AuteurRedactie

Burgemeester Mak roept op: ‘Volg maatregelen en houd vol’

In een videoboodschap heeft burgemeester Hilko Mak de inwoners van de gemeente Deurne opgeroepen om de maatregelen van het kabinet te volgen en vol te houden.

“Het virus houdt ons allemaal bezig. Veel mensen zijn thuis, de horeca is gesloten en evenementen zijn afgelast. Deze maatregelen zijn nodig om het virus onder controle te krijgen”, vertelt Mak.

‘Samen’
Ook haalt hij de dringende oproep die de ministers maandagavond deden nog een keer aan. “Ik zie dat de maatregelen goed worden opgevolgd”, gaat de burgemeester verder. Hij vraag aan inwoners van de gemeente om dit vol te houden, omdat ‘alleen samen’ het virus onder controle kan worden gebracht.

Verzoek
Voor komend weekend wordt mooi weer voorspeld. Omdat de verleiding om erop uit te gaan wellicht in het verschiet ligt, doet de burgemeester een verzoek: “Blijf ook dan zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. En houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar. Pas op uzelf en zorg voor elkaar.”

Lees meer

Theatermakers bieden registratie “Weg uit de Peel” aan in verband met coronacrisis

Stichting de Theatermakers wil in deze rare tijden heel graag een gebaar maken naar onze, door Corona, zwaar getroffen provincie Noord-Brabant.

Toevallig is Brabant ook een van de provincies waar in 2018 en 2019 het theaterspektakel ‘Weg uit de Peel’ werd gespeeld. Veel mensen waren destijds te laat met het kopen van kaartjes en hebben de voorstelling dus moeten missen. Anderen gaven bij Stichting de Theatermakers aan dat ze ‘Weg uit de Peel’ graag nog een keer wilden zien.

Van de uitvoeringen zijn professionele video-opnamen gemaakt en deze worden zondagmiddag door diverse omroepen tegelijkertijd uitgezonden. Via de Facebookpagina van de Theatermakers kun je zien via welke kanalen de film komende zondag 29 maart om 12.00 uur te bekijken is.

 

Aangepaste lintjesregen 2020 door maatregelen overheid

Het kabinet heeft op 23 maart bekendgemaakt dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden.

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu besloten dat de geplande Algemene Gelegenheid, in het kader van de lintjesregen, op 24 april toch doorgaat, zij het op een aangepaste wijze.

De burgemeesters in het land zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met de om en nabij 3000 te decoreren burgers om hen te vertellen dat het “Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”. In de middag volgt de publicatie van een speciale editie van de Staatscourant, met daarin de namen van alle gedecoreerden.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

De Kanselarij der Nederlandse Orden beoogt hiermee dat diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving toch worden gewaardeerd, ook al kan de daadwerkelijke uitreiking niet op 24 april plaatsvinden.

Alle burgemeesters, commissarissen van de Koning, alsmede de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Foto: Ramon van Hoek DMG

Lees meer

Nieuwe cijfers RIVM geven voor Deurne 30 coronabesmettingen aan

Het aantal besmettingen is in Deurne vandaag opgelopen tot 30.

Dat meldt het RIVM op haar website. Tegelijkertijd geeft het Rijksinstituut aan dat er mogelijk sprake is van een afvlakking van patiënten met coronavirus. De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt.  Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke  afvlakking.

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.

Ook vandaag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patiënten is weergegeven naar de dag van overlijden.

Op diverse plaatsen verschillende maatregelen maar wel met hetzelfde doel

Op de tweede dag na de door de overheid afgekondigde extra maatregelen, is goed te zien hoe ondernemend Deurne daarmee bezig is; iedereen doet het anders, maar wél allemaal met hetzelfde doel.

Op de ene locatie mag alleen nog maar met een winkelwagen worden gewinkeld, de andere hanteert een aangepast deurbeleid. Nog maar een klant per gezin en bij teveel klanten worden anderen vriendelijk verzocht even buiten te wachten totdat er weer voldoende ruimte is in de winkel. Op diverse plaatsen zijn lijnen getrokken om aan te geven wat de veilige afstand is. Personeel staat niet meer met meerderen naast elkaar achter de toonbank. Ook hier past Deurne zich aan.

RIVM

De directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de maatregelen die de overheid heeft genomen om de uitbraak van het coronavirus zo goed mogelijk te beheersen “ertoe hebben geleid dat de groei van de uitbraak afvlakt. Er is dus sprake van een positieve trend”. Volgens Van Dissel lijkt het erop dat iemand met het virus het niet meer aan twee anderen overdraagt, maar nog ongeveer aan één persoon. Het RIVM wil nog niet vooruitlopen op wanneer de maatregelen tegen het virus kunnen worden versoepeld. Het RIVM blijft benadrukken dat handen wassen belangrijk blijft.

 

Lees meer

Aantal vastgestelde coronapatiënten Deurne loopt op naar 25

Bij de bekendmaking van de laatste update van het aantal vastgestelde coronapatiënten, door het RIVM, komt voor de gemeente Deurne de teller op 25 te staan.

Ondertussen worden vanuit de overheid nieuwe maatregelen uitgerold en komen ook andere initiatieven tot stand op patiënten op te vangen, die nog te ziek zijn om naar huis te gaan maar niet ziek genoeg om nog in een ziekenhuis te verblijven.

Coronahotels

Zo komen in vijftien locaties van hotels van Van der Valk en Fletchers, in het zuiden van ons land, kamers in gereedheid gebracht om ziekenhuispatiënten op te vangen. Fletcherhotel Willibrordhaeghe in Deurne is een van die hotels. Alles gaat in goed overleg met de veiligheidsregio’s.

Traumaheli

Op vliegbasis Volkel wordt een traumaheli gestationeerd, die overdag kan worden ingezet, om intensive care patiënten naar andere ziekenhuizen te verplaatsen.

Acceptatie

Ook ondernemers in Deurne nemen hun maatregelen; in de ene winkel wordt aangegeven dat slechts één lid per gezin naar binnen mag, in de andere om met niet meer dan tien personen tegelijkertijd binnen te zijn. Anderen worden opgeroepen om buiten te wachten. Tijdens een ommetje kwam een van onze redacteuren diverse Deurnenaren tegen, die de opgelegde adviezen en maatregelen keurig hanteerden en elkaar de ruimte gaven “’t is nie anders, hè?”.

Lees meer

Geen Koningsdag en kleine editie Royal Music Night in april

De Oranjevereniging. organisator van Koningsdag en de Royal Music Night, heeft moeten besluiten de festiviteiten voor april af te gelasten.

Mensen die zich al hadden aangemeld voor een kraampje, krijgen hierover bericht. Als daar vragen over zijn, kan je mailen naar marktkraam@deurnekleurtoranje.nl.

Ondernemers

Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het Foodtruck Event krijgen ook automatisch bericht. Wie daar vragen over heeft, kan contact opnemen via foodtruck@deurnekleurtoranje.nl. Voor alle andere informatie, kijk op www.deurnekleurtoranje.nl.

Alternatief
Of er een nieuwe datum komt, waarop Koningsdag alsnog wordt gevierd, is nu niet te zeggen. De organisatie laat weten dat de gezondheid van eenieder bovenaan staat.

Foto: redactie DMG

 

Lees meer

Komende editie Nacht van het Witte doek wordt noodgedwongen soberder

De organisatie van de “Nacht van het Witte Doek” heeft moeten besluiten in te grijpen in het programma van 28, 29 en 30 augustus.

Vanwege de corona-epidemie, de daardoor veroorzaakte economische situatie en de problemen waar sponsoren voor staan doet de organisatie afstand van de toegezegde sponsoring. Als er eind augustus weer evenementen zijn toegestaan, organiseert de Nacht van het Witte Doek uitsluitend een klein en bescheiden filmfestival. Dit zal worden bekostigd uit eigen reserves van de organisatie en twee reeds ontvangen giften.

Inhoud

De inhoud en omvang van dat kleinere festival zal nog worden vastgesteld. In dat geval zal er zeker een grote film op de Markt worden geprogrammeerd, maar alleen als dat verantwoord is. De organisatie vindt deze ingreep erg jammer, maar tegelijk vanzelfsprekend. Er was al veel werk verzet, maar deze ingreep is vooral gedaan met het oog op de vele goede contacten met ondernemers en particulieren in Deurne. Zij hoopt dat het in 2021 weer haalbaar en mogelijk is om de nu toegezegde financiële steun alsnog in te kunnen zetten.

Randprogrammering

Werkgroepen van de Nacht van het Witte Doek waren al druk bezig met programma’s, in samenwerking met onder andere voetbalvereniging S.V. Deurne, wielerclub T.C. De Wekkers, organisatie eeuwfeest Sint Jozefparochie 100 jaar en woningbouwvereniging Bergopwaarts; dat kan nu helaas niet doorgaan.

De Nacht van het Witte Doek weet zich gesteund door de vele goede contacten in Deurne. In plaats van nog twee maanden verder te dromen over een bijzondere en grootse 29-ste editie, vindt het bestuur het belangrijker om realistisch te zijn en energie te steken in het meegaan met de nieuwe realiteit, zoals het terugdringen van de corona-epidemie en de sociaaleconomische effecten daarvan. De Nacht van het Witte Doek blijft films vertonen, ook in Deurne, maar dan later en pas als alles voor iedereen veilig en verantwoord is.

Foto: redactie DMG

Lees meer

Ondanks penibele situatie heeft Henk Schroijen vertrouwen in regering

Henk Schroijen van stationsrestauratie “Daily Deurne” was vanmiddag de laatste telefonische gast van Tim in de speciale marathonuitzending “In de greep van Corona” op DMG radio.

Henk heeft de zaak noodgedwongen moeten sluiten, omdat hij ook onder de regeling voor de horeca gold.  Eten afhalen mocht nog wel, maar dat was voor zijn bedrijfje geen haalbare kaart. Henk heeft nog even bezorgservice geprobeerd, maar daarvoor was weinig animo.  Omdat Henk als werkgever zorg heeft om zijn medewerkers besloot hij zijn zaak te sluiten.

Dit leidde natuurlijk tot een behoorlijke inkomstenderving en een trieste situatie. De voorraden moesten worden opgemaakt en hij heeft gezinnen nog kunnen voorzien van producten. Gelukkig zit er bij hem veel nog veel in vriezers.

Samen met zijn gezin wacht hij op de maatregelen van het kabinet en hoopt hij dat het soelaas biedt. Het ondernemersgezin probeert de situatie goed door te komen en heeft zich bij de overheid aangemeld voor aanvullende hulp. Henk houdt vertrouwen in deze regering.

Foto: website Daily Deurne

Lees meer

Verloskundigenpraktijk Deurne ontvangt graag mondkapjes en schorten

Tijdens de middaguitzending van “In de greep van Corona”, met Tim van der Weerden, was  Eveline Oostrum via de telefoon met Tim in gesprek.

Eveline is verloskundige in de verloskundigenpraktijk Deurne en Tim vroeg haar hoe het is om verloskundige te zijn in tijden van Corona. Zij vertelde dat er diverse maatregelen zijn getroffen om de veiligheid te waarborgen, er sprake is van aangepaste spreekuren – waar mogelijk telefonisch – en dat praktijkafspraken zo kort mogelijk worden gehouden.

Ook kraamvisites gaan nu anders, vaker via videobellen dan aan huis. De verloskundigen merken gelukkig dat er begrip is voor de noodzakelijke maatregelen en blijven 24 uur per dag bereikbaar. Verder is er nauw contact met gynaecologen.

Volgens Eveline is er nog geen aangetoond risico voor pas geborenen, er zijn al ervaringen met de  eerste geboortes, maar men moet zich wel  aan de landelijke adviezen blijven houden. Zo wordt er aangestuurd op meer bevallingen thuis, behalve in speciale gevallen, een en ander om de geboortezorg te garanderen.  Besmette zwangeren bevallen in alle gevallen in het ziekenhuis, waar zij apart worden verpleegd en verzorgd.

Op Tim’s vraag of op termijn sprake kan zijn van en geboortegolf kon Eveline nog geen antwoord geven. “Dat is nog niet te overzien”.  Tot slot deed Eveline een oproep aan de zwangeren om de socials en e-mails goed in de gaten te houden, én dat mondkapjes en schorten kunnen goed worden gebruikt. Deze kun je afgeven op de praktijk.

Lees meer

Advies van eerste Deurnese coronapatient: “Houd afstand en probeer elkaar te beschermen”

Tijdens de middaguitzending van “In de greep van Corona” op DMG radio had Ramon contact met Dick Verdam uit Neerkant, de eerste geregistreerde Deurnese coronapatient.

Hij was met zijn echtgenote Marleen op vakantie in Zwitserland en bij thuiskomst voelden zij zich allebei niet lekker. Omdat zij daarbij ook nog koorts kregen, bleven zij op eigen initiatief binnen. Korte tijd later werden zij door hun reisorganisatie geïnformeerd over een door Corona besmette medereiziger. Na een bezoek aan de huisarts en een onderzoek bij de GGD bleken hij en zijn echtgenote ook met Corona besmet.

Dick en zijn vrouw horen eigenlijk helemaal niet bij de risicogroep, maar het overkwam hen toch. De remedie, welke bij hen goed hielp, was paracetamol en veel slapen. Momenteel gaat het met Dick weer goed en zijn Marleen is helemaal genezen; zij verleent zelfs alweer hulp in haar omgeving.

Dick’s advies aan iedereen is: “blijf bij je kinderen en kleinkinderen weg, probeer elkaar te beschermen. En houdt afstand.”

Lees meer

Zanger René van Rooij van WC Experience roept iedereen op voor gezamenlijk lied

In de middaguitzending van “in de greep van Corona” op DMG radio deed René van Rooij uit Oss, zanger van de band W.C. Experience, een oproep om een gezamenlijk lied te maken

Dit vertelde hij in een interview met DJ Ramon. Ook muzikanten zijn door de coronacrisis keihard getroffen, en stilzitten is voor hen “killing”. In het interview vertelde René dat hij werd geïnspireerd door het wereldwijde “Playing for change” waar muzikanten over de hele wereld met elkaar een lied hebben gemaakt. Hij benaderde zijn vriend Roel Jongenelen en riep diverse zangers en bands op om Gerard van Maasakkers’ lied “Hier heur ik thuis” opnieuw uit te brengen. “Maar dan wel in een  up tempo versie”.

Aan het lied mag iedereen meezingen. Belangstellenden kunnen meedoen door hun liedje of filmpje in te sturen naar de volgende e-mailadressen, te weten info@roeljongenelen.nl of renévanrooij@gmail.com. Doe dit wel voor vrijdag 27 maart a.s., want dan wordt het lied samengesteld.

Foto: persfoto WC Experience 2019

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.