15.8 C
Deurne
zondag 16 juni 2024
Home- DeurneVoorstel vluchtelingen in Zeilberg definitief van tafel; werkgroep gaat asielvraagstuk in gemeente...

Voorstel vluchtelingen in Zeilberg definitief van tafel; werkgroep gaat asielvraagstuk in gemeente oppakken

Het plan voor de opvang van 150 vluchtelingen in de Zeilberg is definitief van tafel. Na overleg hebben de burgemeester en fractievoorzitters van alle partijen unaniem en namens alle raadsleden het college verzocht om het voorstel in te trekken.

Het voorstel ‘Opvang vluchtelingen in kernrandzones’ leidde bij veel inwoners en raadsleden, met name in Zeilberg, tot grote onrust. Naar aanleiding daarvan is afgelopen vrijdag een extra vergadering belegd van de fractievoorzitters en burgemeester. “Het presidium constateert dat het voorstel veel heeft losgemaakt in de samenleving en is unaniem van mening dat over dit onderwerp geen politiek bedreven moet worden.”

Het Zand
Dit betekent dat het voorstel niet meer in de huidige vorm terugkomt op de agenda van de raad. Het ingetrokken voorstel kan wel in een andere vorm ingebracht worden. Het intrekken van het voorstel moet volgens het presidium ook los worden gezien van het voornemen van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om jonge minderjarige vluchtelingen op te vangen op het Zand 17 in Liessel.

Werkgroep
Daarnaast heeft het presidium besloten een raadswerkgroep in het leven te roepen. Deze gaat zich buigen over de vraag aan welke voorwaarden voorstellen aan de raad over opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders moeten voldoen. Alle fracties vaardigen hiervoor één raadslid af dat zal plaatsnemen in de groep.

Motie
De werkgroep gaat aan de slag met een wit vel en op basis van de motie ‘Een menselijke maat in de opvang van (jonge) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders’. Deze motie van Transparant Deurne en Onafhankelijk Groep Deurne (OGD) is door de gemeenteraad op 9 mei door alle partijen ondersteund en schetst enkele procedurele en beleidskaders.

Uitdagingen
De twee politieke partijen dienden de motie in omdat ze constateren dat de gemeente Deurne voor een aantal uitdagingen staat, als het gaat om de opvang of huisvesting van asielzoekers. “De beschermde status van Oekraïense vluchtelingen is verlengd tot 4 maart 2024. Dat betekent dat de gemeente Deurne in ieder geval tot die tijd verantwoordelijk is voor huisvesting, opvang en begeleiding van deze doelgroep”, zeggen Munsters en Van Tilburg. Daarnaast wordt er door het Rijk, de provincie en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) nog altijd een moreel appèl gedaan op gemeenten om in voldoende (langdurige) opvang voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders te voorzien.

‘Menselijke maat’
Hoewel Transparant Deurne en OGD vinden dat er vanuit menselijk oogpunt een bijdrage geleverd dient te worden aan deze opvang, moet er volgens de partijen ook worden gekeken naar de kansen voor andere doelgroepen, zoals starters of spoedzoekers: “We willen streven naar oplossingen die ook voor deze doelgroep mogelijkheden kan bieden.” Hierbij dringen de fracties in hun motie aan op ‘een menselijke maat in de opvang van (jonge) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.’

Lees ook:

Foto: DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen