17.1 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
Home- DeurneDefensie verwacht pas op zijn vroegst in herfst 2024 meer duidelijkheid over...

Defensie verwacht pas op zijn vroegst in herfst 2024 meer duidelijkheid over heropening vliegbasis De Peel

Het antwoord op de vraag of vliegbasis De Peel kan worden heropend, zal zeker nog tot het najaar van 2024 op zich laten wachten. Hoewel uit het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Defensie is uitgevoerd, blijkt dat de stikstofregels geen belemmering vormen voor de heropening, zullen er nog meer onderzoeken moeten plaatsvinden en wil het kabinet de wensen van Defensie in bredere zin bekijken in de Nota Ruimte.

Daarin weegt het nieuwe kabinet volgend jaar de vraag van de Nederlands krijgsmacht af tegen andere opgaven die veel ruimte vragen, zoals de energietransitie, woningbouw, natuur. “Dit alles betekent ook dat we nu niet verder gaan met het proces van voorbereiding van een luchthavenbesluit en planMER”, meldt Defensie.

Nationale afweging
Provincies en gemeenten hebben verzocht om een besluit over reactivering van vliegbasis De Peel nationaal af te wegen. Defensie zegt dit nu ook te willen; de eventuele heropening wordt daarom naar verwachting onderdeel van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Om overzicht te krijgen van waar de Nederlandse krijgsmacht ruimte nodig heeft, wordt een lijst met activiteiten opgesteld: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het NPRD. Ook wordt hierbij onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn. Voor de behoefte aan het vliegen met F-35-jachtvliegtuigen zal vliegbasis De Peel daarbij onderdeel zijn van dat onderzoek.

Ruimtebehoefte
Over deze lijst neemt de ministerraad later dit jaar een besluit. “Dan is meer bekend over het vervolgproces en is duidelijk om welke ruimtebehoefte voor jachtvliegtuigen het gaat, welke alternatieven worden onderzocht in een plan MilieuEffectRapportage (planMER) en hoe het proces wordt vervolgd en welke onderzoeken daarbij horen”, aldus Defensie.

De NPRD brengt alle extra fysieke en milieuruimte in beeld die de krijgsmacht de komende tientallen jaren nodig denkt te hebben. Bijvoorbeeld voor jachtvliegtuigen, kazernes, oefenterreinen en munitieopslag. Uiteindelijk wordt de uitkomst, dus de extra ruimte die Defensie nodig heeft, ingebracht voor de Nota Ruimte.

Herfst 2024
Het nieuwe kabinet zal hierin besluiten nemen over de ruimtelijke puzzel en de te beleggen ruimte voor het vliegen met jachtvliegtuigen. Dan wordt ook duidelijk welke ruimtebehoefte wel of niet op vliegbasis De Peel ingevuld moet worden. Uitsluitsel hierover verwacht Defensie op zijn vroegst in de herfst van 2024.

Nadat het kabinet in de Nota Ruimte besluiten heeft genomen, zal voor vliegbasis De Peel op dat moment een nieuw lokaal en regionaal proces, inclusief MilieuEffectRapportage moeten worden opgestart op basis van de punten die voortkomen uit de nationale afweging.

Nieuw onderzoek
Defensie heeft hierdoor de voorbereidingen voor heropening tijdelijk stilgelegd. Omdat er een ander proces wordt doorlopen, zal ook het stikstofonderzoek hoogstwaarschijnlijk opnieuw moeten worden uitgevoerd. “Dat is op zich niet erg, de regio had al gevraagd om aanvullend onderzoek. Dat gaan we nu dus doen binnen het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Uit het nu uitgevoerde onderzoek van Defensie blijkt dat er qua stikstof in principe in juridische zin geen belemmering is om De Peel te reactiveren”, zegt Defensie.

Al voor de oorlog in Oekraïne is door het kabinet vastgesteld dat de Nederlandse krijgsmacht meer ruimte nodig heeft om te oefenen en zo de nationale en internationale veiligheid te kunnen waarborgen. “Die behoefte is alleen maar toegenomen”, aldus Defensie.

Twaalf F-35’s
Onderdeel daarvan zijn de oefeningen op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, waar na heropening dan elk jaar twaalf F-35’s maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie wil dit doen in drie periodes van 6 weken of één periode van 24 weken.

De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 07.00 tot 24.00 uur en op vrijdag van 07.00 tot 16.45 uur, waarbij er ook ’s avonds gevlogen kan worden. “Als het eerder donker wordt, kan het oefenen bij duisternis al vroeger op de avond plaatsvinden. Vliegen na 23.00 uur gebeurt alleen in onvoorziene omstandigheden”, zegt Defensie. Die meldt ook dat er geen plannen zijn om AWACS-vliegtuigen te laten vliegen vanaf vliegbasis De Peel.

Lees ook:

Foto: Ministerie van Defensie

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen