27.8 C
Deurne
donderdag 18 juli 2024
Home- DeurneOpnieuw half jaar extra vertraging voor reconstructie N270 door stikstofproblematiek

Opnieuw half jaar extra vertraging voor reconstructie N270 door stikstofproblematiek

Het stikstofvraagstuk dat op dit moment in Nederland speelt, zorgt voor een half jaar extra vertraging bij de reconstructie van de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg. De werkzaamheden werden in februari van dit jaar door Gedeputeerde Staten stilgelegd vanwege veranderingen in de regels over de uitstoot van stikstof.

Begin deze maand werd duidelijk dat het project weer kan starten, door onder meer de inzet van elektrische en schonere fossiele machines. De provincie verwacht dat de reconstructie door de extra vertraging pas eind juni 2024 gereed is en niet eind dit jaar zoals eerder op een bouwbord langs de weg werd gemeld.

Stikstofregels
De werkzaamheden kwamen in februari stil te liggen doordat de regels voor vergunningen op gebied van natuurbescherming en stikstof werden aangepast. Hierdoor mag de aanleg van een project alleen nog doorgaan als dit niet leidt tot extra stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden, in dit geval in Deurnesche- en Mariapeel. Deze extra eis kwam op het moment dat aannemer Strukton Civiel al een paar maanden met de uitvoering op de N270 bezig was.

Elektrische machines
In opdracht van de provincie heeft Strukton onderzocht welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er geen toename van stikstofneerslag optreedt door de werkzaamheden. “ Dit is gelukt door een combinatie van een grote inzet van elektrische machines, schonere fossiele machines en intern salderen”, meldt de provincie. Bij dit project was al vastgesteld dat er door de reconstructie geen toename van verkeer en daarom ook geen extra stikstofneerslag door het gebruik van de weg zou optreden. De pauzering en de aangepaste uitvoering leiden volgens de provincie tot een extra vertraging van zes maanden: “We verwachten eind juni 2024 de weg weer te heropenen.”

Bezwaren bewoners
De eerste plannen voor de reconstructie die ervoor moet zorgen dat de N270 veiliger wordt, dateren uit 2016 en hebben sindsdien voortdurend te kampen gehad met vertraging. Jarenlang was er verzet van de buurt tegen de plannen. Elf bewoners van de Langstraat spanden zelfs een rechtszaak aan bij de Raad van State om de provincie te dwingen meer en beter onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid in hun straat. Ook hadden zij zorgen over mogelijke geluids- en trillinghinder.

Domper
In maart 2021 veegde de hoogste rechter de bezwaren van de Deurnese bewoners van tafel en keurde het bestemmingsplan op twee vormfouten na goed. Een domper voor de omwonenden die al drie jaar bezig waren om hun bezwaren vertaald te krijgen in een aantal aanpassingen in de plannen voor de reconstructie van de N270.

Bomenkap
De werkzaamheden aan de N270 liepen opnieuw vertraging op in december vorig jaar toen stichting Boombelijd de kap van ongeveer 220 bomen langs de Langstraat en 1,3 hectare van het Walsbergse bos tegenhield. De naar schatting 5.000 tot 10.000 bomen moeten plaatsmaken om de aanpassingen aan de weg mogelijk te maken. Na overleg tussen de provincie Noord-Brabant en de natuurbelangenclub werden aanvullende afspraken gemaakt over de herplanting van bomen en kon eind januari alsnog worden begonnen met de kap van de bomen.

Explosieven
Die herplanting zal overigens pas in het najaar van 2024 plaatsvinden als alle andere werkzaamheden zijn afgerond. Uitvoerder Strukton gaat eerst, nog voor de zomervakantie weer beginnen met het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van bomen. Ook moeten mogelijk aanwezige niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden opgespoord en de laadinfrastructuur worden opgebouwd. Na de bouwvakvakantie tot eind 2023 wordt de weg aangepakt richting Limburg en worden drie kruisingen met verkeerslichten aangelegd. In 2024 wordt het gedeelte van de Limburgse grens richting Deurne aangepakt.

Lees ook

Foto: provincie Noord-Brabant

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen