12.4 C
Deurne
maandag 15 juli 2024
Home- St. JozefparochieOmwonenden willen geen appartementencomplex in plaats van ‘hun’ groene Sint Jozef Park

Omwonenden willen geen appartementencomplex in plaats van ‘hun’ groene Sint Jozef Park

Het Sint Jozefpark is volgens omwonenden een mooi en waardevol park in de wijk geworden, waar elke dag veel kinderen en volwassenen van genieten. Toch wil de gemeente de groene ‘ademruimte’ in de St. Jozefparochie na ruim een jaar alweer inruilen voor een complex met 53 appartementen, verdeeld over vier woonlagen. Dat gaat als het aan de buurtbewoners ligt, niet gebeuren.

Eind vorige maand stuurden zij een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad, vergezeld van tientallen handtekeningen van omwonenden die tegen de komst van het appartementengebouw zijn.

Verkocht
Het braakliggende terrein tussen brede school D’n Bogerd en de Beukenstraat in Deurne werd vorig jaar door een burgerinitiatief veranderd in een groen park met zitbankjes, speeltoestellen en een hondenlosloopplaats. Vorige week berichtte DMG dat het stuk grond inmiddels is verkocht aan woningbouwvereniging Bergopwaarts, die ook al een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de bouwwerkzaamheden.

De buurtbewoners zijn onaangenaam verrast door het nieuws en de manier waarop de gemeente de communicatie voert over de komst van de hoogbouw op de plek van het parkje. “In de bekendmaking lazen we dat wanneer men het niet eens is met de verkoop, er binnen twintig dagen een kortgeding gestart kan worden. Echter zijn omwonenden en zover bij ons bekend, ook de initiatiefnemers niet geïnformeerd over de verkoop”, zegt Iraj Zeinali namens de bezorgde buurtbewoners. “Dan zorg je erop deze wijze voor dat er niemand tijdig kan reageren. Ik neem aan dat de gemeente Deurne niet trots is op deze handelswijze.”

Vreemde zaak
De tegenstanders van de nieuwbouw vinden het een vreemde zaak dat de gemeente eerst heel enthousiast een burgerinitiatief omarmt om een park te realiseren, om nu ruim een jaar later woningen op diezelfde plek te bouwen. In de brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad uiten ze hun ongenoegen: “Via via hebben wij vernomen dat u voornemens bent de grond waarop het Sint Jozefpark is gelegen, dat recentelijk nog door wethouder Verhees is geopend in maart 2022, te verkopen aan Bergopwaarts voor het oprichten van 53 appartementen op die plaats.”

De gemeente verwijst naar documenten uit 2018, waarin voor de aanleg van het Sint Jozefpark al werd vastgesteld dat ‘de locatie als strategische locatie voor woningbouw was bestempeld.’ Het was volgens de gemeente bij de opening van het park al duidelijk dat het ging om een tijdelijk karakter. “Wij zijn ons bewust van de meerwaarde en de behoefte aan groen in de St. Jozefparochie. Daarom hebben wij aan de principemedewerking de voorwaarde verbonden om samen met het burgerinitiatief te kijken naar een passende en evenwichtige invulling van het aangrenzend terrein met zo veel mogelijk behoud van groen”, aldus de gemeente Deurne.

Waardevol
Dat mag volgens de buurtbewoners zo zijn, toch willen zij de plek niet opgeven. Met inzet van vrijwilligers en toekenningen van subsidies van goede doelen werd het braakliggend terrein afgelopen jaren omgetoverd tot een groene plek in de wijk. “Dit park mag niet verloren gaan door bouwplannen, waarmee dit waardevol stukje groen verloren gaat voor de wijk.”

Daarnaast maken de bewoners zich zorgen over de brede school D’n Bogerd, die volgens hen nu al enorm veel plaats tekortkomt: “De komende jaren zal de school nog verder groeien door diverse bouwplannen in de wijk zoal op locaties Nies, zalen van Bussel, de locatie achter de Vescom en plannen bij het Fletcher hotel. Hierdoor komt de school helemaal in de knel als het park grenzend aan de school helemaal volgebouwd wordt met 53 appartementen.”

Ontmoetingsplek
De tekeningen die de buurtbewoners hebben gezien van het complex, stellen hen verre van gerust: “Uit de schetsen die ons ter ogen zijn gekomen blijkt dat het bouwen van 53 appartementen en de benodigde parkeerruimte een hele groene long verdringt. De wijk heeft juist behoefte aan ‘ademruimte’ in de vorm van deze mooie groene plek. Die juist door de inrichting nu nog veel meer een ontmoetingsplek is geworden voor de buurt. En onze kinderen spelen er volop.”

Daarom vinden de omwonenden dat het Sint Jozefpark belangrijk is voor het leefgenot en dat het daarom dus behouden moet blijven. “Gebaseerd op de wens van wijkbewoners verzoeken wij u vriendelijk om ons bezwaar ter harte te nemen en te heroverwegen wat er met het Sint Jozefpark moet gebeuren en te stoppen met bouwplannen op deze mooie groene long midden in onze wijk”, aldus de buurtbewoners.

Vooralsnog lijkt het erop dat de bouw gewoon doorgaat, gezien de omgevingsvergunning die door Bergopwaarts al is aangevraagd. Met het bouwplan komen er volgens de gemeente meer betaalbare, duurzame en sociale woningen voor huurders met een laag inkomen, zodat de krapte op de woningmarkt voor deze groep wordt verminderd.

Lees ook:

Foto: Bergopwaarts

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen