AuteurRedactie

Verspreiding van sociale meterkastkaart wordt uitgesteld

Zowel vanuit de kring K.B.O. (Katholieke Bond van Ouderen) als via een motie in de gemeenteraad is de vraag gekomen om huis aan huis een zogenaamde meterkastkaart te verspreiden. Een meterkastkaart waarop belangrijke informatie beschikbaar is voor iedere inwoner met een vraag op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Dit om ervoor te zorgen dat er snel en gericht contact gelegd kan worden met Zorg in Deurne. Als gevolg van de coronacrisis hebben wordt er voor gekozen om een pas op de plaats te maken. De gemeente licht toe waarom deze keuze is gemaakt.

Combinatie van meterkastkaart met eigen sociale netwerk

De gemeente Deurne kiest er voor om de meterkastkaart een combinatie te laten zijn van de informatie over Zorg in Deurne en over het eigen sociale netwerk. Daarmee is de meterkastkaart meer dan alleen een informatieblad, doordat tegelijkertijd ook de zelfredzaamheid om iedereen mee te laten doen in de samenleving naar eigen vermogen wordt bevorderd. De voorzijde van de meterkastkaart blijft zoals bedoeld gevuld met informatie over Zorg in Deurne met daarbij ruimte voor eigen aanvullingen van de inwoners. De achterzijde wordt een soort van diagram waar de inwoner zijn of haar eigen sociale netwerk in kaart kan brengen. Dit naar het voorbeeld van het project ‘Zorg voor later’ dat in Laarbeek is uitgezet. Hiervoor is toestemming van Laarbeek gekregen.

Verspreiding meterkastkaart

Om de bekendheid van Zorg in Deurne daadwerkelijk te vergroten, wil de gemeente de meterkastkaart inzetten om het gesprek met de inwoner aan te gaan. Over Zorg in Deurne, maar ook over hun eigen sociale netwerk. De kring K.B.O. Deurne en de LEVgroep gaan de verspreiding bij mensen uit de doelgroep verzorgen door middel van een huisbezoek en een gesprek met de inwoners. De matrix op de achterzijde van de meterkastkaart vormt het startpunt voor dit gesprek. Deze gesprekken kunnen echter pas plaatsvinden als de coronamaatregelen versoepeld worden.

Concept meterkastkaart

De meterkastkaart woordt in de volgende commissie Samenleving en Bestuur gepresenteerd. Dan wordt ook toegelicht hoe het in kaart brengen van iemands sociale netwerk er in de praktijk uit ziet.

Foto: Pixabay

Laatste kans voor inschrijving ‘Deurne’s Got Talent’

De talentenshow  “Deurne’s Got Talent” roept jongeren uit Deurne op, om met een film mee te doen Je mag jouw talent laten filmen of juist zelf een film maken. Dit jaar is de talentenjacht digitaal.

Door de huidige maatregelen is het namelijk niet mogelijk om live op te treden in het Cultuurcentrum van Deurne. Daarom is “Deurne’s Got Talent” dit jaar digitaal, zodat kinderen toch hun podium kunnen pakken en zich kunnen ontwikkelen.

De organisatie daagt je uit om thuis een film te maken, deze in te sturen en daarmee kans te maken op mooie prijzen. Of je nu een vlog maakt, een actiefilm in huis of misschien wel een stop motion film met bijvoorbeeld lego, als je heel goed bent in dansen, zingen of het bespelen van je instrument, laat je filmen. Het mag allemaal, zolang het maar op beeld staat. Het thema is “Deurne in beweging”.

Sluitingstijd

Deelnemen kan tot maandag 1 juni door jouw film te mailen naar deurnesgottalent@gmail.com. Voor alle informatie en voorwaarden kijk je op de Facebookpagina van “Deurne’s Got Talent” op  www.nachtvanhetwittedoek.nl of Leefdeurne.nl.

Foto:  Deurne’s Got Talent 2019

 

Lees meer

Schrijver en theatermaker Wim Daniëls komt ‘signeren in quarantaine’

Schrijver en theatermaker Wim Daniëls komt zaterdag 23 mei van 14.00 tot 15.00 naar kantoorboekhandel Berkers aan de Stationsstraat in Deurne om zijn nieuwe boek “Quarantaine“ te signeren. Deze signeersessie zal volgens de regels van het RIVM plaats vinden in een geïsoleerde tent in de Boekhandel, en bij goed weer buiten.

Een Roman over liefde in tijden van corona. Een man en een vrouw zijn in maart 2020 onafhankelijk van elkaar afgereisd naar een afgelegen bungalowpark in de Dordogne om een belangrijk doel te verwezenlijken. Daar krijgen ze al snel te maken met het om zich heen grijpende coronavirus. Ze zoeken troost bij elkaar, en zoeken een uitweg, maar problemen lijken zich alleen maar op te stapelen. Toch is er ook houvast, ze herkennen iets in elkaar en er zijn gesprekken die tot verrassende inzichten leiden. In “Quarantaine“ vertelt de schrijver Daniëls het verhaal van mensen die getroffen worden door een virus. Een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal en bovenal een lofzang op de liefde.

Radio-interview

’s Morgens is Wim Daniëls te horen in het programma “Deurne Draait Door” van presentator Ivan van Oosterhout. Het interview is om 10.30 uur. DMG rado is on line te beluisteren, alsmede via de kabel (94,4) en ether 106.2 FM.

Voormalig leraar

Wim Daniëls werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij vijf jaar als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit.
Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur. Hij geeft ook lezingen en voordrachten, en staat in het theater met cabaretvoorstellingen en theatercolleges.

Lees meer

Elkerliek roept hulp patiënt in voor corona-proof ziekenhuis

Er is een grote maatschappelijke verandering als gevolg van de corona-pandemie. Dit heeft gevolgen in de hele zorgsector en dus ook in het Elkerliek.

Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo zijn wachtruimtes en spreekkamers aangepast om voldoende afstand te kunnen houden. Er gaan een aantal zaken anders dan voorheen, om het ziekenhuis corona-proof te maken. De medewerking van patiënten is hierbij onmisbaar. De maatregelen waar patiënten zich aan moeten houden, worden vooraf persoonlijk toegestuurd. De belangrijkste maatregelen in het Elkerliek zijn:

Onnodige drukte voorkomen

Patiënten worden opgeroepen om, indien mogelijk, alleen te komen. Een begeleider mag wel mee naar de ingang van het ziekenhuis. Tijdens de afspraak moet hij of zij bij voorkeur in de auto of buiten wachten. Dit geldt niet voor kinderen en in uitzonderlijke situaties waarbij een begeleider essentieel is. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten niet eerder dan 10 minuten voor hun afspraak naar de ingang komen. Het voorkomt namelijk onnodige drukte als mensen zo kort mogelijk voor hun afspraak arriveren bij de polikliniek of afdeling arriveren.

Bloedafname, afgifte materiaal en ECG kan alleen op afspraak

Patiënten kunnen alleen nog op afspraak bloed komen prikken, materiaal (zoals urine) inleveren en een hartfilmpje (ECG) laten maken. Dit voorkomt grote drukte en dat is belangrijk om voldoende afstand te kunnen houden. Een afspraak kan online ingepland worden via www.elkerliek.nl/bloedafname; daar is ook te zien welke bloedafnamelocaties geopend zijn.

Screening op mogelijke corona-besmetting

Patiënten die op de dag van hun afspraak luchtwegklachten of koorts hebben, moeten telefonisch

met het ziekenhuis overleggen of hun afspraak door kan gaan. Dit geldt ook als, binnen 14 dagen voor hun afspraak, een huisgenoot besmet is geweest met het coronavirus. Voor het binnengaan van het ziekenhuis wordt ook op klachten en mogelijk besmetting gescreend. Patiënten die hoesten of niezen krijgen uit voorzorg een mondkapje ter bescherming van medewerkers en ander patiënten. Om te zorgen dat de doorstroming tijdens het screeningsproces soepel verloopt, werkt het ziekenhuis met kleurenkaartjes bij de slagbomen. Het Elkerliek streeft ernaar om binnenkort patiënten al voor hun vertrek naar het ziekenhuis te kunnen screenen, waardoor de doorstroming nog beter wordt.

Bel het Elkerliek niet zelf

Artsen maken op basis van medische noodzaak een afweging met welke patiënten op korte termijn een afspraak nodig is. Een medewerker van het ziekenhuis belt dan om een afspraak te maken óf om te bevestigen dat de bestaande afspraak doorgaat. Ook belt het ziekenhuis als afspraken worden uitgesteld of omgezet naar een telefonisch consult. De planning wordt maximaal twee weken vooruit gemaakt. Een patiënt die nog niet is uitgenodigd, moet dus nog minimaal twee weken wachten voordat hij of zij terecht kan.

Help mee bereikbaarheid te vergroten

Iedereen wordt vanzelf gebeld, al kan wat tijd overheen gaan. Het heeft dus geen zin om hiervoor zelf te bellen naar het ziekenhuis. Op dit moment krijgt het Elkerliek veel telefonische vragen van patiënten die zelf nog niet gebeld zijn. Dat zorgt voor onnodig lange wachttijden en het beperkt de bereikbaarheid voor medische vragen. Patiënten worden opgeroepen om zo veel mogelijk af te wachten tot het ziekenhuis contact met hen opneemt.

Lees meer

Betaal niet teveel voor je riool ontstopping of sleutels bijmaken

Als rioolbedrijf of sleutelmaker prominent op Google staan, betekent lang niet altijd dat je ook betrouwbaar bent in het vragen van marktconforme bedragen. De gemeente Deurne waarschuwt haar inwoners daarvoor.

Wees attent met bepaalde rioolontstoppingsbedrijven, die prominent op Google staan, want deze vragen hogere bedragen, zo blijkt uit tientallen meldingen uit de regio afgelopen weken. Vele mensen zijn de dupe geworden van deze praktijken, waarbij regelmatig de naam van een erkend bedrijf wordt misbruikt.

Dit geldt ook voor enkele sleutelmakers, waarschuwt de Consumentenbond. Mensen wordt geadviseerd om alleen in zee te gaan met bedrijven die een duidelijke prijsindicatie geven, voordat er met de werkzaamheden wordt gestart.

 

Lees meer

Deurnese varkenshouders richten ‘Innovatiepark de Vlier’ op

Vijf agrarische ondernemers uit Deurne hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot van onder meer ammoniak terug te dringen. Onder de naam Innovatiepark de Vlier ontwikkelen de varkenshouders een uniek, innovatief integraal systeem. Hiermee hopen zij de uitstoot van hun bedrijven veel verder terug te dringen dan de wettelijke norm.

De agrarische sector is continu aan veranderingen onderhevig. De vijf varkenshouders die hun krachten gebundeld hebben binnen Innovatiepark de Vlier, zochten een manier om hun bedrijf zo in te richten dat ze klaar zijn voor de toekomst. Dat doen zij onder de naam Innovatiepark de Vlier. ‘Samenwerken is essentieel voor de unieke gebiedsgerichte aanpak’, aldus Angelo Swinkels, voorzitter van Innovatiepark de Vlier.

Het doel van de vijf ondernemers is om de geur- en ammoniakemissie van hun  varkensbedrijven flink te reduceren. Hiervoor hebben zij een integraal systeem ontwikkeld dat de uitstoot bij de bron aanpakt. ‘Door de uitwerpselen van de dieren eerst op te vangen in een kelder en te verdunnen met water, wordt het percentage ammoniak al flink verlaagd. Ammoniak is een belangrijke veroorzaker van de stikstofuitstoot. Dit water en mestmengsel wordt op één van de locaties bewerkt en gezuiverd met behulp van een proces dat lijkt op dat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met pijpleidingen worden de bedrijven met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen transporten over de weg worden vermeden. Door geur- en ammoniakarme meststoffen te maken, nemen ook de emissies bij het bemesten van het land flink af.

Procedure

Om dit alles voor elkaar te krijgen, onderhouden de varkenshouders al sinds het begin nauwe contacten met gemeente en provincie. Binnen het platform Vitaal Platteland, zijn de boeren geselecteerd als proeftuin. ‘We wijken met ons plan af van de gebaande paden. We kiezen niet voor chemische luchtwassers die alleen ammoniak aanpakken, maar voor oplossingen die tegelijkertijd geur, broeikasgassen, en leefklimaat verbeteren en bovendien brandveiliger zijn. Daarnaast kiezen we voor continue monitoring van de uitstoot en hierin zijn we transparant. Met de gemeente Deurne hebben we constructieve gesprekken gevoerd. Het vijftal hoopt dat ook de provincie gelooft in hun plannen.

Rabobank

Naast de gemeente en de provincie zijn meerdere partijen betrokken bij het project. Onder hen de Rabobank. Als food- en agribank draagt de Rabobank innovatieve projecten als Innovatiepark de Vlier een warm hart toe. De bank ondersteunt het project van de Deurnese varkenshouders dan ook vanaf het eerste uur. Rudi van Hoof, directievoorzitter Rabobank Peelland Zuid ‘Het is voor ons een logische stap om een bijdrage te leveren aan ondernemers die meedenken over regionale vraagstukken en grotere kwesties als transitie-, economische- en ecologische doelstellingen. Alleen zo creëren we een toekomstbestendig Oost-Brabant.’

Lees meer

Wegwerkzaamheden Stationsstraat naderen voltooiing

De werkzaamheden aan de Stationsstraat zijn klaar. Het nieuwe asfalt ligt erin en de verkeerstekens zijn er op gezet. Vanmiddag gaat de weg weer open voor het verkeer. Later wordt er nog groen geplant door Deurne doet ‘t 

De gemeente laat op haar Facebookpagina weten dat bij de Textielstraat het verplaatste fietspad van rood asfalt is voorzien. Naast het fietspad wordt een sloot gegraven en een duiker aangelegd voor de opvang van regenwater. Bij hevige buien wordt het overtollige regenwater van de Stationsstraat naar deze plek afgevoerd. De aanleg van de sloot en duiker start na Hemelvaart.

Onze fotograaf Harold maakte een fotoreportage van de laatste werkzaamheden.

Lees meer

Defensie onderzoekt bestrijding van of door dronedreiging

Steeds vaker gebruiken krijgsmachten, maar ook staatloze groeperingen, drones als wapen. Inmiddels zijn ze al ingezet bij aanvallen op Russische militaire bases in Syrië en olie-installaties in Saudi- Arabië.

Een nieuwe Defensie-afdeling moet Nederland weerbaarder maken tegen dronedreigingen. De afdeling onderzoekt hoe om te gaan met uiteenlopende dreigingen van unmanned aircraft systems (UAS). Het project voorziet ook in de aanschaf van materieel UAS te onderscheppen.

Defensie onderzoekt met welke combinatie van mensen, middelen en manieren de drone-dreiging tegen is te gaan. Dit gebeurt in het project Initiële Counter-UAS-capaciteit. Hier worden ook mogelijke scenario’s voor de verschillende krijgsmachtdelen onderzocht. De technologische ontwikkeling van drones gaat razendsnel. Ze worden steeds kleiner, kunnen langer en volledig autonoom vliegen en zelfs in formatie met grote aantallen. De anti-dronecapaciteit in dit project richt zich op de kleinere typen, tot 20 kilo.

Nieuwe onderscheppingscapaciteit

Voor het bestrijden van grotere UAS heeft Defensie al verschillende luchtverdedigingssystemen, zoals het Patriot-, Amraam- en Stinger-raketverdedigingssysteem. Deze systemen zijn ondergebracht bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) in Vredepeel. Deze eenheid werkt nu al met twee UAS-detectiesystemen: het Discus-camerasysteem en Squire-radars.

Binnen het nieuwe project wordt onderzocht welke onderscheppingscapaciteit daar voor de korte termijn bij moet komen. Dat kan een netsysteem zijn of kleine kanon- of raketsystemen. Maar ook de ontwikkeling van lasers als onderscheppingssysteem voor de toekomst wordt bekeken. Eventueel nieuw materieel wordt ondergebracht bij het DGLC. Defensie heeft ook middelen om radiosignalen te blokkeren.

Geen blauwdruk

Er bestaat geen blauwdruk voor de beoogde counter-UAS-capaciteit. Verschillende eenheden die in uiteenlopende omgevingen opereren, hebben te maken hebben met UAS-dreiging. Daarom onderzoekt Defensie ook met verschillende specialisten welke oplossingen er zijn voor specifieke dreigingen en scenario’s en welke systemen daar het beste bij passen.

De spanning in de wereld is voelbaar en de dreiging van terrorisme actueel. Het toenemende gebruik van drones in dit verband maakt het uitbreiden van counter-UAS-capaciteit noodzakelijk. Maar ook particulieren gebruiken drones regelmatig op een ongewenste of zelfs gevaarlijke manier bijvoorbeeld in de nabijheid van vliegvelden of grote groepen mensen.

Foto: Ministerie van Defensie

Lees meer

Sint Willibrorduskerk wordt voorbereid voor coronaproof kerkdiensten

Pastoor Paul Janssen meldde deze week op zijn Facebookpagina dat hij druk bezig is met het schuiven met de stoelen in de kerk. “Ik dacht dat we een grote kerk hadden, maar de ruimte blijkt beperkt als de stoelen op anderhalve meter moeten staan”, schreef hij.

Er blijven van de 500 plaatsen zo’n 150 over, inclusief de zijbeuken, waar kerkgangers minder zicht hebt door de dikke pilaren. Voor veel kerken is dat aantal ruim voldoende, maar voor de Sint Willibrorduskerk Deurne, met een gemiddeld kerkbezoek van 250 mensen per zondagsviering, geeft dat meteen weer een nieuwe probleem: “wie mag wel en wie mag niet komen.” Hij had daarvoor diverse opstellingen in gedachten, meerdere keren met de stoelen geschoven en op bijgaande foto is te zien, dat hij er rekening houdt met “dat twee of meer mensen van hetzelfde gezin bij elkaar kunnen zitten”.

Hervatting

Premier Rutte maakte afgelopen woensdag bekend dat kerkdiensten vanaf 1 juli aanstaande mogen worden hervat en missen en diensten mogen worden gehouden met maximaal 100 mensen.

Foto: Facebookpagina Pastoor Paul Janssen

 

Lees meer

Nieuw Mariakappelletje in torenportaal Liesselse Sint Willibrorduskerk

In het torenportaal van de Sint Willibrorduskerk in Liessel is een kapelletje gerealiseerd. Een voormalige werkkast is opgeknapt door een bouwbedrijf en is nu tot een Mariakapelletje omgebouwd.

Hier kunnen lichtjes aangestoken worden. Het Mariabeeld is afkomstig uit de inmiddels gesloten Sint Jozefkerk in Someren-Heide. Het torenportaal van de Liesselse kerk is open van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 tot 20.00 uur. Het kapelletje wordt ter zijner tijd nog ingezegend.

Elke zondag in de meimaand is de kerk in Liessel tussen 13.30 en 15.30 uur open voor gebed. Een groep vrijwilligers ontvangt de bezoekers  met muziek van Marialiedjes op de achtergrond. Bezoekers wordt gevraagd om voldoende afstand te houden van elkaar en alle regels rond de bestrijding van het coronavirus in acht te nemen.

 

Lees meer

Gemeente Deurne maakt profiel van nieuwe burgemeester bekend

De gemeente Deurne heeft het profiel van de nieuwe burgemeester gepresenteerd. Er zijn een vijftal basiscondities waaraan een burgemeester, en ook die van Deurne moet voldoen.

De vijf basiscondities waaraan de burgemeester moet voldoen zijn: integer, herkenbaar , onafhankelijk, verbindend en stressbestendig.

Het profiel van de nieuwe burgemeester

Naast de basiscondities zijn er ook andere vaardigheden nodig om een goede burgemeester van Deurne te kunnen zijn.

Bestuurlijk sensitief
Gezocht wordt naar een burgemeester die een uitstekend gevoel heeft voor bestuurlijke processen. Die pijnpunten herkent en benoemt. Zich bewust is van risico’s en kansen. Die scherp is op de voortgang en direct bijstuurt als dat nodig is. En even durft in te springen als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld door mensen te mobiliseren in de politieke en maatschappelijke omgeving.
De commissie verwacht dat de burgemeester zich als een collegiaal bestuurder opstelt en er niet voor terugdeinst de regie te pakken waar dat nodig is. Daarnaast dat de burgemeester zich vanuit de dualistische principes manifesteert als voorzitter van de gemeenteraad.

Standvastig
Dit wordt gezien als een hele belangrijke vaardigheid, zowel intern als extern. Dat vraagt het bespreekbaar maken van dilemma’s, geen problemen vooruit schuiven en consequent zijn. Zeker op de dossiers van groot belang en die vaak wat ingewikkelder zijn. Juist dan is een burgemeester nodig die koers houdt, zorgt dat knopen worden doorgehakt en het doel steeds scherp in beeld blijft.

Netwerker en boegbeeld
Er wordt gezocht naar een burgemeester die zichtbaar is en verbindingen legt met alle geledingen in onze samenleving. Toegankelijk en aanwezig op belangrijke momenten. Een echt boegbeeld dus, die niet aarzelt om Deurne stevig op de kaart te zetten en daarbij zijn of haar netwerk benut. Maar de burgemeester moet ook aanvoelen wanneer het beter is dat juist anderen op de voorgrond staan. Op die momenten is het nodig om ruimte te geven.

Vernieuwer

Deurne wil altijd graag vooruit. We houden ervan om het ook eens op een andere manier te proberen. Daarom worden die competentie ook bij de nieuwe burgemeester gezocht. Bijvoorbeeld over burgerparticipatie, want dat is iets wat voortdurend ontwikkeling vraagt. Maar ook staan we open voor vernieuwing van onze besluitvorming. Kortom, een motivator die de ambitie heeft om Deurne elke dag weer een stap verder te brengen. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen, het college van B&W en de gemeenteraad.

Persoonlijkheidskenmerken
Natuurlijk is ieder mens uniek, maar er zijn enkele specifieke persoonlijkheidskenmerken die de commissie graag terugzien bij onze nieuwe burgemeester.

Authentiek en mensgericht
Gezocht wordt een burgemeester die zichzelf durft te zijn; authentiek, niet iemand die een rol speelt. De commissie is ervan overtuigd dat je alleen dan écht verbinding kunt maken met de mensen in onze gemeente. Verder is het van belang dat de burgemeester er is voor de mensen bij momenten van lief en leed.

Nuchter
Natuurlijk moet de burgemeester ook passen bij de volksaard van Deurne. En die is bovenal: met beide voeten op de grond. We houden hier niet zo van bla-bla en we maken de dingen niet mooier dan ze zijn.

Ambitieus
“We hebben graag iemand met een grote drive, die z’n sporen in Deurne wil nalaten. Ambitie juichen we toe, want dan heb je ook wat te verliezen als het in Deurne niet goed zou gaan”.

 

Lees meer

Aangepaste coronamaatregelen luiden nieuwe fase in

Vanaf vandaag mogen de contactberoepen weer aan de slag en gaan ook de (speciale) basisscholen en kinderopvang weer open; dat is het gevolg van de aangepaste coronamaatregelen door de regering.

Contactberoepen zoals kappers, masseurs en nagelstylisten kunnen weer aan de slag. Klanten wordt van tevoren gevraagd of zij ergens last van hebben. Ook hebben sommige brancheorganisaties in hun protocol staan dat mondkapjes verplicht zijn, ter bescherming van de klanten en medewerkers.

Sporten
Buiten sporten is ook weer toegestaan, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Diversee verenigingen hebben hun leden daarover al geïnformeerd.

 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.