet zijn, de opvang op relatief korte termijn moet kunnen plaatsvinden en dat er op loopafstand openbaar vervoer en een supermarkt is. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat er voorafgaand een breed onderzoek is gedaan naar mogelijke locaties. Omdat de gemeente geen bestaande panden in bezit heeft die voldoen aan de voorwaarden, is gekeken naar grondstukken die in bezit zijn van Deurne waarop met bijvoorbeeld met flexwoningen huisvesting van asielzoekers mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

Woningbouwinitiatieven
Uit het onderzoek kwamen drie locaties naar voren, die mogelijk aan de eisen zouden kunnen voldoen. “Gelet op de noodzakelijke snelheid hebben we gezocht naar mogelijkheden voor opvang in of op gemeentelijke eigendommen. Tegelijk hebben we daarbij gekeken naar de geschiktheid voor toekomstige woningbouwinitiatieven”, zegt het college.

Vlierden
Het eerste perceel dat volgens het onderzoek een mogelijke plek zou zijn voor opvang, ligt aan de Maalweg (Waagweg) in Vlierden. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 4,5 hectare dat ruim toereikend is voor de huisvesting van 150 personen en ruimte biedt voor enkele bijgebouwen. Alleen is volgens de gemeente de afstand tot openbaar vervoer groter dan gewenst door het COA. Ook de afstand tot de supermarkt is met 2,6 kilometer aan de hoge kant. Daarnaast rust er op het perceel nog een pachtcontract van drie jaar. “Dit betekent een risico voor de beschikbaarheid op korte termijn. De mogelijkheden tot ontbinding moeten nog juridisch onderzocht worden”, zegt B&W. Op de plek is er volgens de gemeente geen zicht op woningbouw op de korte termijn.

Liessel
Datzelfde geldt voor de tweede van de drie voorkeurslocaties. Dit grondstuk ligt aan de Overloop/Oude Molen in Liessel, maar is slechts 0,4 hectare groot en daarmee toereikend voor de huisvesting van maar ongeveer 100 personen. Ook is er weinig ruimte voor bijgebouwen. De afstand tot het openbaar vervoer is op deze plek naar de norm van het COA wel goed, net als de afstand tot de supermarkt van ongeveer 450 meter. Hoewel ook dit perceel eigendom is van de gemeente, wordt het nu nog verhuurd. Omdat de opzegtermijn drie maanden bedraagt, zou het terrein wel op korte termijn beschikbaar kunnen zijn.

Openbaar vervoer
De locatie waar in het raadsvoorstel uiteindelijk de voorkeur naar uitgaat van het college, ligt op de hoek van de Legerweg en Hazenveldweg en is ongeveer 3 hectare groot. Daarmee is het volgens de gemeente ruim toereikend voor de huisvesting van 150 personen en biedt het ruimte voor enkele bijgebouwen. “De afstand tot het openbaar vervoer past naar onze inschatting binnen de randvoorwaarden van het COA. Hetzelfde geldt voor de afstand tot een supermarkt. Die bedraagt circa 400 meter”, zegt het college.

Tien redenen
Maar dat zien de leden van het actiecomité AZC NEE! heel anders. Volgens hen zijn de gebruikte argumenten over voldoende beschikbaarheid van openbaar vervoer onjuist: “De bus loopt niet in het weekend en bestaat uit een 8-persoonsbusje. De oplevering gaat ook lang(er) duren: de geschatte aanlegtijd is nu al minimaal een jaar.” Het is één van de in totaal tien punten die de actiegroep aanvoert als redenen waarom de Zeilberg een ongeschikte locatie is voor de opvang van vluchtelingen.

Te eenzijdig
Daarnaast vinden de buurtbewoners dat de vier criteria die het COA hanteert voor de locatiekeuze te eenzijdig zijn en dat de aantallen op te nemen vluchtelingen arbitrair zijn. “De gehanteerde criteria houden bijvoorbeeld geen rekening met aspecten als: leefbaarheid, veiligheid, draagvlak, aantasting van de natuurlijke omgeving én financiële risico’s”, zeggen de actievoerders.

Spreidingswet
Zowel vanuit de wijkbewoners als de politiek zijn er ook vragen gesteld over het totaal aantal vluchtelingen dat Deurne wil huisvesten. In een plan van de zes Peelgemeenten voor de gezamenlijke opvang van in totaal bijna 800 asielzoekers in onze regio, wil Deurne er 195 opnemen. Hiervan zouden er dan maximaal 45 in Liessel aan ’t Zand 17 komen en 150 op een andere plek. Het actiecomité benadrukt dat de spreidingswet die het aantal vluchtelingen per gemeente gaat bepalen nog niet is vastgesteld: “Het betreft een door de gemeente zelf opgelegd, erg hoog aantal: 195 in plaats van 119.” Die keuze heeft volgens een woordvoerder van de gemeente te maken met de ondergrens van minimaal 150 asielzoekers per locatie.

Alarmbel
Op het beoogde perceel in de Zeilberg rust nog een onderhandse pacht, maar als de percelen benut worden voor woningbouw dan ‘breekt’ dat de pacht. Dit is vanuit juridisch oogpunt mogelijk volgens de gemeente. “De locatie is een reële locatie voor woningbouw”, meldt het college. Dat er toch ruimte is voor woningbouw in de Zeilberg, heeft het actiecomité op een wrange manier verrast omdat er juist enorme behoefte is aan ruimte voor woningen in de buurt.

Hogere prioriteit
De Dorpsraad en KBO-Zeilberg hebben in april nog de alarmbel geluid over de hoge woningnood in de wijk. De bewoners van de Zeilberg kijken regelmatig jaloers naar Liessel en de St. Jozefparochie, waar de hoeveelheid bouwactiviteiten voor hun gevoel veel hoger ligt. De bewoners vragen zich af waarom er daar wel plek is en in hun buurt niet. Maar die blijkt er nu toch wel te zijn, concludeert de actiegroep: “Juist deze locatie is volgens de gemeente aan te wijzen als reële locatie voor permanente woningbouwontwikkeling. Vluchtelingen krijgen in het voorstel een hogere prioriteit dan huidige wachtende inwoners.

Ironisch
Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) noemde het eerder ironisch dat in het voorstel van het college flexwoningen in de wijk mogelijk blijken te zijn: “We zitten samen met de Dorpsraad Zeilberg aan tafel bij de gemeente om oplossingen te vinden zodat starters en ouderen in de wijk kunnen gaan wonen of blijven wonen en daar is natuurlijk tijd voor nodig omdat voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant zie je dan dat er met stoom en kokend water wel 150 flexwoningen kunnen worden gerealiseerd op gemeentegrond in de Zeilberg als er andere belangen meespelen. Absoluut begrijpelijk vanuit menselijk oogpunt naar de vluchtelingen toe, maar het voelt wel heel dubbel.”

Motie
De fractie van OGD heeft daarom vrijdagavond een bijeenkomst belegd in Sociaal Cultureelcentrum Den Draai om samen met de Dorpsraad een motie over woningbouw in de Zeilberg toe te lichten. Deze wordt komende week ingediend door de partij van Munsters. Het onderwerp van de asielopvang in de Zeilberg is inmiddels afgevoerd van de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van komende dinsdag. Wanneer het vraagstuk wel aan de orde komt, is nog onduidelijk.

Lees ook:

Foto: Martien van Dam

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen